Met estafette-onderzoek de wijk in

De stad is een rijke, maar ook kwetsbare leeromgeving. Met estafette-onderzoek gaan studenten van verschillende opleidingen de wijk in om ‘in de echte wereld’ onderzoek te doen. Zij werken hierbij nauw samen met het kenniscentrum Governance of Urban Transition. “Studenten leren een waardevolle bijdrage te leveren aan het vinden van maatschappelijke oplossingen.”

estafette onderzoek website Kenniscentrum Governance of Urban Transition doet onder meer onderzoek in zogeheten Stadslabs. “We organiseren co-creatie tussen alle betrokkenen, zoals de gemeente en bewoners van een wijk om samen oplossingen voor bijvoorbeeld woonruimteverdeling of veiligheid in de wijk te vinden”, aldus onderzoeker Robert Duiveman.

Soort projectontwikkelaars

En studenten van De Haagse spelen bij dit en soortgelijk onderzoek een belangrijke rol. Zo hebben FM-studenten onlangs als “een soort projectontwikkelaars” verschillende plannen gemaakt voor een oud schoolgebouw waarover strijd was in de buurt. “De Haagse wijk Duindorp veryupt, waardoor mensen met lagere inkomens moeilijk aan woonruimte kunnen komen. Projectontwikkelaars krijgen dan snel de schuld, terwijl ook de verkoopprijs van de gemeente een belangrijk punt is. Als een pand zo duur wordt verkocht, dan moet je het wel aan rijke mensen verkopen of verhuren.”

Betaalbare woningen

De studenten, die deelnamen aan de minor Real Estate, hielpen bewoners hun opvattingen en ideeën concreet en specifiek te maken met tekeningen en berekeningen. “En dat’, vertelt Duiveman, “gaf de bewoners veel meer positie in gesprek met de gemeente. Het leidde uiteindelijk tot betaalbare woningen voor politie- en zorgpersoneel. Een mooi resultaat waar alle partijen zich in goed konden vinden.”

Uitgelezen kans

Maar niet alleen de wijk is geholpen met het onderzoekswerk van de studenten. Praktijkonderzoek is de uitgelezen kans om beroepsvaardigheden toe te passen. “In het geval van het onderzoek in Duindorp bijvoorbeeld het verbinden van professionele kennis met de beleving van bewoners. Kijken door hun ogen en die bevindingen combineren met deskstudie of literatuuronderzoek.”

Gulden middenweg

Zo deed Mayu Sarmiento, tweedejaars student aan de opleiding Facility Management, mee aan een project in de Haagse wijk Leidschenveen-Ybenburg. “Wij waren de onderzoekers en deden onderzoek naar de veiligheidsbeleving in de wijk. Omdat je echt ergens mee bezig bent, met een bestaand probleem, voel je je best belangrijk. Ieder mens is verschillend en het is de kunst om de gulden middenweg te vinden.”

Een ritueeltje

De stad dus als ideale leeromgeving. Duiveman: “En daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Je moet voorkomen dat dezelfde mensen in dezelfde wijken ieder jaar vanuit dezelfde vakken dezelfde vragen krijgen. Dan haken mensen af of het wordt een ritueeltje. Als opgedane kennis onvoldoende wordt gedeeld, ligt het voor de hand dat steeds dezelfde lessen opnieuw geleerd moeten worden.”

Estafettestokje

Daarom heeft het lectoraat de afgelopen jaren ‘estafette-onderzoek' ontwikkeld. Het idee is eenvoudig: opeenvolgende groepen studenten (soms meerdere tegelijk) werken vanuit verschillende perspectieven met dezelfde mensen aan dezelfde lokale kwestie. Zij organiseren, verzamelen en documenteren hun werk zodanig dat het als een estafettestokje overdraagbaar is aan de volgende groep studenten.

Multidisciplinair

Zo worden de opbrengsten van het onderzoek van de studenten na de zomer doorgeven aan de studenten die vanuit de minor Sociale Innovatie aan het werk gaan in de stadslabs. In januari nemen vervolgens studenten van de Universiteit Leiden en ROC Mondriaan het stokje over. “En dat draagt weer bij aan resultaten uit het onderzoek waarbij de wijk multidisciplinair en vanuit verschillende niveaus onderzocht wordt.”