Je op je gemak voelen in het klaslokaal

Een leeromgeving waarin jij je welkom voelt en waar iedereen gelijk behandeld wordt - dat is uiteraard belangrijk. Maar hoe zorg je dat dit vanzelfsprekend wordt? Studenten Rishainy Bomberg en Saïd Touhami zijn lid van de Unesco Jongerencommissie waar ze zich actief met dit onderwerp bezighouden. Op donderdag 15 oktober, tijdens de Nederlandse lancering van het Unesco Global Education Monitoring Report 2020, benadrukten zij dat het onderwijs actief aan inclusiviteit moet werken. ‘’We moeten van een cultuur van ik naar een cultuur van wij.’’

W2010 0155 Rishainy Bomberg

Inclusiviteit is overal in de wereld een uitdaging. Tenslotte wil niemand zich buitengesloten voelen. Uit het GEM-Report van Unesco blijkt dat studenten die zich wél achtergesteld voelen de minste kans van slagen hebben. Onderwijs kan op een grote manier bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin we elkaar kunnen steunen: een samenleving waar iedereen kan slagen. Dat ‘achtergestelde’, daar moeten we van af.

Verschillende visies

Maar voordat we naar een toekomst van gelijkheid toe kunnen werken, is het noodzakelijk dat we een beeld hebben van wat inclusief onderwijs is. ‘’Als wij aan studenten vragen wat inclusief onderwijs voor hen betekent, krijgen we verschillende meningen en visies terug.’’ vertelt Rishainy. ‘’Maar uiteindelijk komt het neer op één ding: genieten van kwaliteitsonderwijs in een omgeving waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond.’’

Sterke samenwerking

Met inclusie verhoog je de kwaliteit van het onderwijs. Volgens Saïd doe je dit niet door een ‘’piecemeal approach’’ (een aanpak waar maar je enkel een paar problemen aanpakt), maar met een grote aanpak. Bijvoorbeeld door een sterke samenwerking tussen student en docent. ‘’Beginnen bij onderwijs is juist zo belangrijk omdat onderwijs voorbereidt op de toekomst. Waar worden studenten voor opgeleid? Dat hoort een toekomst van vrede en gelijkheid te zijn.’’ Daarnaast kun je als student ook zelf helpen bij het creëren van een gelijkwaardige sfeer. Saïd: ''Inclusiviteit komt in kleine beetjes. Bijvoorbeeld door taalgebruik. Je kunt zeggen: mijn land, dat is exclusief, maar als je het verandert in ons land klinkt dit al anders. Het verandert de context.’’

Video

Iedereen is anders en uniek. Dat ‘exclusieve’ erkennen en accepteren is juist wat ons ‘inclusief’ maakt. Rishainy: ‘’Denk in wij en niet in ik, daar draait het om. Vier je diversiteit!’’. Rishainy en Saïd hebben samen een video gemaakt over hoe verschillende studenten over inclusief onderwijs denken. Zij zijn sinds najaar 2020 stagiair/student assistent bij het kenniscentrum Global & Inclusive Learning en werken binnen de Student Branch.