Paralympische Road to Rio

Op 11 april organiseerde de Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van De Haagse Hogeschool het symposium ‘De Paralympische Road to Rio’. Inspirerende en toonaangevende sprekers, waaronder André Cats en Esther Vergeer, spraken er over relevante aspecten van aangepaste topsport. Een mooi voorproefje voor een paralympische studiereis.

paralympische-spelen

Tijdens het symposium werden diverse onderdelen belicht die een belangrijke rol spelen op weg naar de Paralympische Spelen aankomende zomer in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Naast een leerzame middag, moet het symposium van vandaag vooral ook in een bredere context worden geplaatst. Zo is het expertisecentrum Bewegingstechnologie van De Haagse penvoerder van het RAAK project ‘De perfecte sportrolstoel’, een 4-jarig onderzoekstraject dat in 2013 is gestart. Verder heeft De Haagse Hogeschool een aantal belangrijke strategische partners in Brazilië. De internationale samenwerking richt zich hoofdzakelijk op student- en docentuitwisseling en onderzoek op het gebied van sport, gezondheidszorg, technologie, rechten en economie. Een mooi voorbeeld is de samenwerkingsovereenkomst, op initiatief van het lectoraat Revalidatie van Arend de Kloet, met Sophia Revalidatie en Sarah Networks, een Braziliaanse keten van ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Paralympische studiereis

In kader van internationale samenwerking organiseren vijf studenten van de opleidingen Sportmanagement, de HALO en Bewegingstechnologie een paralympische studiereis. Tijdens de studiereis zal dan ook een bezoek aan Sarah Networks in Rio in het programma worden opgenomen. Rosalie Schimmel, docent Sportmanagement aan de Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport, vertelt er het volgende over: “Eind augustus gaan we met 31 studenten en docenten richting Sao Paulo, Santos en Rio waar we een vol, maar leerzaam programma hebben. Inderdaad, met als klapstuk de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Leuk, maar we hebben uiteraard ook een missie: als onderwijsinstelling willen we kennis uitwisselen op verschillende niveaus en de paralympische sport onder de aandacht brengen. Bovendien kunnen studenten praktijkervaring op doen en is het maatschappelijk relevant wat we doen. Bovenal is de opgedane kennis bruikbaar voor het onderwijs”.