Weg met hokjes: geloof in jezelf

Voel je je welkom op deze hogeschool? Word je opgenomen in de gemeenschap? Word je zo gefaciliteerd als student dat je helemaal wilt gaan voor de studie? Het zijn belangrijke vragen. Dit blijkt ook tijdens het kennismakingsbezoek van Maurice Limmen aan De Haagse. Hij is sinds december 2018 de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

HHs inclusiviteit

Wie volmondig ‘ja’ kan zeggen op bovenstaande vragen zal naar verwachting een prettige tijd hebben op onze hogeschool. Daarom zetten we vol in op toegankelijkheid, inclusiviteit en kansengelijkheid. We hebben er ook een lectoraat voor: Inclusive Education. Het enige lectoraat dat zich exclusief bezighoudt met de eigen cultuur wil de brede hogeschoolgemeenschap betrekken bij actiegericht onderzoek, om zo inclusief onderwijs tot een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse cultuur te maken. Wie zo faciliteert, doet ook gericht iets aan de toegankelijkheid: de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten. Tijdens het rondetafelgesprek met Maurice Limmen vertellen studenten en medewerkers enthousiast over hun activiteiten op deze thema’s.

Gebrand

Als voorzitter van de Vereniging Hogescholen staat Maurice boven de verschillende hbo-instellingen en lobbyt hij op het Binnenhof voor het hbo. Daarom vindt hij het belangrijk om informeel met jonge mensen – studenten en alumni – maar ook met medewerkers te praten over thema’s als inclusiviteit, toelaatbaarheid en gelijke kansen. Tijdens het voorstelrondje vraagt hij stevig door. “Omdat ik erop gebrand ben het hbo zo goed mogelijk in te richten. Om zoveel mogelijk studenten mét een diploma van school te laten gaan.”

Hokjes weg

Wat speelt er? Welke knelpunten zien we als het gaat om inclusiviteit? Na het voorstelrondje ontwikkelt zich een open gesprek. Zo kan Hannah Boekestijn, junior onderzoeker bij het lectoraat Inclusive Education, vertellen waarom zij een rol touw voor zich op tafel heeft liggen (zie kader). En Rudy van de Beek, student Integrale Veiligheidskunde, vertelt over zijn contacten met eerstejaarsstudenten van biculturele afkomst. Hij doet mee met het experiment Hang in there!, georganiseerd door de studentenbranche van het lectoraat Inclusive Education. Rudy: “Deze eerstejaars twijfelen vaak aan zichzelf. Vooral als ze net als ik van het mbo komen. Alleen al zo’n hokje – ‘ik kom van het mbo’ – kan hen belemmeren. Wij zeggen: weg met die hokjes; geloof in jezelf.”

Veel te winnen

Maria Toko is student-lid van de Hogeschoolraad. Met haar theaterachtergrond heeft zij bij De Haagse Hogeschool erg moeten wennen aan de vaste onderwijsstructuur. “Maar ik wilde mijzelf de kans geven en ben gegaan voor European Studies.” In het gesprek met Maurice vraagt zij aandacht voor de internationale studenten. Krijgen zij wel genoeg aandacht in het streven naar inclusiviteit? Welke rol spelen docenten daarin? Maria: “Veel docenten zijn vooral bezig met het afdraaien van hun lessen. Daar is nog veel te winnen voor Inclusive Education.”

Efficiënt

De experimenten en activiteiten van het lectoraat worden belangstellend gevolgd door de mensen die zich bezighouden met het programma H/Overstap. Dit is erop gericht jongeren uit vo en mbo succesvol de overstap naar het hbo te laten maken. Docent Cindy van Beek vertelt welke activiteiten worden ontplooid binnen dit programma. “Sinds kort richten wij ons ook op docenten met de vraag hoe zij meer tijd kunnen vrijmaken voor het persoonlijk coachen van studenten.” Gespreksleider Deborah Mevissen koppelt daaraan het belang van programma’s op maat. Deborah: “Dat lijkt veel duurder. Maar ook die programma’s kun je efficiënt vormgeven.”

Direct contact

Maurice Limmen heeft deze dag meer te doen op De Haagse. Bij het weggaan zegt hij “het boeiend gevonden te hebben om direct in contact te zijn met studenten en medewerkers. Om te ervaren wat het voor hen betekent om in het dagelijks leven met deze thema’s bezig te zijn.”

 

Inclusieve leerruimte creëren

Hannah Boekestijn over de inclusivity toolkit: “Hiermee onderzoekt het lectoraat Inclusive Education hoe we een zo groot mogelijke inclusieve leerruimte kunnen creëren door naar elkaar te luisteren en met elkaar verbinding te maken. Wie ben je? Wat is je verhaal? Hoe kom je in contact met de anderen?”