We doen meer aan duurzaamheid dan je denkt

Wat doet De Haagse Hogeschool eigenlijk aan duurzaamheid? Doet De Haagse wel genoeg? Waarom is er bijvoorbeeld geen gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimten van de hoofdvestiging? Met die vragen kwamen studenten bij Maria Toko, student-lid van de Hogeschoolraad. Ze ging daarover in gesprek met het College van Bestuur van De Haagse en wat blijkt: “We doen meer dan de meeste mensen weten.”

Maria Toko

Wie weet dat we voor de verwarming van de hoofdvestiging gebruik maken van een warmtenet waarvan de warmte geleverd wordt door industriële restwarmte? Of dat de vestiging Delft in 2009 de Net-Trofee won voor meest duurzame hbo-gebouw? Dat de Sportcampus Zuiderpark zeer energiezuinig is met een EPC die 40 procent lager ligt dan de norm voorschrijft? Dat alle drie deze vestigingen voor koeling en verwarming gebruik maken van Warmte Koude Opslag (WKO) waarbij warmte en koude worden opgeslagen in grondwater en hergebruikt?

Bijgepraat

Voor de meeste studenten en medewerkers zal bovenstaande informatie nieuw zijn. Zo ook voor Maria Toko en mede studentraadslid Chelsea Takeu. Ze werden door Collegelid Hans Camps en Henri van de Brug (directeur Facilitaire Zaken en IT) bijgepraat over wat De Haagse aan duurzaamheid doet en wat er nog meer mogelijk is.

Niet zichtbaar

Maria: “Het was een goed gesprek en we zullen met Henri en Hans regelmatig bij elkaar blijven komen om vinger aan de pols te houden op het gebied van duurzaamheid. Het blijkt dat De Haagse veel aan duurzaamheid doet waarvan we niets wisten. Het gaat vaak om technische oplossingen die niet zichtbaar zijn. Een van onze besluiten was dan ook om de informatievoorziening hierover te verbeteren.”

Vegetarisch

Van studenten kreeg Maria de vraag mee of het mogelijk was om tot een groter aanbod van vegetarische en gezonde producten te komen. “Dat kan nu nog niet, vanwege het bestaande contract met de cateraar en afspraken met leveranciers. Maar dit wordt in de volgende aanbesteding, die in 2019 gaat lopen, meegenomen.” De Haagse zal studenten betrekken bij de vraag naar en de beoordeling van welke cateraar het moet worden.

Afvalscheiding

Veel, met name buitenlandse, studenten verbazen zich erover dat in de openbare ruimten van De Haagse geen mogelijkheid is voor gescheiden afvalinzameling. Nu wordt in de kantoren van docenten en medewerkers oud-papier wel opgehaald en kent het restaurant gescheiden inzameling van glas en gft. Maar dat kan beter. Plannen om plastic afval gescheiden op te halen, zijn in de maak. Wat verdere afvalscheiding betreft: uit eerdere proeven blijkt helaas dat studenten onvoldoende hun afval scheiden om dat succesvol te maken. Net als bij de cateraar zal De Haagse studenten betrekken bij de uitvraag dit jaar naar een nieuwe afvalverwerker.

Verdere verduurzaming

Maria Toko is optimistisch over verdere verduurzaming van De Haagse. “Uit het gesprek met het College van Bestuur blijkt de wil om duurzaamheid verder op te pakken. Vanuit verschillende opleidingen is men met duurzaamheid bezig en de studenten zijn betrokken. Zo heeft een student Ruimtelijke Ontwikkeling en Climate Management, Farheen Husna Abdulrahman, voorgesteld te kijken of De Haagse Ecosia als zoekmachine in kan stellen, waarbij elke zoekopdracht leidt tot aanplant van bomen. Een van de afspraken die we hebben gemaakt, is dat Facilitaire Zaken dit gaat onderzoeken.”

 

Duurzaamheid: dit heeft De Haagse al gedaan

- We hebben het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie ondertekend en met de overheid afspraken gemaakt over onze energiebesparing en CO2 reductie.
- Zonnepanelen op het dak van de vestiging Delft (voor de hoofdvesting loopt een onderzoek naar mogelijkheden plaatsen zonnepanelen).
- Plaatsen van draaideuren op de hoofdvestiging (minder warmteverlies).
- Plaatsen van energiezuinige luchtbehandelingskasten met warmtewielen.
- Afstoten eigen dataservers en inzet cloudoplossingen (energiebesparend)
- Warmte koude opslag bij vestiging Delft, Sportcampus Zuiderpark en hoofdvestiging.
- Warmtenet (hoofdvestiging)
- Inkoop groene stroom en groen gas.