De Haagse Hogeschool betrokken bij lancering kennismakendenhaag.nl

Lancering_website_kennismakendenhaag

Op 21 januari jl. heeft wethouder Onderwijs Hilbert Bredemeijer www.kennismakendenhaag.nl gelanceerd. De site toont projecten - van stadsontwikkeling tot duurzaamheid – op datum en wijk en werkt als een matchmaking tool tussen studenten, docenten, onderzoekers en instellingen.

De Gemeente Den Haag, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden werken samen aan oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken.

Kennis Maken Den Haag hoort bij de landelijke City Deal Kennis Maken.
Zie ook Over City Deal Kennis Maken | Kennis Maken (kennismakendenhaag.nl).