Kenniscentrum Digital Operations & Finance

VIT for Life

Het Medical Delta Living Lab Vitality Innovation & Technology (VIT) for Life richt zich op het bevorderen van de vitaliteit van mensen met (een verhoogd risico op) leefstijlgerelateerde gezondheidsklachten door duurzaam effectieve, gepersonaliseerde en contextafhankelijke, sociale en technologische innovaties te ontwikkelen, evalueren en implementeren die gezonde voedingskeuzes, goed leren bewegen en/of voldoende bewegen stimuleren. Dit project is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.

We richten ons op selectieve en geïndiceerde preventie in de levensloop. Het lab is primair gericht op de doelgroepen jeugd en volwassenen met leefstijl-gerelateerde gezondheidsproblemen. Er wordt aan VIT for Life gewerkt vanuit een drietal locaties in Westland en Rotterdam. Er wordt gewerkt in de quadruple helix. In co-creatie met de doelgroep en publieke en private partners worden nieuwe kennis, methodieken en producten ontwikkeld die de doelgroep helpen bij het realiseren van een gezondere leefstijl en (semi-)professionals helpen bij vroegsignalisering van hoogrisico groepen, monitoring, het werkelijk bereiken van deze mensen (aansluiting vinden op wensen, behoeften, leefwereld van die doelgroep) en het ondersteunen van deze mensen in hun leefstijl door gepersonaliseerde analyse en sociale en technologische innovaties.

Doel

Meer aandacht voor gezondheid en preventie verlaagt de druk op ons zorgstelsel. Gezondheidsapps en innovaties die gezond eten en voldoende bewegen stimuleren, bereiken lang niet alle mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten. Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op deze groepen en zet in op het gebruiksvriendelijk maken van ontoegankelijke apps of ingewikkelde technologie. Daarnaast integreert het deze technologieën in het bredere interventie-aanbod van artsen en fysiotherapeuten.

Eindproduct/Beoogde resultaten

  • (Door)ontwikkeling, evaluatie en implementatie van doelgroep-specifieke zorgtechnologie
  • Aantoonbare verbetering van relevante gezondheidsdeterminanten
  • Aantoonbare vermindering van zorgconsumptie

Dit lab resulteert niet alleen in een verbeterde vitaliteit en reductie in zorgkosten van jeugd en volwassenen in de MRDH, maar ook in technologische innovaties die vanuit de Delta verder in Nederland uitgerold kunnen worden en tot een toename van kennis en competenties van (toekomstige) professionals rondom VIT for Life in de regio.

Betrokken onderzoekers

John Bolte

Looptijd

01-05-20 tot 01-05-24

Financiering

Medical Delta Living Labs aanjaagfinanciering 2020

Partners

Kenniscentrum Health Innovation, De HHs, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam, Kinderfysiotherapie regio Westland, WMO-radar.

Meer informatie

https://www.medicaldelta.nl/living-labs-field-labs/medical-delta-living-lab-vit-for-lif