Nieuws

Klimaatverandering zet onze mensenrechten onder druk

In december staat het Faith in Human Rights Festival van De Haagse stil bij de rechten van de mens. Precies één jaar voor de wereldwijde viering van het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die verklaring werd opgesteld door onze voorouders in een wereld waar de gevolgen van klimaatverandering niet dagelijks nieuws was. Een wereld waar mensen niet ziek werden van vervuilende industrie en niemand het woord ocean soup kende. Is het tijd voor modernisering van de mensenrechten?

Lees verder

SYMPOSIUM “ WATER-STOF TOT NADENKEN”

De energietransitie én het loskomen van aardgas, dit thema is actueler dan ooit! De vraag is: Wat kan de rol van waterstof als energiedrager daarin zijn? Wat zijn dan de mogelijkheden? Waar loop je tegenaan?

Lees verder

Nicole Stofberg enthousiast van start als lector Platfor...

Al sinds februari was Nicole Stofberg kwartiermaker, maar nu is ze echt van start: De Haagse Hogeschool heeft in augustus Nicole Stofberg officieel benoemd tot lector Platformeconomie. Haar lectoraat is onderdeel van kenniscentrum Digital Operations & Finance. Nicole gaat onderzoeken hoe de platformeconomie kan bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Ook is ze betrokken bij de minor ‘Bouw je eigen platform’. In dit interview vertelt ze enthousiast over haar plannen.

Lees verder

Food Boost Challenge wint de Pim BreeBaart Research Awar...

Wat zijn we trots op het onderzoeksteam van de Food Boost Challenge! Tijdens de Prijzenparade op THiNKFeST mochten Machteld van Lieshout, Wendy Scholtes-Bos en Sanne de Vries namens het kenniscentrum Health Innovation de Pim Breebaart Research Award in ontvangst nemen. Volgens de unanieme jury hebben zij naast een kwalitatief sterk onderzoek, ook het meest innovatieve onderzoek opgezet en uitgevoerd.

Lees verder

Handreiking digitale continuïteit en weerbaarheid op de ...

Digitale verbindingen zijn zo vanzelfsprekend als water uit de kraan, totdat het misgaat. 'De cloud' ligt eruit, de stroom valt uit of je bedrijfsdata is gegijzeld. Jij weet dat je er iets mee moet, maar hoe zet je digitale continuïteit op de agenda bij jouw directie? Wat is een goede strategie om bij bestuurders tijd en geld vrij te maken voor digitale continuïteit en weerbaarheid binnen jouw organisatie?

Lees verder

Onderzoekend leren met impact

De Haagse Hogeschool presenteert nieuwe strategie 2023-2028. Hoe vergroten we de kansen van mensen in onze grootstedelijke omgeving? Hoe creëren we een duurzame energievoorziening en circulaire economie? Hoe zorgen we dat ouderen langer comfortabel in hun eigen huis kunnen blijven wonen en hoe helpt nieuwe technologie daarbij? Dit zijn enkele van de regionale en internationale maatschappelijke vraagstukken waar De Haagse Hogeschool dagelijks antwoorden voor ontwikkelt. Dit doen we via onderwijs en onderzoek, in nauwe samenwerking met het werkveld in de regio.

Lees verder

Twee onderzoeken van De Haagse genomineerd voor de RAAK-...

De RAAK-award is in Nederland dé prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ieder jaar kiest het SIA een winnaar uit zes genomineerde projecten. Dit jaar zijn twee van de zes projecten uitgevoerd aan De Haagse, een mooie waardering! Nu we het onderzoek hebben gefocust binnen kenniscentra, kunnen we meer slagkracht ontwikkelen in kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Een gesprek met Rutger Leukfeldt en Rachel Kuijlenburg, de onderzoeksleiders van de twee genomineerde projecten. Over de menselijke factor in cybersecurity en over circulaire bedrijfsvoering.

Lees verder

Met je neus bovenop de nieuwste ontwikkelingen

Woensdag 12 oktober verzamelden alle partners uit het project ‘Gewasgroei goed gemeten’ zich bij kenniscentrum Digital Operations & Finance in Delft voor een bijeenkomst om de formele kick-off te vieren. De deelnemers kwamen voor het eerst sinds februari dit jaar weer bijeen. De kick-off was belangrijk om weer scherp te hebben wie er meedoen in het project, wie welke rol heeft en welke stappen er - ook voor aansluiting met onderwijs - al in gang zijn gezet.

Lees verder

Terugblik Symposium Cyber Resilience

We blikken terug op het Symposium Cyber Resilience, georganiseerd door het kenniscentrum Cyber Security op 13 oktober jl. Het hoofdthema van de dag was: hoe versterk je de cyberveerkracht van publieke en private organisaties? Oftewel: hoe versterk je het vermogen van organisaties om cyberdreigingen te herkennen en hierop adequaat te reageren?

Lees verder

Social Work verrijkt lesvorm met gamification en kennisc...

Een game spelen of naar kennisclips op YouTube kijken. Studenten van de opleiding Social Work krijgen diverse innovatieve leeractiviteiten aangeboden waarmee ze zelfstandig en activerend de lesstof kunnen opnemen. “Zelfstudie wordt toegankelijker en tijdens de colleges is tijd voor samenwerkend leren en diepgang”, vertelt opleidingsmanager Hester Brauer.

Lees verder

Lector Luc de Witte geeft tijdens symposium stof tot nad...

Welke rol speelt technologie in de gezondheidszorg? En belangrijker: welke rol zou het kunnen of zelfs moeten spelen? Deze vragen waren donderdag 6 oktober het onderwerp van gesprek tijdens het symposium ‘Technologie als instrument voor een inclusieve samenleving en duurzame zorg’. Tijdens het symposium spraken diverse gerenommeerde (internationale) sprekers. Ook gaf Luc de Witte, lector Technologie voor Gezondheidszorg, zijn intreerede: “Mijn droom is dat dit netwerk uitgroeit tot een Centre of Expertise. Dat we echt als regio de grotere vraagstukken in de zorg aanpakken, met gedeelde commitment en governance. Samenwerken is essentieel, alleen redden we het niet.”

Lees verder

Student Pabo uitgeroepen tot Nationaal Onderwijstalent

Leslie Bordewijk (25) is uitgeroepen tot Nationaal Onderwijstalent 2022 voor het primair onderwijs. Elk jaar nodigt Stichting Nationale Onderwijsweek lerarenopleidingen uit hun studenten te nomineren voor de titel van talentvolle leraren in-de-dop. Van alle Pabo opleidingen in het land sleepte Leslie de prijs in de wacht omdat ze een interactief werkblad heeft ontworpen voor op de iPad.

Lees verder

Lectoraat Smart Sensor Systems partner in Europees onder...

Onderzoek

Lectoraat Smart Sensor Systems is de komende 4 jaar partner in het Europese onderzoeksproject NextGEM. In dit project onderzoeken 20 instellingen uit 9 landen de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF-blootstelling) van 5G-systemen. NextGEM kreeg afgelopen zomer een financiering vanuit het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma. Het projectteam onderzoekt of de EMF-blootstelling gezondheidsklachten geven bij mensen, of er veranderingen op celniveau zijn en zelfs of er een verband met kanker is.

Lees verder

Winnaars Sportinnovator Challenge bekendgemaakt tijdens ...

Onderzoek

Op de openingsdag van het WK Volleybal vrouwen in Arnhem maakten Marjolijn Sonnema en Frank van der Vloed (lid van het Topteam Sportinnovator) de winnaars bekend van de Sportinnovator Challenge ‘Topsportevents die meer Nederlanders bereiken en inspireren’. Onder de winnaars bevindt zich WE the Wheeled Experience van BEN (Stichting Basketball Experience NL), een project waar het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport van De Haagse nauw bij betrokken is.

Lees verder

Lector Luc de Witte streeft naar een Centre of Expertise...

Onderzoek

Op 1 december 2021 trad Luc de Witte aan als nieuwe lector Technologie voor Gezondheidszorg. Inmiddels is hij tientallen gesprekken binnen en buiten de hogeschool verder en zijn de eerste stappen gezet richting grootschalige regionale samenwerkingen. Tijdens zijn intreerede op 6 oktober gaat hij vooral in op de insteek van die samenwerking: “Als je het mij vraagt is zorgtechnologie er niet alleen om problemen op te lossen. Het is er ook om het leven mooier of prettiger te maken.”

Lees verder

Opiniestuk: Heeft uw koelkast al een virusscanner?

Onderzoek

Het is een normale dag uit het leven van een docent-onderzoeker netwerk- en systeembeveiliging. Je loopt naar de trein om naar werk te gaan. Al lopende denk je terug aan de opstart les van het jaar, waarin je de studenten hebt verteld over een camping in Nederland met verplichte gezichtsherkenning voor de toegang tot het zwembad. Waarbij de ouders op het terras luid vertelden over hoe gemakkelijk het voor hen was dat zij hiervoor enkel de foto’s van hun kinderen hoefden te uploaden naar een database van een bedrijf ergens in de Cloud. Gelukkig reageerden de studenten nog verrast dat dit dus zomaar mag en gebeurt, en nee, dit mag ook niet. Ook waren er verontruste gezichten in de zaal bij het inzicht dat wij hiermee dus onze kinderen aanleren dat dit de normaalste zaak van de wereld is. Het is een normale dag.

Lees verder

Energietransitie HTM

Onderzoek

In Den Haag worden mogelijk kansen gemist om de Energietransitie goedkoper en sneller te laten verlopen. Grote daken en gevels van gebouwen en bestaande infrastructuur van HTM, worden suboptimaal gebruikt voor respectievelijk opwek en distributie. Dit kan anders en daar is veel winst voor de energietransitie mee te boeken.

Lees verder

Haags Onderwijsjaar officieel geopend: Kiezen voor kanse...

Toenemende migratie van vluchtelingen en een stijgend tekort aan docenten legt extra druk op het onderwijs. Hoe gaan we, juist in deze uitdagende tijd, om met kansengelijkheid in het onderwijs? Met dit thema opende het Haagse onderwijsveld, georganiseerd door de gemeente Den Haag, afgelopen donderdag 15 september op De Haagse Hogeschool het Haagse Onderwijsjaar.

Lees verder

RAAK-subsidie voor meten van gewasgroei

De lectoraten Smart Sensor Systems en Fotonica van De Haagse Hogeschool gaan de komende 4 jaar onderzoek doen naar de inzet van sensoren, data en data-analyse in de glastuinbouw. Samen met Hogeschool Inholland, Lentiz MBO en meerdere technisch toeleveranciers, veredelaars en telers in de regio Westland willen de lectoraten een grote stap zetten naar grootschalige toepassing van sensortechnologie voor het volgen van gewasgroei. Het team heeft een RAAK-mkb subsidie ontvangen die het onderzoek mogelijk maakt.

