Mobiel paviljoen helpt retailers Mariahoeve met innovatie

​De Haagse Hogeschool start het living lab: ´Eerste Hulp Bij Retail´ (EHBR). Een proeftuin in de vorm van een mobiel paviljoen, waarin innovatieve onderzoeken worden uitgevoerd door hbo-studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven. Samen ontwikkelen zij kennis en praktisch toepasbare tools, die vervolgens worden gedeeld met de gehele retailsector. Het paviljoen zal vier dagen te vinden zijn bij het winkelcentrum Mariahoeve. De studenten doen in totaal zes weken onderzoek.

Future proof retail

In de maanden september start een unieke samenwerking tussen De Haagse Hogeschool en twaalf winkeliers binnen het winkelgebied Mariahoeve in Den Haag. Mariahoeve is dan host van het eerste ‘EHBR’ living lab in Nederland, onderdeel van het landelijk onderzoeksproject Future-Proof Retail (www.futureproofretail.nl). Living labs zijn testomgevingen buiten het traditionele laboratorium, maar in de ‘echte’ wereld, vaak in een begrensd gebied als een stad, een wijk of een winkelcentrum. Binnen living labs werken bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers samen om nieuwe producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen.

EHBR180911WS008

Vanuit het mobiele paviljoen gaan studenten van de minor Advies & Verandering samen met winkeliers uit Mariahoeve en onderzoekers van De Haagse Hogeschool in gesprek om op basis van concrete vragen van de winkeliers onderzoek te doen naar een innovatie, aanpak, aanname of idee. Door middel van kortlopende experimenten moeten deze onderzoeken in zes weken tot uitkomsten leiden waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Het Paviljoen heeft daarnaast ook als doel om niet deelnemende retailers te betrekken en te inspireren.

Design Thinking

Het bijzondere in dit living lab is het werken volgens de methodiek van Design Thinking: een nieuwe onderzoeksmethode waarbij er in korte tijd stap voor stap ideeën worden getest en verfijnd. De kracht van Design Thinking zit ook in het multidisciplinair samenwerken en –denken door studenten, onderzoekers en winkeliers. Is er sprake van al dan niet geplande veranderingen, zoals social media-initiatieven, technologie in de winkel of een vernieuwend assortiment? Valt er een innovatieve dienst te toetsen? Gaat een idee ook daadwerkelijk het gewenste resultaat opleveren? Wat heeft de winkelier daarvoor nog nodig? Hoe kan de innovatie het beste doorgevoerd worden en wat heeft dat voor consequenties in kosten en tijdsbeslag?

Ook in de (nabije) toekomst succesvol zaken doen

Gedurende de testperiode bevragen de studenten bijvoorbeeld de klanten van de winkeliers, of brengen met de winkelier in kaart op welke verandering(en) in de sector en in het winkelgebied er kan worden ingespeeld. Uit de onderzoeken blijkt uiteindelijk wat de consequenties zijn van de inzet van een bepaalde innovatie of een eventuele nieuwe aanpak. Ook worden waar mogelijk concrete tools aangereikt waar de winkelier mee aan de slag kan.

Het living lab wordt ingericht op initiatief van de lokale retailers, gemeente Den Haag en de Hofpas, een non-profit-initiatief dat lokale winkeliers ondersteunt. Het paviljoen staat op dinsdag 11 en woensdag 12 september, en op woensdag 3 en donderdag 4 oktober, op het parkeerterrein van het winkelgebied Mariahoeve (Entree Zuid, ingang Albert Heijn).