Symposium ‘Samen in Beweging’ in teken van nieuw aanbod

Het symposium ‘Samen in Beweging’ stond vandaag voor een groot deel in het teken van een Beweeg- en Sportloket dat dit najaar wordt geopend in Sportcampus Zuiderpark. Zo kwam onder meer de ontwikkeling van sportaanbod voor Hagenaars met een beperking aan bod.

Opening symposium ‘Samen in Beweging’

Rabin Baldewsingh - wethouder Sport van de gemeente Den Haag - vertelde hoe de gemeente sport en bewegen voor mensen met een beperking wil stimuleren. Hierna lanceerde hij samen met Nike Boor - directeur van het Fonds Gehandicaptensport - de app ‘Uniek Sporten’. Deze app bevat informatie en mogelijkheden voor mensen met een handicap om in de regio Haaglanden te sporten en te bewegen.

Het symposium is georganiseerd door het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool in samenwerking met de Hersenstichting, Sophia Revalidatie en de gemeente Den Haag in kader van de Brain Awareness Week. Tijdens deze week krijgen hersenen en het belang van onderzoek, zorg en behandeling volop aandacht.

Belangrijke stap naar sportaanbod op maat

Mensen met een beperking of chronische aandoening zijn een groeiende groep. Uit onderzoek blijkt dat sport en beweging de gezondheid van deze mensen kunnen bevorderen, vooral als het aanbod op maat is gesneden. De app Uniek Sporten werkt op basis van regionale samenwerking aan sport voor mensen met een handicap. Deze samenwerkingsverbanden of ‘sportloketten’ worden mogelijk gemaakt door verschillende partners en hebben een werkwijze die aansluit bij regionale behoeften. Mensen met een handicap worden geholpen om in hun regio een geschikte vorm van sporten of bewegen te vinden. “Samen kunnen we Hagenaars met een beperking in beweging krijgen én houden. De gemeente Den Haag wil samen met Sophia Revalidatie, De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan werken aan een meer inclusieve gemeente, waarin mensen met een beperking of chronische aandoening volwaardig kunnen meedoen”, vertelt wethouder Baldewsingh.”Het Beweeg- en Sportloket in de Sportcampus Zuiderpark is een mooie stap op weg naar een aanbod op maat, waarbij ook studenten van de sportopleidingen van De Haagse een belangrijke rol kunnen spelen.”

Binnen het Beweeg- en Sportloket krijgen verschillende projecten een plaats, zoals Friends4Sports, de Beweegcoach, het Sportloket van Sophia Revalidatie en de sporttechpoli van De Haagse Hogeschool. Monique Berger van de kenniskring revalidatie van De Haagse presenteerde de formule Friends4Sports. Het doel van Friends4Sports is het stimuleren en begeleiden van mensen met een beperking of chronische aandoening in Den Haag en omgeving tot meer bewegen en sport door toeleiding op maat.

Symposium ‘Niets aan de hand toch?’

Op woensdag 8 maart komen tijdens het symposium ‘Niets aan de hand toch? de gevolgen van een hersenschudding, preventieve maatregelen en behandelmogelijkheden aan bod. De gevolgen van een hersenschudding bij jongeren tot 25 jaar hebben namelijk een veel grotere impact dan gedacht. Jaarlijks melden minstens 12.000 Nederlandse jongeren zich in een ziekenhuis na een hersenschudding. Bij 15 tot 25 procent kunnen de gevolgen enorm zijn. Dat is aanleiding voor lector Revalidatie Arend de Kloet van De Haagse Hogeschool, de Hersenstichting, Sophia Revalidatie en de gemeente Den Haag om aandacht te vragen voor dit belangrijke thema. Tijdens het symposium wordt onder meer ingegaan op het belang van een goede voorlichting aan jongeren en hun ouders, de mogelijke gevolgen van koppen tijdens het voetballen en de vraag of het dragen van hoofdbescherming in het verkeer verplicht moet worden gesteld.

Contactpersoon:

Dhr. B. (Bas) Schrijver
Persvoorlichting
persdienst@hhs.nl
070 - 445 7549