Lees verder

Eerste docenttraineeship zit erop: een terugblik

Negen trainees hebben de afgelopen twee jaar op een bijzondere manier de weg gevonden naar het hoger beroepsonderwijs aan De Haagse Hogeschool. Nadat zij waren aangenomen, stonden zij direct drie dagen per week voor de klas en volgden zij twee dagen een traineeprogramma. In die twee dagen bezochten zij workshops, deden ze mee aan inspiratie- en intervisiesessies, deden zij de interne opleidingen Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid en Basiskwalificatie Examinering en werkten ze aan opdrachten.

Lees verder

Sponsoring van sportevenement biedt meerwaarde

Onderzoek

Het sponsoren van een groot sportevenement heeft een positieve uitwerking op de commerciële en maatschappelijke impact van zowel de sponsor als het evenement. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat lectoraat Impact of Sport uitvoerde na afloop van de Invictus Games The Hague in april 2022. Organisator Stichting Power of Freedom was benieuwd naar het effect van partnerschappen met het oog op toekomstige sportevenementen in Nederland.

Lees verder

Dienstreis naar Zuid-Afrika: Health en Water, Energy and...

Onderzoek

Van 29 maart tot 3 april reisden lector Sander Mertens en Pepijn van Willigenburg naar Zuid-Afrika. Dit was ter voorbereiding van een project waarbij wordt samengewerkt met lokale partners om met duurzaam elektrificeren de leefomstandigheden in townships en informal settlements te verbeteren. Zo werd er via de partner Specialized Solar Systems een bezoek gebracht aan de Township Diepsloot, waar de Solar PV mast werd gedemonstreerd als gelokaliseerde energiesysteem.

Lees verder

Opkomen voor mensenrechten: campagne 'Let's Talk About Y...

Onderzoek

Eén op de tien vrouwelijke Nederlandse studenten maakt tijdens de studententijd een verkrachting mee. Het overkomt ook één procent van de mannen. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2021 in opdracht van Amnesty International. Samen met studenten kwam Amnesty in actie. En met resultaat. Een aantal universiteiten en hogescholen, waaronder De Haagse, ondertekenden een manifest tegen seksueel geweld: ‘Let’s Talk About YES’. Studenten Charlotte Le Faucheur, Roy Peters en Thien Ta voerden actie bij De Haagse en lobbyden voor de ondertekening van dit manifest. “De handtekening onder het manifest is een goede eerste stap. Nu moet De Haagse er echt mee aan de slag en de ambities waarmaken.”

Lees verder

Hospi Housing koppelt kamerzoekende studenten aan hosts

Een Duitse studente vindt onderdak in een tot tiny house verbouwd tuinhuisje. Een Aziatische student woont bij een kwieke zeventiger. Een Nederlandse student is tot kerst te gast in het gezin van een docent Social Work. Hospi Housing koppelt (buitenlandse) studenten aan gastvrije hosts of gastgezinnen die nog een kamer over hebben. De Haagse Hogeschool ondersteunt dat van harte. Heb je nog een kamer leeg staan? Ken je iemand bij wie dat zo is? Overweeg wat jij kunt doen in een woningmarkt die volledig op slot zit.

Lees verder

Nieuwe lector houdt intreerede ‘Inclusie gaat over macht...

Onderzoek

Inclusief onderwijs staat hoog op de agenda van De Haagse. Sinds 1 januari 2021 is Naomi van Stapele lector Inclusive Education bij kenniscentrum Global & Inclusive Learning. 16 september geeft ze haar intreerede. “Inclusie gaat over het tegengaan van macht. En dat vereist radicaal kritisch denken.”

Lees verder

De Haagse opent hogeschooljaar 2022 in een goed gevulde ...

“Het is heel speciaal om hier te zijn. Om in deze aula de opening van het hogeschooljaar fysiek mee te maken. Om iedereen zo bij elkaar te zien. Dat geeft mij een heerlijk gevoel. Ik werk hier nu twee jaar en ben nog nooit in deze ruimte geweest.” Het enthousiasme spat er bijna vanaf bij deze medewerker. Na twee jaar social distancing eindelijk weer als vanouds met z’n allen bijeen voor de opening van het schooljaar. Een opening met als keynotespreker Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. De co-creatie tussen hbo en bedrijfsleven is het thema van haar speech en één van de kernthema’s van het nieuwe instellingsplan van De Haagse Hogeschool.

Lees verder

Hoe Bram muziek en techniek koppelt aan gezondheid

Opleidingen

‘De vrijheid die ik tijdens deze stage kreeg, was fantastisch en tegelijkertijd lastig.’ Aan het woord is Bram Nijhoff, student Mechatronica. Tijdens zijn stage bij een lectoraat – dat kan dus, en het is nog leuk ook – dacht hij na over een muziekinstrument voor mensen met dementie. Hij ontdekte dat hij heel veel had aan alles wat hij tijdens de opleiding had geleerd én hij worstelde behoorlijk met een aspect dat tijdens de opleiding wat minder aan de orde was geweest.

Lees verder

Programma bekend: meld je nu aan voor het symposium op 6...

Onderzoek

Technologie kan een grote rol spelen als instrument voor een inclusieve samenleving en bijdragen aan duurzame zorg die toegankelijk is voor iedereen. Tijdens het symposium ‘Technologie als instrument voor een inclusieve samenleving en duurzame zorg’ wordt de mogelijke rol van technologie vanuit verschillende perspectieven besproken.

Lees verder

Nieuwe hbo-bachelor Applied Data Science & AI officieel ...

Ruim 50 studenten zijn dinsdag 30 augustus in de Dutch Innovation Factory begonnen aan een nieuwe, veelbelovende studie: Applied Data Science & Artificial Intelligence aan De Haagse Hogeschool. Na drie jaar van voorbereiding gaven wethouder Jan Iedema (Innovatie), ad interim directeur ITD Peter Vroom en de eerste aanmelder voor deze studie tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële startsein.

Lees verder

Voorbereidingen COVID-19 in het nieuwe studiejaar

Het nieuwe studiejaar staat voor de deur. Hoewel corona nog steeds niet uit ons straatbeeld is verdwenen, leren we steeds beter leven met de aanwezigheid van het virus. Toch bereiden we ons vast voor op een mogelijke opleving. We stellen je graag op de hoogte van de voorbereidingen die we als hogeschool treffen.

Lees verder

Studenten presenteren voorstel om patiënten fitter behan...

Onderzoek

Fit een operatie ingaan vergroot de kans op succes en herstel. Idealiter betekent dit dat patiënten in de weken voorafgaand aan hun behandeling veel bewegen en gezond eten. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen die dit van nature niet doen, deze adviezen opvolgen? Studenten onderzochten vanuit Medical Delta Living Lab Better In Better Out de mogelijkheden. Afgelopen juli presenteerden zij hun bevindingen in het Haaglanden Medisch Centrum in Leidschendam.

Lees verder

Nieuwe lector Oncologische zorg: “Ik wil het lectoraat s...

Onderzoek

Na bijna 12 jaar bij het Nivel als programmaleider, is Joke Korevaar klaar om aan de slag te gaan als nieuwe lector Oncologische zorg. Ze wil onder meer vervolg geven aan onderzoek rond nazorg voor patiënten die herstellen van kanker. “Daar ligt mijn persoonlijke interesse”, vertelt ze, “maar ik ben vooral ook heel benieuwd: aan welk onderzoek heeft het werkveld behoefte?”

Lees verder

Technologie als instrument voor een inclusieve samenlevi...

Onderzoek

Wereldwijd ervaart ongeveer een op de vier mensen belemmeringen in het dagelijks functioneren. Dit kunnen lichte, maar ook zeer ingrijpende en complexe beperkingen zijn, zoals na een beroerte, dwarslaesie of bij dementie. Mensen met functionele belemmeringen komen allerlei barrières tegen in de samenleving die maken dat ze niet als anderen gewoon ‘mee kunnen doen’. Daarom is het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar welke rol technologie kan spelen in het opheffen of verminderen van deze belemmeringen.

Lees verder

Lector Frank van Eekeren neemt afscheid: ‘Sport heeft gr...

Onderzoek

Sport brengt mensen bij elkaar. Dat was het startpunt voor het nieuwe lectoraat Impact of Sport. Drie jaar later verlaat lector Frank van Eekeren De Haagse. “Samen met studenten en bij de sport betrokken organisaties hebben we fantastisch onderzoek uitgezet naar de maatschappelijke relevantie van sport.”

Lees verder

Beter revalideren door wearables?

Onderzoek

Activiteitenmonitors, ook wel ‘wearables’, meten objectief, betrouwbaar en op een gebruiksvriendelijke manier je houding en bewegingen in het dagelijks leven. De varianten voor gezonde mensen gaan als zoete broodjes over de toonbank, maar ook in de gezondheidszorg zijn dit soort meetinstrumenten veelbelovend. Docent-onderzoeker Hanneke Braakhuis onderzocht: hoe kun je deze apparaten zinvol toepassen in revalidatietrajecten? Op 6 juli verdedigde ze haar proefschrift in het ErasmusMC in Rotterdam. De belangrijkste boodschap: “Het gebruik van deze sensoren heeft veel potentie, maar er is nog veel te ontdekken.”

Lees verder

Reactie CvB op uitspraak College voor de Rechten van de ...

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat De Haagse Hogeschool medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond heeft benadeeld door in een interne vacature een strenge taaleis te stellen. Via dit bericht willen we je graag laten weten hoe we hiervan leren en welke verbeteracties we in samenspraak met de betrokken collega’s gaan uitzetten.

Lees verder

Verlenging & uitbreiding van Werkplaats Sociaal Domein D...

Onderzoek

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat in januari door met een nieuwe vierjarige projectperiode. De Werkplaats wordt vanaf 2023 uitgebreid met een nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief, waarin een grootstedelijk vraagstuk met betrekking tot gemarginaliseerde groepen in de samenleving centraal staat.

Lees verder

Studenten Haagse Hogeschool brengen slavernijverleden De...

Een beter begrip voor elkaar begint met het kennen van onze gezamenlijke geschiedenis. Ook als die ongemakkelijk is. Stilstaan bij de opheffing van de slavernij is belangrijk, maar als je dat liever lopend doet, kan dat nu ook. Studenten van de minor Koninkrijkszaken van De Haagse Hogeschool hebben met een stadswandeling in het slavernijverleden van Delft in kaart gebracht.

