Project ‘Socially Engaged Universities’ (SEU)

Socially Engaged Universities De maatschappelijke relevantie van Universiteiten en Hogescholen wordt steeds belangrijker en er komt steeds meer vraag naar. Met name het inspelen op de behoeften van de samenleving, zowel lokaal als wereldwijd, is van essentieel belang. Het door Erasmus+ gefinancierde project ‘Socially Engaged Universities’ (SEU) heeft als doel om verschillende modellen van community-universitaire partnerships (CUP's) te verkennen. Daarnaast ook om ervaring en expertise te delen met Europese universiteiten hoe zij, naast hun kerntaken op het gebied van onderwijs en onderzoek, de samenwerking, met en voor de lokale gemeenschap kunnen verbeteren door middel van "Third Mission"-activiteiten.

Vanuit SEU is er een toolkit ontwikkeld; een overzicht met output van SEU en een beschrijving van vijf pilots die zijn uitgevoerd door de SEU-partners in samenwerking met de gemeente of lokale gemeenschap. Lees hier de volledige toolkit.