Katja Rusinovic nieuwe lector Grootstedelijke Ontwikkelingen

Gisteren, 7 april, heeft het CvB van de Haagse Hogeschool Katja Rusinovic benoemd tot lector Grootstedelijke Ontwikkelingen. Per 1 juni a.s. gaat zij met haar lectoraat aan de slag binnen het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions vanuit de faculteit Bestuur Recht en Veiligheid.

Katja Rusinovic ‘Als stadssocioloog heb ik mij altijd beziggehouden met uiteenlopende grootstedelijke vraagstukken waarbij de inclusieve stad een thema is in het hart van mijn werk.’

De benoeming van Katja Rusinovic is een volgende stap in de ontwikkeling van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen dat sinds 2005 met groot succes werd geleid door Vincent Smit, die in augustus 2020 met pensioen gaat. Het lectoraat zal zich in deze nieuwe periode richten op de grote uitdagingen waar hedendaagse steden voor staan en de samenwerking tussen veel verschillende partijen die nodig is om deze uitdagingen aan te gaan. Dit vraagt om sociale innovaties: het ontwikkelen van vernieuwende concepten om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en strategieën om nieuwe manieren van samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende maatschappelijke groepen. Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen wil met praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoeken, ontwikkelen en versterken van stedelijke sociale innovaties. 

We zijn blij dat Katja Rusinovic dit lectoraat zal gaan leiden. Met haar kennis en ervaring, haar grote energie om samen met stedelijke partners en opleidingen steeds weer nieuwe projecten te ontwikkelen en haar wil om bij te dragen aan een inclusievere stad, is zij de ideale persoon om dit lectoraat verder te versterken.

Katja werkt als senior onderzoeker al binnen het kenniscentrum GUTs. Vanuit haar huidige functie heeft ze veel ervaring opgedaan in het opzetten, uitvoeren en leiden van praktijkgericht onderzoek, het binnenhalen van onderzoeksgelden en het verbinden van onderwijs en onderzoek. Ze is nauw betrokken geweest bij de oprichting van het kenniscentrum. Katja heeft 20 jaar ervaring als onderzoeker en docent met uiteenlopende grootstedelijke vraagstukken, waaronder migratie, burgerschap, sociale mobiliteit, onderwijs en huisvesting, met name gericht op de vier grote steden in Nederland en in het bijzonder op Den Haag en Rotterdam.

We wensen Katja succes in haar rol als lector!