Lees verder

Data stewards helpen bij datamanagement

Onderzoek

Na het toekennen van onderzoeksubsidies is het sinds kort verplicht een datamanagementplan in te leveren. Lectoraten van De Haagse kunnen hiervoor sinds dit jaar ondersteuning krijgen van een nieuw team data stewards.

Lees verder

Erasmus+ subsidie voor onderzoek naar ‘Integrated report...

Onderzoek

Docent-onderzoeker Egbert Willekes, lectoraat New Finance, werkte al aan zijn promotieonderzoek over ‘Integrated Reporting’ toen hij gewezen werd op de mogelijkheid om deel te nemen aan het internationale project ACES (Accounting for Circular Economy and Sustainability). Samen met partners uit Finland, Spanje, Cyprus en Oostenrijk gaat Egbert onderzoek doen naar hoe bedrijven kunnen rapporteren over duurzaamheid. Hieruit ontwikkelen zij modules die in het onderwijs ingezet kunnen worden. Het project heeft afgelopen week een Erasmus+ subsidie toegekend gekregen.

Lees verder

Joint Cyber Range NL: faciliteit voor cybersecurity onde...

Onderzoek

In het najaar van 2020 is een pilot gestart voor het delen van technisch cybersecurity onderwijs: de Joint Cyber Range NL. Docent-onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en De Haagse Hogeschool hebben een concept cyberrange ontwikkeld. De cyberrange wordt tijdelijk gehost door SURFnet en gedurende de pilot in ICT-onderwijs van de twee initiatiefnemers toegepast. Docenten en studenten gingen o.a. aan de slag met het ontwerpen van CTFs (capture the flag competities) en attack/defense games. De pilot cyberrange is tevens gebruikt in een landelijke wedstrijd voor scholieren.

Lees verder

AMI Research Award voor Chris Detweiler

Onderzoek

Lector Filosofie en Beroepspraktijk, Chris Detweiler, heeft voor zijn onderzoeksproject ‘Sociotechnical Considerations of AI in Music Technology’ een Artists + Machine Intelligence (AMI) Research Award ontvangen. Met deze onderzoeksprijs steunt het AMI-programma van Google onderzoek in de kunsten en sociale wetenschappen dat zich richt op machine learning en de gevolgen daarvan voor de samenleving. De awards worden jaarlijks aan vijf onderzoekers toegekend.

Lees verder

De Haagse heeft de Instellingstoets Kwaliteitszorg gehaa...

Het lag al in de lijn der verwachting na het positieve panelbezoek van 1 april 2022, maar nu is de definitieve uitslag binnen. De NVAO beoordeelt de kwaliteitszorg van De Haagse als positief en geeft de toekenning van een onvoorwaardelijke erkenning ITK aan De Haagse, geldig tot en met 9 juni 2026.

Lees verder

Promotiebeurs voor onderzoek naar duurzaamheid in curric...

Onderzoek

Docent-onderzoeker Theo de Joode krijgt voor zijn onderzoek ‘Bouwen aan een integraal duurzaamheidscurriculum voor het hoger economisch beroepsonderwijs’ een Promotiebeurs voor leraren vanuit NWO toegekend. Vanuit lectoraat New Finance wil hij de komende 5 jaar op basis van onderzoek bouwstenen ontwikkelen waarmee duurzaamheid volledig in het curriculum opgenomen kan worden.

Lees verder

Een inheems verhaal - Het verhaal van de Tŝilhqot'in

Onderzoek

09.06.2022 16:00 - 18:00 De lichten worden gedimd, en de eerste studenten stappen de zaal binnen. De opname wordt klaargezet en op de achtergrond worden beelden van het land getoond. Het land van de Tŝilhqot'in. Chief Joe Alphonse van de Tŝilhqot'in Nation - sinds 2010 verkozen tot stamvoorzitter van de Tŝilhqot'in National Government (TNG) - komt de zaal binnen met zijn gevolg. Er valt een stilte en hij begint het inheemse verhaal van de Tŝilhqot'in te vertellen

Lees verder

Ontwerpen is tof, of het nou om producten of verpakkinge...

Denk jij aan thee of deo als je aan ‘ontwerpen’ denkt? Of net als ik eerder aan een stoel of een laptop? Bij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) specialiseren studenten zich in jaar 3 in óf productontwerp óf verpakkingsontwerp. De verpakking van je deo begint immers ook met een ontwerp. Kiki de Boer en Mellany van der Plicht studeren allebei IPO in Den Haag. Wat doen ze zoal tijdens de opleiding en wat vinden zij nou eigenlijk leuker: een product of een verpakking ontwerpen?

Lees verder

Jaarverslag 2021: het gevoel van verbinding stond centra...

Begin juli is het jaarverslag 2021 verschenen. Met daarin onder meer aandacht voor de vier focuspunten die de bestuurlijke agenda in dat jaar hebben bepaald. Voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de Kwaliteitsafspraken. En zeker óók het belang dat we als hogeschool een Haagse community vormen. De coronabeperkingen die in 2021 golden, hebben dat alleen maar versterkt.

Lees verder

Eerste resultaten 'Sturen met ruimte'

Onderzoek

Het eerste rapport van het onderzoek ‘Sturen met Ruimte’ is een tweeluik. Het is gebaseerd op een internationale literatuurstudie en een analyse van het beleidsdiscours in het Nederlandse onderwijsbeleid. Het draait om vragen als: Wat wordt verstaan onder ‘de regio’? Hoe is ‘de regio’ conceptueel af te bakenen? Wat betekent ‘de regio’ als bestuurlijk schaalniveau en hoe kan de overheid ermee sturen?

Lees verder

Seminar over NGO-governance en accountability

Onderzoek

Op vrijdag 24 juni hadden we een geweldige NGO-dag over NGO-governance en accountability georganiseerd door het Kenniscentrum Global Governance van De Haagse Hogeschool en het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden bij The Hague Humanity Hub.

Lees verder

Lezing over Transitional Justice

Onderzoek

Op woensdag 22 juni organiseerde het Global Governance Center of Expertise een interactieve lezing over Transitional Justice. Tijdens het evenement gingen GG-onderzoeker Maarten van Munster en VU-onderzoekers Hossein Mojtahedi en Joris van Wijk in discussie over post-conflict Transitional Justice aan de hand van case studies over Irak en Angola.

Lees verder

Een sterk Europa: #hoedan? Onze nabeschouwing op de Conf...

Wat heeft de Conferentie over de Toekomst van Europa ons gebracht? Deze vraag stond centraal tijdens de nabeschouwing op de conferentie die op 17 juni 2022 plaats vond in de Aula van de Haagse Hogeschool. Het evenement werd georganiseerd door lectoraat Changing Role of Europe (European Impact Hub) in samenwerking met het Liaisonbureau van de Europese Unie in Nederland.

Lees verder

Samen werken aan een groene stad: hoe stimuleer je dat?

Opleidingen

Fera Overdiep weet het zeker: iedereen kan helpen om Nederland groener te krijgen. Haar afstudeeronderzoek voor de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling ging over het stimuleren van gedeelde verantwoordelijkheid bij natuur in het stedelijk gebied van Zuid-Holland. Wil jij naast je voordeur een paar tegels weghalen en daar zonnebloemen of een perenboom planten? Goed idee! Met hulp van de gemeente en een natuurorganisatie wordt je geveltuin vast een pareltje. Fera ontdekte dat ze energie krijgt van stadsvergroening.

Lees verder

The Challenge: je kunt niet mooier starten met een oplei...

Wie aan de opleiding HBO-ICT begint, heeft uiteenlopende verwachtingen. The Challenge is voor pas beginnende studenten een leuke manier om direct het brede HBO-ICT-werkveld te verkennen en om meer inzicht te krijgen in de opleiding. Samen met de studenten Youssra Ezzahi en Chris Golemi laat coördinator en docent Mirabai Vosteen zien hoe uitdagend dit project van 20 weken is, waarin we ICT koppelen aan maatschappelijke uitdagingen. Door veel samen te doen, ontwikkelen de studenten gelijk ook een stukje sociale binding. Lees hier meer over The Challenge.

Lees verder

Dit was ons inspiratiecafé ‘Brussel & het Stadhuis’

Onderzoek

Gedurende de eerste helft van 2022 is het lectoraat Changing Role of Europe druk bezig geweest met verschillende initiatieven rondom het thema ‘Europa in de gemeente’. Zo is er een 6-delige series in onze podcast Global Gossip verschenen, is er een live-talkshow uitzending geweest vanuit de Aula en is als kers op de taart het Inspiratiecafé Brussel & het stadhuis georganiseerd op 2 juni.

Lees verder

Afval bestaat niet meer!

Onderzoek

Deze week zette Van Dale zijn nieuwe definitie van het woord ‘afval’ online. Namelijk: grondstoffen om nieuwe producten van te maken. Kim Poldner, lector Circular Business bij Kenniscentrum Mission Zero, is enthousiast. “Dingen ‘weggooien’ zoals we vroeger aan de lopende band deden, bestáát niet meer als begrip in de Nederlandse taal. Niets verdwijnt in ons land meer op een afvalberg: alles wordt gekoesterd, hergebruikt of er wordt iets nieuws van gemaakt. Een mijlpaal!”

Lees verder

Zonnevlinder van 13 meter strijkt neer op boulevard van ...

Onderzoek

Zaterdag 25 juni verwelkomt gemeente Den Haag de SolarButterfly; een duurzaam gebouwde tiny house op wielen. Deze zonnevlinder is gemaakt van ruim 800 kilo uit de oceaan opgeviste PET-flessen en functioneert volledig op zonne-energie. Met dit bijzondere object vraagt het internationale team achter de SolarButterfly aandacht voor innovatieve oplossingen om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan. Student-onderzoekers van Kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool zijn aanwezig om bezoekers te informeren en inspireren met interactieve Climate Talks.

Lees verder

Elif werkt aan een robotwagentje dat tikkertje doet

Opleidingen

Eerstejaars Elektrotechniek is ze. Elif Erkan dacht eerst aan een studie natuurkunde of de lerarenopleiding, maar schreef zich last-minute in voor de opleiding Elektrotechniek aan De Haagse Hogeschool. ‘Het leek me opeens wel leuk om te leren hoe al die apparaten die je elke dag gebruikt in elkaar zitten en werken. Vooral de innovatieve kant van elektrotechniek vind ik tof. Producten verduurzamen. Impact maken.’

Lees verder

Duurzame verpakkingen: samen lukt het!

