Henk Ritzen-prijs voor artikel van docenten en alumna HBO-Verpleegkunde

Het artikel ‘Afstuderen met authentieke beroepsproducten’ van HBO-Verpleegkunde docenten dr. Lottie Kuijt-Evers, dr. Peter Renden, dr. Sam Schrevel, dr. Jeroen Dikken en alumna Britt Kraaijenvanger heeft de Henk Ritzen-prijs 2020 gewonnen. Lottie Kuijt-Evers, Sam Schrevel en Jeroen Dikken zijn verbonden aan het kenniscentrum Health Innovation.

Foto bij Henk Ritzen Prijs

De juryleden dr. Marieke Fix en dr. Bert van Veldhuizen kozen onder voorzitterschap van dr. Henk Ritzen, oud-hoofdredacteur van het vakblad Onderwijs en Gezondheidszorg (O&G), uit 5 genomineerden het beste OenG artikel uit 2020.

Balanceren

Het winnende artikel gaat over het balanceren tussen enerzijds de wettelijke eisen vanuit de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan afstudeerwerk in het hbo en anderzijds het integreren van onderwijs en praktijkgericht onderzoek op een manier dat ook de beroepspraktijk er de vruchten van plukt. In dit geval de zorginstellingen waar verpleegkunde studenten stagelopen tijdens hun afstuderen. De auteurs beschrijven in het artikel de invulling van het afstuderen bij de opleiding HBO_Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool sinds de curriculum vernieuwing binnen het nieuwe opleidingsprofiel BN2020. Zij illustreren dit aan de hand van het praktijkgericht actieonderzoek dat alumna Britt Kraaijenvanger uitvoerde voor haar afstuderen.

Juryrapport

Uit het juryrapport: “Met dit winnende artikel leren de auteurs (…) ons dat docenten zich niet gevangen moeten voelen in het wettelijke web van regels en voorschriften, maar creatief en wendbaar moeten zijn en durven te experimenteren. Waardoor leerprocessen ontstaan die passen bij de vragen van nu, aansluiten op de competenties van de huidige studenten en meerwaarde hebben voor de zorgpraktijk”.

Over de Henk Ritzen-prijs

Ter gelegenheid van het afscheid van voormalig hoofdredacteur Henk Ritzen, besloten redactie en uitgever van O&G besloten om de ‘Henk Ritzen-prijs’ voor het beste OenG-artikel in te stellen. Deze prijs in 2020 de zesde keer uitgereikt en is de bekroning van het beste artikel dat in 2020 in OenG is gepubliceerd. De prijs bestaat uit een trofee (wisselbeker), een oorkonde en een jaarabonnement.

Lees ook: Het beste O&G artikel 2020, pdf