Sportlab zet de deuren open tijdens Week van de Toegankelijkheid

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Maar wat als je een fysieke beperking hebt? Het Sportlab in Sportcampus Zuiderpark doet heel veel om sporten en bewegen ook voor deze mensen mogelijk te maken. Door te verwijzen en te adviseren bij het Beweegloket, door tijdelijk hulpmiddelen aan te reiken in de Mobilitheek en door praktijkgericht onderzoek te doen onder meer met de innovatieve rolstoelergometer. Onderzoeker Melle van Dilgt en beweegconsulente Simone Hoek vertellen hier graag over.

Mobilitheek

Maak kennis met de Mobilitheek en de rolstoelergometer

Van 4 tot en met 8 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. Toegankelijkheid is precies wat Melle en Simone nastreven in het Sportlab. Melle als docent-onderzoeker bij het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport, onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool. Simone als beweegagoog bij Basalt en als beweegconsulent bij het Beweegloket van de gemeente Den Haag. In de Week van de Toegankelijkheid zetten zij van 9.00 tot 17.00 uur de deuren van het Sportlab open voor iedereen met een vraag of wens over aangepast sporten.

Samenwerking

Melle van Dilgt. “Als onderzoeker houd ik mij bezig met de vraag hoe wij mensen met een fysieke beperking meer kunnen laten participeren in de maatschappij. In het algemeen en specifiek op het gebied van sport. Hoe kun je iemand met een bepaalde fysieke beperking op een verantwoorde manier laten trainen? Zonder hulpmiddel is dat voor hen vaak niet mogelijk. Zonder een juiste afstelling van dat hulpmiddel ook niet. Alles wat hier in de Sportcampus gebeurt, heeft 2 doelen: 1) zorgen dat we de faciliteiten hebben en dat de juiste adviezen worden gegeven en 2) onderzoek doen naar de goede afstelling van het hulpmiddel, zodat we ook echt iets aan de technologie hebben. Het gaat niet alleen om de hardware. Het hulpmiddel moet de persoon ook passen.” 

Mobilitheek

Tijdens het onderzoek bleek dat mensen met een fysieke beperking niet zo makkelijk aan een hulpmiddel kwamen dat bij hen paste. Melle: “De Mobilitheek biedt hun de gelegenheid om een loopfiets, basketbalrolstoel, een driewielfiets etc. tijdelijk uit te proberen. Zo voorkomen we dat mensen veel tijd, geld en moeite investeren in de aanvraag van een hulpmiddel, terwijl ze dat uiteindelijk niet gebruiken omdat het toch niet goed aansluit op de beweegwens of beperking.” Ook Simone maakt veel gebruik van de Mobilitheek. “Als bewegingsconsulente bij het Beweegloket verwijs ik mensen naar voor hen geschikte sport- en beweegadressen in de regio. Maar daarmee hebben ze nog geen geschikt hulpmiddel. In de Mobilitheek kijken we welk hulpmiddel iemand nodig heeft om aangepast te kunnen sporten. Of welke opties voor aanpassingen we in huis hebben.”

Rolstoelergometer

Naast het Beweegloket en de Mobilitheek beschikt het Sportlab ook over een innovatieve rolstoelergometer die veel kan betekenen voor een optimale afstemming tussen rolstoel en gebruiker. Met de rolstoelergometer doet het lectoraat onderzoek voor iedereen in een handbewogen rolstoel, zowel de revalidant als de paralympische sporter. Melle: “We meten de rolstoel en de rolstoelgebruiker én die interactie tussen die twee. We onderzoeken hoe we de rolstoel kunnen optimaliseren. Dat is het technische deel. We onderzoeken ook hoe we de rolstoelgebruiker kunnen optimaliseren door hem of haar met een trainingsschema op maat fitter te maken en de techniek te verbeteren. Met de rolstoelergometer kunnen we inspanningstesten doen. We willen de rolstoelprestaties verbeteren en tegelijkertijd pijnklachten voorkomen.”

Data begrijpen

Het lectoraat werkt in het onderzoek met de rolstoelergometer veel met studenten, om zoveel mogelijk data te krijgen. Melle: “We moeten die data eerst begrijpen. Stel dat we een rolstoel op een bepaalde manier aanpassen. Zien we daarvan bij alle studenten dan hetzelfde effect? Kunnen zij daardoor bijvoorbeeld meer of juist minder vermogen leveren? Als we dat bij valide mensen al niet terugzien, zullen we dat bij mensen met een fysieke beperking ook niet zien.”
Het lectoraat zet bij het onderzoek in het Sportlab ook studenten in als aspirant-onderzoekers. Melle: “Voornamelijk veel studenten Bewegingstechnologie lopen bij ons stage of voeren een afstudeeropdracht uit in het Sportlab. Zo nemen zij een klein stukje onderzoek voor hun rekening.”

Revalidanten doorsturen

Melle van Dilgt en Simone Hoek zien de Week van de Toegankelijkheid als een uitgelezen kans om aandacht te vragen voor Beweegloket, Mobilitheek en rolstoelergometer. Melle: “Sport en bewegen toegankelijk maken voor mensen met een fysieke beperking is precies waar het lectoraat en Basalt voor staan. Zonder hulpmiddel is dat vaak geen optie als je invalide bent. In je eentje kun je niet rolstoelbasketballen. Dan heb je iemand nodig die je doorverwijst naar de juiste sportvereniging. En het is wenselijk om de rolstoel zo aan te passen dat je je daarin zo efficiënt mogelijk kunt voortbewegen.”

Aan het woord: paralympische atleet Stefan Rusch

Paralympisch atleet Stefan Rusch is gespecialiseerd in de 100 en 200 meter wheelen. Hij hielp het Sportlab door de setting van de rolstoelergometer te testen. Toen hij daar toch was, liet hij gelijk zijn zitpositie en de grootte van zijn wielen analyseren. 

“Als topsporter heb je veel aan deze ergometer. Aan mijn wielen zitten hoepels. Daar zet ik kracht mee. Ik heb laten analyseren welke soort hoepel ideaal is voor de 100 meter en de 200 meter. Met welke hoepel heb ik het meeste effect bij de start van de race maar ook bij de laatste meters voor de finish? Op de baan zelf is dat lastig te testen. Met de ergometer lukt dat veel beter. Datzelfde geldt voor mijn zitpositie. Deze ergometer helpt mij zeker om mijn prestaties op de baan verder te verbeteren.”

Meer weten? Neem contact op met m.vandilgt@hhs.nl.