Onderzoek

Wie in zijn prullenbak kijkt, ziet dat het merendeel van het afval bestaat uit verpakkingsmateriaal. En dan vooral verpakkingen van voedingsmiddelen. Want ja: boter, spaghetti en afhaalmaaltijden zijn nu eenmaal niet los te vervoeren. Om te zorgen dat al die verpakkingen het milieu zo min mogelijk belasten, werken wij in het consortium Goed Verpakt hard aan duurzaamheidsinnovaties. Onze studenten bedenken in verschillende minors samen met bedrijven hoe ze de verpakkingsindustrie kunnen omdraaien. Student Anne en opdrachtgever Jos vertellen over hun ervaring.

Lees verder

Lector Monique Berger inspireert tijdens intreerede met ...

Onderzoek

Een enorme drive, passie voor haar vak en vastberadenheid. Dat straalde lector Monique Berger uit tijdens haar intreerede op 16 juni op De Haagse Hogeschool. Aan een bomvolle aula vertelde ze vol trots over de ambities van haar lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport. Bijzonder waren ook de mooie persoonlijke verhalen van zowel Monique als aanwezige gastsprekers. In dit artikel vatten we de belangrijkste momenten van de middag samen.

Lees verder

Lectoraat Future Urban Systems: hoe een ei tot een visie...

Onderzoek

Het Lectoraat Future Urban Systems heeft een nieuwe lector: dr. Rizal Sebastian. Opgeleid tot architect, bouwtechnoloog en projectmanager heeft Rizal de afgelopen 23 jaar gebruikt om kennis, praktijkervaring en een internationaal netwerk op te bouwen op het gebied van digitale technologieën voor verbetering van bouwkwaliteit en -processen. Wat hij met het lectoraat wil? Eerst maar eens een visie formuleren met elkaar. Een ei geeft richting aan de gesprekken.

Lees verder

i-did: een uniek concept binnen de wereldwijde circulair...

Onderzoek

Zo’n 330 miljoen kilo, dat is hoeveel oud textiel er in Nederland elk jaar op de textielafvalberg bijkomt. Bij i-did ruimen ze dit op door van oud textiel gerecycled vilt te maken. Een uniek concept: want niet alleen dragen ze hun steentje bij aan een duurzamere textielindustrie, er worden ook mensen die lange tijd niet hebben gewerkt, gecoacht, zodat ze werknemersvaardigheden leren. Het doel is om hen uiteindelijk te laten doorstromen naar een nieuwe werkgever. Dat is pas sociaal en circulair ondernemen.

Lees verder

Effect hittegolven op kwetsbare bevolkingsgroepen

Hittegolven komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Wat betekent dat voor de kwetsbare inwoners van Den Haag? In het toegepast onderzoeksproject 'The effect of heatwaves on vulnerable population groups in The Hague' zochten Dr. Sylvia Bergh en haar onderszoeksteam dat uit voor de gemeente Den Haag.

Lees verder

Makkelijker duurzame mode verkopen

Onderzoek

Hoe kun je als moderetailer je duurzame aanbod beter verkopen? Daarover dachten 60 designstudenten van De Haagse Hogeschool na binnen het onderzoeksproject Next Fashion Retail. Tijdens een designexpo op 19 mei presenteerden zij hun innovatieve ideeën om duurzaamheid beter bespreekbaar te maken, leuker én makkelijker te begrijpen.

Lees verder

Aan de slag met onderzoek in fotonica en smart manufactu...

Onderzoek

Fotonica en smart manufacturing zijn onderwerpen die - ieder op hun eigen manier - een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een economie die deugt. Lectoren Jenny Coenen en Steven van den Berg timmeren met hun lectoraten al anderhalf jaar aan de weg. Afgelopen week presenteerden zij in hun intreeredes de stappen die ze tot nu toe gezet hebben en de stappen die ze nog willen maken. Wat willen zij bereiken met hun onderzoek naar fotonica en smart sustainable manufacturing?

Lees verder

Onderzoek De Haagse Hogeschool laat zien dat Haagse econ...

Onderzoek

De coronacrisis heeft haar sporen nagelaten, gezien de krimp van de Haagse economie met 2 procent. Toch is de daling het kleinst onder de vier grootste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Governance of Urban Transitions van De Haagse Hogeschool in opdracht van de Gemeente Den Haag.

Lees verder

‘Ik wilde twintig jaar geleden alleen maar wég uit de sc...

Studentenleven Opleidingen

Nu de samenleving in hoog tempo digitaliseert – zelfs onze thermostaat kunnen we op afstand bedienen – wordt het werkgebied van de ICT’er steeds breder. Hoe kijkt een vierdejaarsstudent HBO-ICT daarnaar? Hoe een alumnus met al veel ICT- en ondernemerservaring? Een gesprek met Shera Guiliano Doekhi en Jeroen Derwort over de opleiding, de mogelijkheden van de huidige ICT’er en de toekomst.

Lees verder

Expertise Netwerk Systemisch Co-Design start met eerste ...

Onderzoek

Op maandag 30 mei vond de startbijeenkomst plaats van het Expertise Netwerk Systemisch Co-Design (ENSCD). Initiatiefnemers als Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht en uiteenlopende partners maakten kennis met het programma- en gedeelde onderzoeksteam en spraken over de rol die systemisch co-design bij complexe maatschappelijke vraagstukken kan spelen. Inmiddels komen ook de eerste concrete onderzoeksprojecten van de grond. “Ze zorgen voor een kruisbestuiving tussen onderzoek, onderwijs en werkveld.”

Lees verder

Damtalent Martijn mikt op carrière in de elektrotechniek

Studentenleven

‘Als ik tijdens een toernooi met mijn bril op zit te dammen, dan weet iedereen dat het laat geworden is’, lacht Martijn van IJzendoorn. Hij studeert Elektrotechniek aan De Haagse Hogeschool en is dammer op topniveau. Pas nog won hij op het WK in Antalya goud met zijn team, in twee disciplines zelfs. Het mag dus duidelijk zijn dat Martijn het dammen serieus neemt. Toch hoort een cocktail met mededammers er bij gelegenheid ook echt bij voor hem. En tot nu toe vallen zijn prestaties niet eens tegen als hij zijn bril op heeft.

Lees verder

Intreerede Monique Berger: “Onze ambitie is om iedereen ...

Onderzoek

Bewegen is niet alleen gezond, maar maakt ook gelukkig. Door te bewegen of te sporten ben je actief, maak je vrienden en doe je mee in de samenleving. Veel mensen met een fysieke beperking, chronisch zieken en ouderen krijgen die kans vaak niet. “Wij willen ervoor zorgen dat iedereen kan bewegen en daar plezier aan kan beleven”, aldus Monique Berger, lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport.

Lees verder

Werken met licht

Onderzoek

Nieuwe lector houdt intreerede - Glasvezel, ledverlichting, zonnepanelen of het mobieltje in je handen. Het aantal toepassingen van fotonica – de technologie van licht – is niet te tellen. Sinds 1 januari 2021 is Steven van den Berg lector van het lectoraat Fotonica. Op 8 juni houdt hij zijn intreerede ‘Fascinating Photonics’.

Lees verder

NewBee Fest: kruisbestuiving in onderwijsinnovatie

Onderzoek

Donderdag 9 juni komen op de Kralingse Zoom, een locatie van Hogeschool Rotterdam, ruim 200 professionals bij elkaar op het NewBee Fest. Een evenement dat draait om New Business & Economics Education, oftewel vernieuwing van het economisch onderwijs. Tijdens meer dan 35 workshops wisselen deelnemers ideeën en bevindingen uit om onderwijs te ontwikkelen voor een economie die deugt. Lectoren Jacco van Uden en Martijn van der Linden van kenniscentrum Digital Operations & Finance en lector Kim Poldner van kenniscentrum Mission Zero zijn mede-initiatiefnemers van NewBee Fest.

Lees verder

Startimpuls-project "Meten en Detecteren"

Onderzoek

De Startimpuls-projecten vormden de aanloop naar de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het project 'Meten en Detecteren' van het lectoraat Smart Sensor Systems is een van de acht Startimpuls-projecten die uiteindelijk zijn uitgevoerd.

Lees verder

Kenniscentrum Health Innovation: het jaar in vogelvlucht

Onderzoek

Gezondheid is een groot goed, zeker in het afgelopen jaar waarin corona ons nog flink parten heeft gespeeld. Ondanks dat is kenniscentrum Health Innovation zich blijven inzetten om met sociaal technologische innovaties de gezondheid van burgers in Den Haag en omstreken te verbeteren. En met resultaat! Benieuwd naar de mooie projecten waar we in 2021 mee aan de slag gingen én welke koers we voor het komende jaar inslaan? Bekijk hieronder onze jaarupdate.

Lees verder

Expertisenetwerk Systemisch Co-Design

Onderzoek

Een creatieve aanpak voor het versnellen van maatschappelijke transities. Drie hogescholen gaan samen ontwerpgericht onderzoek doen naar methodes om maatschappelijke transities te versnellen. Hogeschool Inholland, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht bundelen hiervoor hun onderzoekskracht in het Expertisenetwerk Systemisch Co-Design. De komende acht jaar verkennen zij aan de hand van concrete cases welke aanpak houvast biedt bij onzekere veranderprocessen.

Lees verder

Studenten écht laten meetellen in onderzoek

Onderzoek

Wanneer kun je spreken over een geslaagde combinatie van onderwijs en onderzoek? Nou, bijvoorbeeld als bachelorstudenten met hun naam in een wetenschappelijk journal staan! Associate lector Baldiri Salcedo Rahola geeft studenten op allerlei manieren toegang tot state-of-the art onderzoek, en geeft ze de kans een wezenlijke bijdrage te leveren. “Daar stop ik veel uren in, maar ik krijg er zó veel energie van”, vertelt hij. “Ik zie hoe studenten groeien en ik leer ook van hen.”

Lees verder

‘Nu moeten we de daad bij het woord gaan voegen’

Onderzoek

Jenny Coenen houdt intreerede over Smart Sustainable Manufacturing - Er moet nu écht iets gebeuren. De maakindustrie gebruikt veel meer materialen en energie dan wenselijk en verantwoord is. In de intreerede van Jenny Coenen, lector Smart Sustainable Manufacturing, zal dan ook urgentie te beluisteren zijn. Haar lectoraat onderzoekt hoe je duurzame productieketens kunt opzetten. Jenny spreekt haar rede uit op 8 juni aanstaande.

Lees verder

Nationale Studenten Enquête 2022: studenten zijn positie...

