Bouwen aan verandering

De vier onderzoeksthema's van De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool onderzoekt The Next Economy, Kwaliteit van Leven, Goed Bestuur voor een Veilige Wereld en Connected Learning.

HHS-campagne-3C-curiousOnderzoek is belangrijk voor De Haagse Hogeschool. Nieuwsgierigheid zit in ons dna en daarom zijn we altijd professioneel op zoek naar relevante vragen en nieuwe antwoorden. Dat doen we in nauwe samenwerking met professionals uit de beroepspraktijk en belanghebbenden uit de samenleving. Zo creëren we nieuwe inzichten die waardevol zijn voor onze omgeving. Vanuit onze visie zijn we vooral nieuwsgierig naar de volgende vier onderzoeksthema's:

The Next Economy

In dit onderzoeksplatform werken we aan onze ambitie om thought leader te worden op het gebied van de nieuwe economie. Vanuit vier faculteiten werken lectoren, onderzoekers, docenten en studenten samen met onze externe partners om deze ambitie te realiseren. Dat doen we aan de hand van drie onderzoeksthema's:
Value creation, Innovation en Entrepreneurship. Daarnaast besteedt het platform specifieke aandacht aan de onderwerpen Circular Economy en Social Entrepreneurship.

Goed Bestuur voor een Veilige Wereld

Globalisering, migratie en technologie creëren nieuwe uitdagingen op het vlak van informatie, bestuur en veiligheid. Den Haag is bij uitstek een internationale stad van vrede, recht en veiligheid. Daarom bieden we onze studenten in dit onderzoeksthema de ruimte om na te denken over bijvoorbeeld het recht op goed bestuur en de veiligheid van mens en maatschappij.

Kwaliteit van Leven: mens en technologie 

Het thema 'Techniek en Gezondheid' heeft altijd al onze bijzondere belangstelling gehad. In dit multidisciplinaire studieaanbod voor studenten vertalen we die in concrete onderzoekstrajecten. Denk aan de vitalisering van wijken als Laak en Voorhof, onderzoek voor Haagse ziekenhuizen, de gymzaal van de toekomst, wonen en techniek en duurzame en gezonde voeding.

Connected Learning

Netwerken vervangen steeds vaker bestaande hiërarchische structuren. Collectief leren en werken over grenzen vormen de sleutel tot nieuwe oplossingen voor de uitdagingen van nu. In dit onderzoeksthema focust De Haagse Hogeschool op de ontwikkeling van leergemeenschappen, binnen en buiten de hogeschool. De drie programmalijnen zijn: 'Leren in geweldige netwerken', 'Een leven lang ontwikkelen' en 'Naar een cultuur van verschillen en empowerment'.

Bouwen aan verandering

HHS-campagne-3C-caring

Als we ergens zorgvuldig mee omgaan bij De Haagse Hogeschool dan is het wel met persoonlijke ontwikkeling. Allereerst van onze studenten natuurlijk, maar ook van onszelf en partijen waar we mee samenwerken. Wereldburger word je namelijk nooit alleen. Daarom besteden we veel aandacht aan persoonlijke kwaliteit, coaching en begeleiding.

Study & Career Centre

Welke vraag een studiekiezer of student ook heeft, ze krijgen een antwoord van ons Study & Career Centre (SCC). Studiekiezers kunnen zich oriënteren op open dagen, beurzen en voorlichtingsmarkten. Ze kunnen ervaren hoe een studie 'voelt' door mee te lopen of proef te studeren. En uiteraard staat het SCC klaar om hen te helpen bij hun keuze met adviesgesprekken of studiekeuzeworkshops. Ook voor zittende studenten met vragen is het SCC het aanspreekpunt. Met informatiemateriaal, testen, assessments en adviezen helpt het SCC studenten verder in hun studie- of loopbaankeuzes.

Taalmaatjes

Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze Taalmaatjes. Dat zijn studenten die met hun moedertaal andere studenten helpen die taal te beheersen. Bijvoorbeeld omdat ze die taal nodig hebben voor hun studie of carrière. Zo'n buddy helpt zijn pupil met spreekvaardigheid, opdrachten, presentaties en tentamens en krijgt daar in veel gevallen zelf studiepunten voor.

Studenten met een functiebeperking

Binnen De Haagse Hogeschool is een werkgroep actief van en voor studenten met een functiebeperking. Het doel is om studeren gemakkelijk te maken en te attenderen op alle voorzieningen die De Haagse Hogeschool biedt. De werkgroep adviseert over verbeteringen en organiseert lezingen, debatten en workshops om studeren met een functiebeperking onder de aandacht te brengen.

Netwerkhogeschool 

HHS-campagne-3C-conctDe Haagse is een netwerkhogeschool. We willen kennis laten circuleren in alle ketens waar wij deel van uitmaken, in Nederland en wereldwijd. Daarom werken we graag en intensief samen. Dat doen we binnen onze hogeschool en in de Haagse regio, maar bijvoorbeeld ook met een scala aan exchange partners in het buitenland.

The Lighthouse

The Lighthouse is ons platform voor ontmoeting, inspiratie en innovatie. Hier leggen we verbinding met elkaar en onze omgeving. We bieden een podium voor lezingen, inspirerende verhalen, discussie en debat, workshops, tentoonstellingen, films en performances. Zo inspireren wij elkaar om op een verrassende manier na te denken over thema's die relevant zijn voor onze hogeschool en onze samenleving.

Internationale samenwerking

Het internationale karakter van De Haagse Hogeschool wordt met de dag sterker. Bij onze hogeschool staan ruim 26.000 studenten uit meer dan 140 verschillende landen ingeschreven en we werken samen met maar liefst 333 andere onderwijsinstellingen over de hele wereld. We zagen het aandeel buitenlandse studenten toenemen en de instroom bij Engelstalige opleidingen groeien. Daarnaast participeren we in diverse platforms buiten Nederland. Zo hebben we strategische partnerships met kennisinstellingen voor hoger onderwijs in landen als Duitsland, Brazilië en China.