Subsidieaanvraag studenten maakt kunst toegankelijk voor blinden

Het Escher Museum in Den Haag wilde de kunst van Maurits Escher toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. Scholieren van Technasium ISW Hoogland ontwikkelden daar, in overleg met de doelgroep, ideeën voor. Studenten Bestuurskunde van De Haagse Hogeschool schreven een subsidieaanvraag waardoor de ideeën werkelijkheid konden worden.

Escher

Hoe kun je blinden en slechtzienden laten genieten van de kunst van Maurits Escher? Beeldhouwwerken bieden de mogelijkheid om mensen eraan te laten voelen, maar bij werk in het platte vlak heeft dat geen zin. Een beschrijving dan? Maar juist omdat Escher een spel speelt met de zichtbare realiteit is dat nog best ingewikkeld. In overleg met blinden en slechtzienden werkten scholieren uit de derde klas van het technasium ideeën uit om het werk van Escher voor deze doelgroep ‘zichtbaar’ te maken.

Kansrijk

In het Bestuursatelier 7 van de opleiding Bestuurskunde gingen ondertussen 35 studenten in groepjes aan de slag met een subsidieaanvraag bij de gemeente Den Haag. In overleg met de scholieren, ambtenaren en de museumdirecteur schreven ze aan hun plannen. De meest kansrijke aanvraag, die van Victor Pluym en Helen Oktas, werd na overleg met de museumdirecteur met succes ingediend bij de gemeente. Met het beschikbare geld werkte een gespecialiseerd bureau de ideeën uit tot bruikbare modellen.

Doelgroep

Om tot een succesvolle aanvraag te komen, heeft het duo wel wat werk moeten verzetten. Victor: “De gemeente geeft richtlijnen voor een subsidieaanvraag, die helpen je. Meest lastig vond ik om de aanvraag toe te schrijven naar de doelgroep. Waarom zouden deze middelen, deze doelgroep echt helpen? Het was de uitdaging om daar een bondig en duidelijk verhaal over te schrijven.”

Echte opdracht

“Het schrijven van zo’n aanvraag is trouwens niet het meest spannende om te doen”, zegt Victor. “Maar het was wel leuk om aan een opdracht te werken waar echt iets mee gebeurt. Je zit niet op je kamertje een stuk uit te werken dat je inlevert bij je docent en dat het daarmee dan klaar is. Het is mooi om de eindproducten te zien en te zien hoe de blinden en slechtzienden er gebruik van maakten.”

Moeilijk

“Ik heb geleerd me meer te verplaatsen in een doelgroep”, vertelt Victor. “We zijn naar het museum gegaan waar we kennis maakten met mensen met een visuele beperking. Ze stonden bij een kunstwerk, we konden vragen stellen van ‘hoe beleeft u kunst?’ Een slechtziende dame vroeg mij uit te leggen wat ik zag, toen merkte ik hoe moeilijk het was duidelijk te maken hoe zo’n kunstwerk eruit ziet.”

Meer begrip

Victor deed de subsidieaanvraag samen met Helen Oktas. “Door dit project heb ik anders leren denken”, zegt ze. “Ik heb meer begrip gekregen en zie nu hoe belangrijk het is te luisteren naar je doelgroep. Dit staat centraal binnen onze opleiding, maar zoiets wordt pas duidelijk wanneer je aan de slag gaat met een echt project.”

Spannend

Helen vond het gaaf om aan een echt project met een echte opdrachtgever te werken. “Aan het begin was het eng. Het gaf een bepaalde druk. Het moest goed gaan, dat was spannend.” Maar het ging goed en bij de presentatie van de objecten in het museum keken Victor en Helen terug op een geslaagd project. Helen: “Dit project had meerwaarde, daar zou ik er meer van willen hebben.”

De objecten worden gebruikt op speciale dagen van museum Escher in Het Paleis.