Studentenleven

De tevredenheid van studenten over De Haagse Hogeschool is het afgelopen jaar weer toegenomen. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2022 (NSE) waarvan de resultaten deze week bekend zijn gemaakt op Studiekeuze123. Studenten ervaren de opleiding in het algemeen en de sfeer als positief.

Lees verder

Applied Data Science & AI, de opleiding van de toekomst

Opleidingen

“Het is het vak van de toekomst. Wil je écht meewerken aan positieve veranderingen in de wereld, dan moet je Data Science & AI gaan studeren.” Docent Peter Becker is laaiend enthousiast over de nieuwe opleiding die in september begint. Niet alleen hij. Ook bedrijven zitten met smart te wachten op de eerste afgestudeerden. En met het huidige aantal aanmeldingen van havisten, vwo’ers en mbo’ers kunnen al twee klassen worden gevuld.

Lees verder

Toolkit ‘Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp’ vo...

Jongeren en ouders met een migratieachtergrond maken significant minder gebruik van jeugdhulp. Bovendien zijn ze oververtegenwoordigd in de onvrijwillige jeugdhulp. Door cultuurverschillen hebben ze vaak een andere kijk op opvoeding. Om ervoor te zorgen dat deze groep beter bereikt en geholpen kan worden, is de Toolkit ‘Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp’ ontwikkeld. Iedereen kan de toolkit kosteloos gebruiken, en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie kan hierbij ondersteunen.

Lees verder

Speelvriendelijke steden: kinderen op weg helpen naar ee...

Steeds meer kinderen in Nederland hebben overgewicht, bewegen te weinig en hebben geringe motorische vaardigheden. Om het tij te keren moeten we kinderen in beweging krijgen. Buitenspelen kan hier in het dagelijks leven een belangrijke rol in spelen. Daarom start De Haagse Hogeschool samen met de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek naar buitenspelen onder basisschoolleerlingen in Delft (Tanthof), Den Haag (Morgenstond) en Amsterdam (Kolenkitbuurt/Overtoomse Veld).

Lees verder

Je eigen moerstaal spreken: een recht en een verantwoord...

Wist je dat er wereldwijd zo’n 6900 levende en officieel erkende talen bestaan? In Nederland hebben we er twee, in India zijn er 398 en Nieuw-Guinea heeft met 820 verschillende talen het record aantal talen per vierkante kilometer. Taal verbindt ons. We begrijpen elkaar soms zelfs met een half woord, amuseren en troosten elkaar met taal en voelen ons thuis bij mensen die dezelfde taal spreken. Taal is ook een wapen. Je kunt met taal ook een ander - bewust of onbewust – kwetsen en discrimineren. Taal kan dus ook voor uitsluiting zorgen en mensen het recht ontnemen zich volledig te ontplooien.

Lees verder

Jong en oud inspireren elkaar binnen het project Haags O...

Binnen het project Haags Ontmoeten van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is er contact tussen jong en oud. Eerstejaars studenten van de opleiding Social Work van De Haagse Hogeschool gaan in gesprek met ouderen op Haags Ontmoeten locaties. Zij volgen de onderwijsmodule ‘De vraag achter de vraag’, waarin ze leren kijken naar mensen en werken met mensen. Tijdens het project gaan ze in gesprek met de ouderen en maken ze op basis van die gesprekken portretten van hen. Tijdens dit project leren beide generaties elkaar beter kennen en dat levert mooie inzichten op.

Lees verder

Kick-off Academische Werkplaats: we gaan aan de slag

Vandaag vond de kick-off van de Academische Werkplaats plaats, waarin het lectoraat Relationele Zorg participeert. De Academische Werkplaats is geïnitieerd vanuit het Kenniscentrum Health Innovation. Het lectoraat Relationele Zorg zal binnen dit project consortiumpartners trainen in het afstemmen met de gebruikers van technologie, in al hun kleuren.

Lees verder

Veelbelovend programma voor intreerede lector Monique Be...

Op 16 juni 2022 presenteert Monique Berger, samen met haar kenniskringleden, de onderzoeksthema’s en ambities van het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport. Het belooft een mooie middag te worden, waarbij er ook een levendige paneldiscussie wordt gevoerd met interessante gasten uit het veld van revalidatie, bewegen en sport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Gertjan van der Linden (voormalig paralympisch sporter & bondscoach voor het Nationaal Rolstoelbasketbalteam) en Sjoerd Dreteler (psycholoog en politicoloog).

Lees verder

Onderwijsinstellingen doen cijfersysteem in de ban

Nooit meer een 4 halen voor een toets of tentamen: vanaf volgend jaar is het een feit. Deze week besloten de mbo’s, hogescholen en universiteiten gezamenlijk om met ingang van het schooljaar 2032-33 afstand te doen van het oude beoordelingssysteem voor hun studenten. Bas van den Berg ziet het als de kers op de taart na een periode van tien jaar onderwijsvernieuwing. “Toen we in 2022 onze Community of Practice Regenerative Education startten, was het beoordelingssysteem al een doorn in het oog. Want wie zijn wij als docenten om onze studenten een cijfer te geven? In de zoektocht naar systemen om de aarde te herstellen, weten wij net zo veel of weinig als zij. De focus van modern onderwijs ligt op samen ontdekken en innoveren, niet op elkaar beoordelen en toetsen. Fijn dat dit nu officieel is.”

Lees verder

Leg meer nadruk op wat studenten wèl allemaal voor elkaa...

Studenten zijn zwaar getroffen door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. De impact op hun mentale gezondheid is groot. Toch is het belangrijk om niet alleen zwaarmoedige informatie over deze groep jonge mensen te verspreiden, maar ook aandacht te besteden aan wat zij wel allemaal presteren. Verhalen over hun flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen gedurende de afgelopen jaren zouden juist een positief effect op hun geestelijke gezondheid en motivatie kunnen hebben.

Lees verder

Symposium “Vandaag is bijna morgen”

Onderzoek

Op dinsdag 17 mei heeft het lectoraat Energy in Transition opgetreden als gastheer bij het symposium "Vandaag is bijna morgen", georganiseerd door onderzoekspartner van het lectoraat Sterk op Stroom. Het symposium ging in op de uitdagingen van energiecoöperaties bij de doorgroei van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele organisatie.

Lees verder

Verdachte huidafwijkingen simuleren

Onderzoek

Als huid- en oedeemtherapeut is het belangrijk om verdachte huidafwijkingen te kunnen herkennen, zodat je een patiënt indien nodig door kunt verwijzen. In jaar 1 volgen alle studenten daarom het blok huidtumoren, waarin ze leren over goedaardige en kwaadaardige huidafwijkingen. Omdat het niet haalbaar is tijdens het onderwijs alle studenten met patiënten met deze verdachte huidafwijkingen te laten oefenen, zijn de verdachte huidafwijkingen gesimuleerd bij de studenten.

Lees verder

“Op een andere manier leren kijken”

Netwerkhogeschool

In een internationaal, multicultureel team mondiale vraagstukken oplossen en je ontwikkelen tot wereldburger om de internationale arbeidsmarkt te bestormen. De Haagse organiseert iedere zomer The Hague Summer School waar studenten over de hele wereld, vanuit hun eigen culturele blik, zich buigen over mondiale vraagstukken. “Je leert met open ogen op een hele andere manier naar de wereld te kijken.”

Lees verder

Oranje jas aan, helm op, en dan veel vragen stellen

Opleidingen

Ezra Ayoub zou ogen in zijn achterhoofd kunnen gebruiken als hij in de Waalhaven staat te praten met heftruckbestuurders en vrachtwagenchauffeurs. Tijdens zijn afstudeerstage voor de opleiding Technische Bedrijfskunde zoekt hij uit waarom het gemiddeld bijna twee uur duurt voordat de metalen staven, platen en stangen vanuit het schip in de vrachtwagen geladen zijn. Het is aan Ezra om die doorlooptijd te verkorten. Laat dat maar aan hem over. Hij denkt altijd in oplossingen en neemt anderen daar graag in mee.

Lees verder

Met min vijf een uur stilzitten in een weiland

Het is misschien niet het eerste wat in je opkomt als je denkt aan een stage bij een adviesbureau. Voor Renske Witzier, die Technische Natuurkunde studeert, was het de praktijk. Tijdens haar derdejaarsstage bij DGMR deed ze onderzoek naar akoestiek. Ze nam haar zelfgebouwde meetopstelling mee naar een weiland, maar ook naar een kunstgrasveld, een grindpad, een groene parkeerplaats, het strand en zelfs een groen dak. De stage kreeg een staartje. Ze won er de NNV HBO Jong Talent Prijs 2022 mee.

Lees verder

Leren van lokale helden: lessen uit de coronacrisis

Onderzoek

Op 11 maart 2020 bestempelde Wereldgezondheidsorganisatie WHO corona officieel als pandemie. In de eerste weken stonden vooral de gevolgen voor de volksgezondheid centraal. Maar al snel werd duidelijk dat de coronacrisis ook ingrijpende maatschappelijke gevolgen had en niet op iedere groep dezelfde impact. Zo waren jongeren en laagopgeleiden vaak de eersten die hun baan kwijtraakten vanwege hun flexibele contracten in kwetsbare sectoren. De coronapandemie maakte bestaande tegenstellingen en ongelijkheden in de samenleving zichtbaarder en verdiepte deze verder.

Lees verder

Interessante workshops tijdens de Dag van het Sportonder...

Op woensdag 12 mei gaan onderzoekers met elkaar in gesprek en presenteren zij hun werk tijdens de Dag van het Sportonderzoek. Dit jaar vindt het evenement plaats in Nijmegen. Er komen veel diverse thema’s aan bod, zoals o.a. inclusie, technologie en het maatschappelijk belang van sport. Het kenniscentrum Health Innovation geeft mede vorm aan twee van de workshops.

Lees verder

Placemaking onderzocht

Placemaking, dat woord zoemt rond in Den Haag. Maar wat is het eigenlijk? En wat gebeurt er in Den Haag dat we al onder placemaking kunnen verstaan? In opdracht van de gemeente Den Haag, zocht een onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit, De Haagse Hogeschool en Zuijderwijk Stadssociologie het uit. Op het Stadsmakersfestival dat plaatsvindt op 13 mei presenteren zij hun bevindingen.

Lees verder

Een bachelor doen, maar zonder studieschuld en met een g...

Drie willekeurige studenten Werktuigbouwkunde zijn het: Noëlle Choong, Sjoerd Anema en Robbert van der Boor. Hun doelen en ervaringen lopen uiteen, maar alle drie geven ze de voorkeur aan studeren in combinatie met werk. Waarom begonnen ze aan de duale opleiding Werktuigbouwkunde? Sjoerd is inmiddels afgestudeerd, Noëlle en Robbert zitten er nog middenin.

