De stem van studenten in de VN

75 jaar vrede en 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Een gedenkwaardig jaar voor het Just Peace Festival in Den Haag. Maar wat valt er te vieren als er wereldwijd conflicten zijn? Studenten aan De Haagse denken mee over de toekomst van de Verenigde Naties. “Er zit veel energie in jongeren, dat stemt hoopvol.”

Just peace

Als internationale stad van vrede en veiligheid organiseert de gemeente Den Haag ieder jaar samen met lokale en internationale organisaties waaronder De Haagse Hogeschool het Just Peace festival. Dit jaar was er voor het eerst de Just Peace Month als aanloop naar de 75e verjaardag van de Verenigde Naties.

Verhalen

Onderdeel van het Just Peace Festival is de tentoonstelling ‘75 jaar VN in 75 verhalen’. 75 uiteenlopende verhalen die vertellen over vrede, veiligheid en medemenselijkheid. De verhalen staan op zuilen verspreid door de stad. Ook op De Haagse, in het Atrium, prijkt van 16 oktober tot 30 november een van deze verhalen op een zuil. Het verhaal gaat over jongeren die een belangrijke rol spelen bij het oplossen van problemen.

Gek

Jongeren worden volgens de Verenigde Naties onvoldoende gehoord bij problemen die hun leeftijdgenoten ergens anders op de wereld raken. En dat is gek, want volgens het Wereldjongerenrapport 2020 zijn er momenteel maar liefst 1,2 miljard mensen tussen de 15 en 24 jaar oud.

Frisse blik

 “De VN erkent dat zij de stem van jongeren te lang hebben genegeerd. Maar juist hun frisse blik en energie kunnen bijdragen aan mondiale oplossingen”, vertelt Saskia Rademaker, onderzoeker en coördinator van de minor Making Peace not War van het lectoraat United Nations Studies, onderdeel van het kenniscentrum Global Governance. “Belangrijk is dat er niet alleen geluisterd wordt naar jongeren, maar dat jongerenbetrokkenheid ook structureel gemaakt wordt binnen de VN.”

Ander wereldbeeld

Derdejaarsstudent Bestuurskunde en Overheidsmanagement Rick Peper volgt de minor die dit jaar op De Haagse is gestart. “Er is een nieuwe generatie jongeren met ander opvattingen, met een ander wereldbeeld. Jongeren kijken bijvoorbeeld anders naar de gevolgen van klimaatverandering. Dit heeft een directe relatie met vrede en migratie.”

Gepassioneerd

Ella MacLeod, student International Law, is sterk begaan met mensenrechten. Haar streven: een internationale carrière als mensenrechtenadvocaat. In haar vrije tijd is ze covoorzitter van het project UN Youth Impact. Samen met andere jongeren werkt zij aan lokale implementatie van de Sustainable Development Goals van de VN. “Ik ben een idealist”, vertelt ze. “Jonge mensen hebben veel creativiteit. Die zou ingezet moeten worden bij vredesonderhandelingen. Jongeren zien eerder het compromis en hebben een open mind.”

UN75 Dialogues

In het kader van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties namen 25 studenten die de minor volgen deel aan het project UN75 Dialogues. Meer dan 70 jongeren werden uitgedaagd om creatieve oplossingen ter tafel te brengen over prangende thema’s als conflict, gender en klimaat. Vervolgens zijn ze in dialoog gegaan met beleidsmakers, afgevaardigden van de VN en andere stakeholders. Hun belangrijkste ideeën over de toekomst van de VN zijn in een rapport opgenomen. Jongeren boden op 24 oktober dit rapport in het Vredespaleis aan onder meer de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan.

Toekomst

De ontwikkelde methode van de UN75 Dialogues die jongeren in direct contact met de VN bracht kan in de toekomst opnieuw worden ingezet. Alle deelnemers hebben de wens uitgesproken om ook na het 75-jarig jubileum op deze open en toegankelijke manier met elkaar in gesprek te blijven.

Wereldburgerschap

De Haagse Hogeschool vindt het belangrijk haar studenten op te leiden tot wereldburgers.

Kritisch denken en betrokkenheid bij internationale samenwerking zijn volgens Saskia belangrijk voor alle studenten aan De Haagse. “In je latere loopbaan heb je altijd te maken met internationale invloeden. Denk alleen maar aan de grote uitdaging van de toekomst klimaat en energie. Conflict en vrede staan daar niet los van. Daar kunnen we het onderzoekend vermogen en de kracht van jongeren heel goed bij gebruiken.” 

Leerstoel United Nations Studies in Peace and Justice

Meer kansen scheppen voor jongeren om invloed te hebben op de VN is een van de doelen van de leerstoel/het lectoraat United Nations Studies in Peace and Justice van De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden samen, met lector prof. Alanna O’Malley aan het roer.