Lees verder

Actief leeromgevingen creëren: ‘Met alleen kennis stampe...

In deze serie richten we de spotlight op docent-onderzoekers die onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar brengen. Rachel Kuijlenburg doet dat wel heel letterlijk. Zij was één van de drijvende krachten achter het living lab dat sinds 2020 middenin het gebouw van De Haagse Hogeschool is gevestigd. Hier verzamelen sensoren data over het gebruik van de klaslokalen en andere ruimtes, en doen studenten onderzoek doen naar gegevens die ze zelf produceren! Rachel: “Het kost veel tijd en moeite om zoiets voor elkaar te krijgen, maar als je doorzet is er veel mogelijk.”

Lees verder

Onderwijs en onderzoek combineren: hoe doe je dat effici...

Hoewel onderwijs en onderzoek elkaar enorm kunnen versterken, zijn het in de praktijk nog vaak twee verschillende werelden. In deze serie lichten we docentonderzoekers uit die deze werelden succesvol tot één smeden. We trappen af met docentonderzoeker Albert Kraaij. Hij ontwikkelde een module ‘Lectoraatsopdrachten’, die niet is gebonden aan een bepaalde tijd of inhoud. Zo benutten hij en zijn studenten de vrije ruimte optimaal voor onderzoek naar duurzame bedrijfsmodellen.

Lees verder

Events tijdens De Maand van Regenerative Education

Onderzoek

In mei 2022 is het De Maand van Regenerative Education. Dat betekent dat we de hele maand interessante kennis delen over dit onderwerp. Dat doen we met interviews en artikelen (hou onze sociale media vooral in de gaten), maar ook met evenementen. Kijk hieronder welke evenementen er op dit moment gepland zijn.

Lees verder

De kunst van inclusiviteit en mensenrechten

Sekswerkers zijn ondernemers. Ze beoefenen een legaal beroep, betalen belasting en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Toch krijgen sekswerkers in Nederland niet dezelfde behandeling als alle andere ondernemers. Hoe zit het met de mensenrechten van sekswerkers? En waarom zou je je daar druk over moeten maken? In de minor ‘De kunst van inclusiviteit in grootstedelijke context’ gaan studenten samen met experts uit de praktijk op zoek naar de antwoorden.

Lees verder

De Haagse aanwezig op ICT & Health Congres op 9 mei

Onderzoek

Op 9 mei vindt het grootste zorgcongres van het jaar plaats: het ICT & Health Congres. Tijdens dit congres gaan professionals met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg en de rol van slimme zorginnovaties, technologieën én duurzame samenwerkingen hierin. Ook De Haagse Hogeschool is aanwezig en verzorgt een uitverkochte workshop over Living Labs.

Lees verder

Waar kleine labs groot in werden

Onderzoek

Waar we aan het begin van dit millennium nog jaarlijks te maken hadden met Earth Overshoot Day, vieren we dit jaar al voor de tweede keer Earth Regeneration Day. We hebben op 31 december 2029 nog maar 90 procent van de grondstoffen aangeraakt die de aarde dit jaar beschikbaar stelde. “Geweldig dat de natuur langzaam maar zeker herstelt van alle schade die we haar hebben aangedaan”, vindt Anja Overdiek, associate lector bij Kenniscentrum Mission Zero. Zij is trots op alle living labs die bijdroegen aan deze transitie. “Begin jaren ’20 schoten living labs als paddenstoelen uit de grond om duurzame transities voor elkaar te krijgen. Toen zijn we tussen 2021 en 2023 onderzoek gaan doen: wat maakt living labs tot de perfecte omgevingen voor duurzame innovaties?”

Lees verder

Rajash Rawal verlaat De Haagse Hogeschool

Rajash Rawal legt op 1 september zijn functie neer als lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Zijn huidige bestuurstermijn loopt op die datum af. In het College van Bestuur is hij verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs en internationalisering, kwaliteitsbewaking en studentzaken.

Lees verder

Zelfrijdende bussen en het noorderlicht

Opleidingen

Canada stond op 1, maar door corona zat een bestemming buiten Europa er vorig jaar niet in. Skiën leek haar ook leuk, en zo kwam het dat Chantal van Casteren (19) een half jaar naar Oslo ging. De derdejaars Civiele Techniek deed er een minor aan de Oslomet University. Met een internationaal groepje techniekstudenten maakte ze een plan om het aantal auto’s in het centrum van Oslo terug te dringen. In de vrije uurtjes zocht Chantal de mooiste plekjes in heel Noorwegen op. Het noorderlicht zag ze maar liefst vier keer! Al met al was het een fantastische ervaring.

Lees verder

Rebellie in ouderenparticipatie

Onderzoek

Op 21 april 2022 nam Leonard Geluk, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het pamflet ‘Rebellie in participatie: openstaan voor elkaars dromen in ouderenhuisvesting’ in ontvangst. Het pamflet biedt praktische handvatten voor bestuurders van woningcorporaties, sociaal ondernemers en beleidsmakers die samen met ouderen nieuwe wooninitiatieven willen realiseren. Het pamflet werd overhandigd door Marianne van Bochove (onderzoeker), Zsuzsu Tavy (onderzoeker), Joost van Hoof (lector Urban Ageing) en Katja Rusinovic (lector Grootstedelijke Ontwikkelingen) van De Haagse Hogeschool.

Lees verder

Future Day brengt Haagse naar Mars

De Haagse opent een campus op Mars. Op 17 maart gingen studenten, medewerkers en externe partners op ‘ruimtetijdreis’ tijdens de Future Day. Doel: brainstormen over de invulling van het Instellingsplan.

Lees verder

Nieuwe circulaire leiders in de startblokken

Onderzoek

Voor de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie hebben we goed leiderschap nodig. Reden genoeg voor een speciaal talentprogramma Leadership for the circular transition (Lct). Studenten van zes hogescholen werkten de afgelopen maanden aan verschillende duurzaamheidsvraagstukken, terwijl ze de noodzakelijke skills opdeden om met dit soort complexe vraagstukken om te gaan. Projectcoördinatoren Bas van den Berg en Dianne de Fijter: ‘Deze eerste pilot van het programma smaakt naar meer. Ons doel is dat straks elke student in het hoger onderwijs aan transitievraagstukken werkt.’

Lees verder

De Haagse Hogeschool neemt deel aan de landelijke pilot ...

Netwerkhogeschool

Professionals hebben continu behoefte aan scholing om mee te gaan met de veranderingen op de arbeidsmarkt en in hun werkveld. Om hierin te kunnen voorzien neemt De Haagse Hogeschool deel aan de landelijke pilot Microcredentials. Met deelname aan de pilot Microcredentials zet de Haagse Hogeschool een volgende stap richting het verder uitbreiden van het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aanbod, speciaal ontwikkeld voor de op-, om-, of bijscholing van professionals.

Lees verder

Honorering subsidie 6 jaar Academische Werkplaats Hulpmi...

Het subsidievoorstel voor de inrichting van de Academische Werkplaatsen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (fase 2) SA 2021 is gehonoreerd. Goed nieuws, want de Academische Werkplaats (AW) onderzoekt en evalueert hoe het proces van behoeftebepaling, keuze en verstrekking van hulpmiddelen beter ingericht kan worden. Een goed ingericht proces, waarin samen met de gebruiker een keuze gemaakt wordt, kan ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Lees verder

Wat kunnen labs van elkaar leren?

Onderzoek

Ieder living lab heeft eigen doelen, processen en een cultuur. Soms zijn die bewust gekozen, soms zijn ze gewoon ontstaan. Het loont hoe dan ook om regelmatig even stil te staan: wie zijn we, wat doen we en waarom? En het wordt nóg interessanter als je inspiratie opdoet bij anderen. In Future-Proof Labs helpen onderzoekers living labs reflecteren op hun functioneren. Janneke Sluijs en Alice Schut zetten twee uitersten tegenover elkaar: een burgerinitiatief en een universitair lab.

Lees verder

Concept simulatie-sleeve voor oedeem ontworpen

Onderzoek

Studenten van de opleiding IPO (HHS) hebben voor het vak Design Agency een concept simulatie-sleeve ontworpen om de klinische kenmerken van oedeem te simuleren. Een mooie stap, want bij de opleidingen Huidtherapie en HBO-V willen we de best mogelijke zorgprofessionals opleiden. Daarom willen we zorgen dat ze kunnen oefenen met complexe en afwisselende situaties. Met deze simulatie-sleeve zeten we weer een stap in de goede richting.

Lees verder

Huidtherapie-studenten oefenen wondzorg op gesimuleerde ...

Onderzoek

Huid- en oedeemtherapeuten kunnen in aanraking komen met diverse (chronische) wonden. Door gebrek aan patiënten in het onderwijs, leren en oefenen de studenten normaliter aan de hand van een papieren casus op elkaars gezonde ledematen of op een fantoom. Je kunt je voorstellen dat deze situatie ervoor zorgt dat studenten niet optimaal voorbereid worden op de beroepspraktijk. Daarom hebben studenten van de opleiding Huidtherapie geoefend met wondzorg op een gesimuleerde wond, met de klinische kenmerken uit de beroepspraktijk!

Lees verder

Events tijdens De Maand van Living Labs and Methodology

Onderzoek

In april 2022 is het De Maand van Living Labs and Methodology. Dat betekent dat we dee hele maand interessante kennis delen over dit onderwerp. Dat doen we met interviews en artikelen (hou onze sociale media vooral in de gaten), maar ook met evenementen. Kijk hieronder welke evenementen er op dit moment gepland zijn.

Lees verder

Leren in én over living labs

Onderzoek

Living labs zijn hot. Het zijn dé plekken waar we samen onderzoek doen naar, leren over en werken aan een nieuwe toekomst. Maar je zou in die zoektocht naar nieuwe technieken en systemen bijna iets vergeten. Namelijk dat living labs zelf óók nog best nieuw zijn! Gelukkig houden collega’s ons scherp met onderzoek naar de werking van labs zelf. Wat zijn de ideale condities om tot succesvolle innovaties te komen? Dat onderzoeken we in het project Future-Proof Labs. Anja Overdiek en Gabriela Bustamante vertellen erover.

Lees verder

Sneller herstel bij ‘slimme’ voor- en nabehandeling

Onderzoek

Een slim bed in de Ziekenhuiskamer van de Toekomst, thuisconsulten met Google Glass en een 5-sterren hotelbeleving tijdens revalidatie. Het lectoraat Oncologische Zorg doet onderzoek naar praktische toepassingen die (kanker)patiënten ten goede komen. Op 20 april staat het lectoraat stil bij 5 jaar onderzoek tijdens een lustrumsymposium.

Lees verder

Onderwijs innoveren met living labs: kansen & uitdaginge...

Onderzoek

In living labs leren studenten in de praktijk, werken ze met de allernieuwste technieken én leveren ze een wezenlijke bijdrage aan oplossingen voor morgen. En dat ook nog eens samen met studenten en professionals uit verschillende vakgebieden. Als je het zo bekijkt, is een living lab een regelrechte snoepwinkel voor een opleiding. Maar organisatorisch is het een ander verhaal, waardoor labs en opleidingen in de praktijk vaak niet op elkaar aansluiten. Daarom is docentonderzoeker Eveline Kapteijn voor ons op zoek: hoe kunnen we deelname van studenten aan living labs beter stroomlijnen?

Lees verder

Havikja wordt blij van data en algoritmes

Opleidingen

Havikja van As was altijd ‘dat meisje dat zo goed kon rekenen’. Nu is ze derdejaars Toegepaste Wiskunde. Tijdens haar stage van twintig weken analyseert ze om te beginnen bizar veel data. Aan het einde levert ze een algoritme op dat voorspelt wat het opknappen van een gebruikte melkrobot gaat kosten. Dat ze in het eerste jaar zo opzag tegen die stage, daar snapt ze nu niets meer van. “Ik vind het fantastisch waar ik mee bezig ben, en ik weet inmiddels dat een stage dé manier is om te ontdekken wat je echt leuk vindt.”

Lees verder

Terugblik Projectenbeurs Betafactory - 29 maart 2022

Onderzoek

In maart 2020 was de nieuwbouw van de Betafactory werkplaats klaar en de opening gepland. En toen kwam Corona en hebben we geen evenementen meer georganiseerd. Wel hebben we enorm gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de werkplaats en invulling kunnen geven aan praktijkleren.

Lees verder

Energiekosten 2027 historisch laag

Onderzoek

Waar we in 2022 nog kampten met historisch hoge energiekosten, hebben we dit jaar te maken met het tegenovergestelde. De vlag hangt uit bij kenniscentrum Mission Zero. ‘Geweldig dat we nu al de vruchten plukken van de vooruitziende blik begin jaren ‘20’, vindt leading lector Sander Mertens. ‘De slimme combinatie van zonne- en windenergie is absoluut de basis onder de succesvolle energietransitie’, vertelt hij. ‘Doordat we onze natuurlijke energiebronnen goed op elkaar zijn gaan afstemmen, wekken we onze energie nu vrijwel het gehele jaar ‘realtime’ op. Dat scheelt veel kosten voor energieopslag en -transport, en dat zien we terug op de energierekening!’

Lees verder

Kwart kinderen in Nederland beweegt onvoldoende

Onderzoek

Den Haag, 30 maart 2022 - Van alle basisschoolleerlingen scoorde 24% het afgelopen jaar een onvoldoende voor bewegingsvaardigheid. Specifiek voor de groep kinderen tussen de 9 en 12 jaar lag dat aantal met ruim 33% nog hoger. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de motoriek van kinderen tussen de 4 en 12 jaar dat wordt uitgevoerd door De Haagse Hogeschool.

Lees verder

DHDD-sessie #11 – een inclusieve stad

Onderzoek

Op donderdag 17 maart vond de 11e editie plaats van Den Haag Draait Door op de Sportcampus Zuiderpark van de Haagse Hogeschool. De sessie, ingeleid door Frank van Eekeren (Lector Impact of Sport), ging over Den Haag als inclusieve stad. Een inclusieve stad op meerdere vlakken: in de sport, het onderwijs, de systeemswereld en de fysieke omgeving.

Lees verder

Sara gaat promoveren op robuuste overgangen tussen harde...

Opleidingen

Verbindingen tussen harde en zachte materialen, dat is waar docentonderzoeker Sara Panahkhahi zich de komende vijf jaar op richt. Ze kreeg recent een promotiebeurs van NWO toegekend en gaat vanaf nu net zoveel tijd besteden aan lesgeven als aan onderzoek. Onderzoek naar hard-zacht-interfaces dus. Neem je mobieloplader maar eens in gedachten en denk aan de overgang van het zachte snoer naar het harde omhulsel waar het in verdwijnt. Om dat soort kwetsbare verbindingen gaat het. We zien ze op veel plekken en in allerlei disciplines terug: in robotvingers, implantaten en exoskeletten, maar ook in auto’s en vliegtuigen.

Lees verder

Een ‘nieuwe’ infrastructuur voor elektriciteit

Trams, treinen en trolleybussen: ze werken allemaal met elektrische bovenleidingen. Die infrastructuren zijn gebouwd om grote piekmomenten op te vangen. Zelfs als álle aangesloten voertuigen ineens tegelijk optrekken, is dat geen enkel probleem. Prachtig natuurlijk, maar in de praktijk komen die momenten niet zo vaak voor. De rest van de tijd is er in de bovenleidingen dus enorm veel transportcapaciteit voor energie beschikbaar. Wat zouden we daar nog meer mee kunnen doen? Dat onderzoekt kenniscentrum Mission Zero samen met de HTM. Technisch adviseur van de HTM Ron Bakker vertelt er alles over.

Lees verder

Harmen loopt stage bij een architectenbureau in Venetië

Opleidingen

Bouwkundestudent Harmen Westra (25) miste als kind en puber weleens motivatie om er op school voor te gaan, maar ergens is dat veranderd. Met bewuste keuzes werkt hij inmiddels heel gericht toe naar een leuk werkend leven. Nu loopt hij bijvoorbeeld stage in Venetië om zijn kennis van bouwtechniek te kunnen aanvullen met expertise over licht en vormgeving. Uiteindelijk wil hij een eigen architectenbureau beginnen, en de route daarheen heeft hij al uitgestippeld.

Lees verder

Genomineerden Food Boost Challenge 2022 bekend

Onderzoek

Ridderkerk – De genomineerden voor de Food Boost Challenge 2022 zijn bekend gemaakt. De jury heeft uit 25 innovatieve en inspirerende innovaties tien genomineerden geselecteerd. Zij werden afgelopen vrijdag gepresenteerd tijdens de matching en co-creatiedag van de challenge bij Van Gelder Groenten & Fruit. Vijf teams met hbo studenten en vijf teams met wo studenten gaan met hun ideeën de challenge aan om jongeren van 12 tot 20 jaar te verleiden tot het eten van meer groente- en fruit(producten).

Lees verder

Nieuwe NWO-beurzen toegekend aan drie medewerkers van he...

Onderzoek

Promoveren. Het idee heeft steeds vastere vormen aangenomen in je hoofd. Je weet ook al waarop je wilt promoveren. Je trekt de stoute schoenen aan en dient je PhD-onderzoeksvoorstel in bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) die jaarlijks promotiebeurzen voor leraren toekent. Dan is het wachten. Komt er iets van witte rook? Wanneer je dan bericht krijgt dat de NWO jou een promotiebeurs toekent, gaat de vlag uit. Dit jaar hebben maar liefst vier onderzoekers binnen De Haagse Hogeschool deze beurs gekregen. Voor hen begint een spannende tijd, vol wetenschappelijke uitdagingen. We stellen hen graag voor.

Lees verder

Lancering van het Idea2Impact Company programma

Eind maart start de eerste editie van het Idea2Impact Company programma. In vijf tweewekelijkse sessies leren studenten en alumni uit de regio Haaglanden hoe zij hun idee voor een impact startup naar een hoger plan kunnen tillen. Gedurende interactieve workshops gaan de deelnemers aan de slag met het ondernemerschapsproces onder begeleiding van facilitators van De Haagse Hogeschool en Erasmus Centre for Entrepreneurship. Zij worden hierbij geïnspireerd door succesvolle impact ondernemers uit Den Haag, zoals Sjoerd Trompetter van Naif, Ian Smeyers van Nelis Company, Stefan Baecke van Yespers, Sjoerd Hauptmeijer van The Young Digitals en Niels van den Bosch. Dankzij de steun van ImpactCity van de gemeente Den Haag is het programma kosteloos te volgen.

Lees verder

Nieuwe NWO-beurzen toegekend aan vier medewerkers De Haa...

Promoveren. Het idee heeft steeds vastere vormen aangenomen in je hoofd. Je weet ook al waarop je wilt promoveren. Je trekt de stoute schoenen aan en dient je PhD-onderzoeksvoorstel in bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) die jaarlijks promotiebeurzen voor leraren toekent. Dan is het wachten. Komt er iets van witte rook? Wanneer je dan bericht krijgt dat de NWO jou een promotiebeurs toekent, gaat de vlag uit. Dit jaar hebben maar liefst vier onderzoekers binnen De Haagse Hogeschool deze beurs gekregen. Voor hen begint een spannende tijd, vol wetenschappelijke uitdagingen. We stellen hen graag voor.

Lees verder

Freek heeft twee passies: mechatronica en schilderen

Freek Müller studeert Mechatronica aan De Haagse Hogeschool in Delft. De afgelopen tijd was hij op tv te zien bij Project Rembrandt. Hij schreef zich indertijd in om de coronaperiode kleur te geven en om indruk te maken op een meisje. De finale halen was zijn doel helemaal niet, maar daar kwam hij wel. Is dat een logische combinatie, vroeg ik me af, mechatronica en schilderen?

Lees verder

Warmtepomp + brandstofcel = de toekomst?

Onderzoek

We moeten van het gas af, zo veel is duidelijk. Daarom is Nederland nu druk op zoek naar alternatieven. Kenniscentrum Mission Zero denkt mee over de meest kansrijke oplossingen voor de lange termijn. En we zijn iets interessants op het spoor! In het project Hydrogen Heating Studies onderzoeken we de combinatie van brandstofcel en warmtepomp. Docentonderzoeker Joep de Groot vertelt: ‘Als Nederland uiteindelijk kiest voor waterstof, is dit een veelbelovende oplossing.’

Lees verder

Iedereen zijn eigen energienet!

Onderzoek

Een volledig zelfvoorzienend huis, waarin je zelf energie opwekt, opslaat en vrijmaakt met de meest duurzame technieken. Om dat te realiseren werken we samen met verschillende partners in het project Smart Hydrogen Powered Local Energy Systems (SHPLES). Hierin testen we een functioneel én betaalbaar circuit van zonnepaneel, accu, elektrolyser, brandstofcel, warmtepomp en buffervat. Het project is ambitieus en complex, weet docent Arie Taal. Hij lacht: ‘De berekeningen die hiervoor nodig zijn, doe je niet even op een luciferdoosje.’

Lees verder

Kunst en mensenrechten: een krachtige combi

Onderzoek

Pablo Picasso, Billy Holiday, Banksy, Dave Eggers, Loesje, Jeroen van Merwijk. De een leefde in de vorige eeuw, de ander nu. De een zingt, de ander schrijft of schildert. Allemaal zijn het kunstenaars die met hun werken aandacht vragen voor het belang van mensenrechten. En met hen velen, wereldwijd en in alle kunstvormen. Bij De Haagse onderzoeken 26 studenten de relatie tussen kunst en mensenrechten tijdens de minor ‘Peace building, justice & human rights’ die in januari van start ging. Ze verdiepen zich niet alleen in kunst van anderen, maar gaan ook zelf aan de slag met het maken van posters. En het resultaat kun je eind deze maand zelf zien!

Lees verder

Global Gossip - De woningcrisis vanuit Europees perspect...

Onderzoek

Elke politieke partij heeft er in de huidige verkiezingsstrijd wel een mening over: de woningcrisis. Hoewel ‘wonen’ geen competentie is van de Europese Unie, is de invloed van Brussels beleid op dit dossier behoorlijk groot. We spreken er over met Europees parlementslid Kim van Sparrentak (GroenLinks). Als parlementslid inventariseerde zij de invloed van Europees beleid op de woningcrisis die in heel Europa speelt. Tijdens het gesprek komen zaken als de kapitaalmarkt, staatssteunregels en AirBnB aan bod.

Lees verder

Update n.a.v. persmoment 15 maart 

Tijdens het persmoment van 15 maart werden geen wijzigingen afgekondigd voor het hoger onderwijs. Wel wijzigen er een aantal zaken in het beleid van De Haagse waarvan we je graag op de hoogte stellen. Overzicht handige websites

Lees verder

Global Gossip - Lobbyist Iris Bouwers over spanningen in...

Brussel heeft veel ambities voor een groenere toekomst. Deze ambities sijpelen door naar lokaal niveau: gemeentes, provincies en boeren. Hoewel ze kansen en mogelijkheden met zich mee brengen, zorgen ze tegelijkertijd voor een opeenstapeling van regeltjes die het werken in de landbouw lastig maken. Met Iris Bouwers praten wij over het zoeken van een balans tussen beleid dat boeren tevreden houdt en beleid waarmee Europese doelen behaald worden.

Lees verder

Wijkagenten op social media: dilemma’s en uitdagingen op...

Wijkagenten gebruiken steeds vaker Instagram, Twitter en Facebook om contacten te leggen in de buurt. Sommigen hebben duizenden volgers en zijn zo het visitekaartje van de politie. Hoe gaan ze daarmee om? Dat staat centraal in de digitale publicatie ‘Wijkagenten op social media’. Hierin deelt docent-onderzoeker Theo Zijderveld van het lectoraat Public Governance inzichten uit de wetenschap en verhalen uit de praktijk.

Lees verder

Nieuwe opleiding Applied Data Science & Artificial Intel...

Opleidingen

De arbeidsmarkt zit te springen om professionals op het gebied van data science en artificial intelligence (AI). Goed nieuws dat de kersverse opleiding Applied Data Science & AI met ingang van september 2022 van start gaat op de locatie Zoetermeer van De Haagse Hogeschool. De Nederlands/Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft deze opleiding een positief oordeel gegeven. Daarmee heeft De Haagse Hogeschool de eerste opleiding in Applied Data Science & AI in Nederland in huis.

Lees verder

De Haagse ondertekent manifest tegen seksueel geweld

Netwerkhogeschool

Je veilig voelen op school. Het is een fundamenteel recht voor iedereen en zeker ook binnen de muren van De Haagse. Alleen wanneer aan dat recht wordt voldaan, kunnen studenten en medewerkers écht volledig tot ontplooiing komen. Vol overtuiging heeft De Haagse Hogeschool daarom op dinsdag 8 maart 2022 haar handtekening gezet onder het manifest ‘Let’s Talk About YES’, een campagne tegen seksueel geweld waarmee Amnesty International zich richt op universiteiten, hogescholen en studentenverenigingen. Elisabeth Minnemann: “Voor de hogeschool is de ondertekening een aansporing om zo veel mogelijk in de geest van dit manifest te handelen en zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor een veilige, op gelijkwaardigheid gebaseerde cultuur.”

Lees verder

De Haagse Hogeschool richt steunpunt op voor hulp aan sl...

Vanaf maandag 7 maart, de landelijke actiedag voor Oekraïne, is er in de centrale hal van De Haagse Hogeschool een steunpunt voor Oekraïne. Bij dit steunpunt kunnen studenten en medewerkers meer informatie krijgen over de manieren waarop zij de mensen uit Oekraïne kunnen steunen.

Lees verder

De situatie in Oekraïne

De afgelopen week hebben we vol afschuw het nieuws gevolgd: Rusland is Oekraïne binnengevallen. Er is sprake van een oorlogssituatie. De gebeurtenissen roepen veel reacties op: ongeloof, angst, verdriet. Onze gedachten zijn bij iedereen die geraakt wordt door dit conflict, direct of indirect. In het bijzonder staan we stil bij onze studenten en medewerkers en hun familie en vrienden die zich verbonden voelen met de situatie.

Lees verder

“Denk niet in kleur, geloof in jezelf”

Als eerste zwarte minister in meer dan 100 jaar vervult hij een voorbeeldfunctie voor de zwarte gemeenschap. Reden genoeg voor studentenvereniging Tribez om hem op De Haagse uit te nodigen. Afgelopen donderdag 24 februari sprak Franc Weerwind met studenten over zijn loopbaan. “Denk niet in kleur, geloof in jezelf.”

Lees verder

Unesco-leerstoel ‘AI & Data Science’ bij De Haagse Hoges...

Onderzoek

‘Artificial Intelligence and Data Science for Society’. Zo heet de leerstoel die Unesco onlangs heeft toegekend aan De Haagse Hogeschool. Lampros Stergioulas is de leerstoelhouder. Als lector Data Science doet hij al geruime tijd praktijkgericht onderzoek en ontwikkelt hij onderwijs op het gebied van AI en Data Science rondom grote maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, welzijn en duurzaamheid. De leerstoel stelt De Haagse in staat om een nog grotere bijdrage te leveren aan een leefbare en duurzame toekomst, lokaal en internationaal.

Lees verder

Drie genomineerden Sociaal Werker 2022 bekend

Opleidingen

Utrecht, 23 februari 2022. Nadine de Koning, Redouan el Khayari en Diana Huurnink zijn genomineerd voor de verkiezing van de Sociaal Werker van het Jaar 2022. Uit de voorgedragen kandidaten zijn zij door de jury verkozen. Alle drie vervullen zij het komende jaar een belangrijke rol als ambassadeur van sociaal werk. Tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk 2022 op 18 mei aanstaande wordt bekend wie van hen de titel wint. Sociaal Werk werkt! organiseert de verkiezing om sociaal werkers en het vak meer zichtbaarheid te geven.

Lees verder

Het recht op schoonheid

Wereldburgerschap

Wat is schoonheid? En is schoonheid een mensenrecht? Adrianna Żywolewska, Irene Wessels, Janneke van Wegberg en Florence Stigter gingen op zoek naar antwoorden. Deze 4e jaars studenten Huidtherapie onderzochten de literatuur, spraken met mensenrechtenspecialisten en gingen met de camera op pad om De Haagse bevolking naar hun mening over schoonheid te vragen. Het resultaat van hun onderzoek legden ze vast in de documentaire ‘Recht op schoonheid’.

Lees verder

Anders-denken en maatwerk leiden tot waardevolle ontmoet...

Onderzoek

Sinds 2,5 jaar is Frank van Eekeren lector Impact of Sport aan De Haagse Hogeschool. Samen met de onderzoekers in zijn lectoraat en diverse organisaties in de stad probeert hij te begrijpen wat de maatschappelijke waarde en impact van sport is op de samenleving. In een tijd waarin iedereen in zijn of haar bubbel leeft, is er behoefte aan waardevolle ontmoetingen die bijdragen aan meer verbinding in de samenleving. Sport als middel kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Lees verder

Hospitality in het ziekenhuis

Onderzoek

De een heeft het over gasten, de ander over patiënten. De een loopt warm voor ‘hospitality’, de ander heeft de passie om goede zorg te leveren. Samen zetten ze zich in voor betere gezondheid en zorg aan mensen met kanker. Studenten van de Hotelschool The Hague (campus Amsterdam) en de opleiding hbo-Verpleegkunde van De Haagse Hogeschool bundelen hun expertise in het onderzoek ‘Een vijf- sterrenbeleving thuis’.

Lees verder

Global Gossip - Migratie in de gemeentepolitiek: Wie nee...

Op 16 maart 2022 zijn er in heel Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De strijd om de raadszetels staat, logischerwijs, in het teken van lokale thema’s. Maar wat kunnen lokale bestuurders waarmaken binnen de Europese Unie (EU) en welke invloed heeft ‘Brussel’ op de lokale hete hangijzers? In een nieuwe aflevering van Global Gossip komt het onderwerp ‘migratie’ centraal.

Lees verder

Oud-studenten bootsen ruimtemissie na in IJsland

Charlotte Pouwels en Jaap Elstgeest zijn vrienden sinds ze tegelijk studeerden aan De Haagse Hogeschool in Delft. Charlotte deed Technische Natuurkunde, Jaap Mechatronica. Jaren later maakte ‘alleskunner’ Jaap in no time de zonnepanelen die ‘regeltante’ Charlotte zo hard nodig had voor haar indrukwekkende ruimtevaartproject in IJsland. Dat heet CHILL-ICE en is een zogenoemde analoge missie, wat inhoudt dat de situatie in de ruimte wordt nagebootst op aarde. Bij deze missie leefden en experimenteerden analoge astronauten een aantal dagen in een lavagrot in IJsland. En vooral dat laatste is uniek.

Lees verder

Update n.a.v. persconferentie 15 februari

We zijn blij te kunnen melden dat we het semester beginnen met verdere versoepelingen, zoals aangekondigd door het kabinet tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari. In deze update lees je meer over deze versoepelingen en vanaf welke datum ze in zullen gaan.

Lees verder

Alumni Social Work helpen studenten die vertraging oplop...

Vier alumni van de opleiding Social Work slaan de handen ineen met het project PowerProps om studenten die vertraging oplopen te ondersteunen en te motiveren. “Toen ik zelf nog student was had ik graag iemand gehad die mij de weg kon wijzen wanneer ik er eventjes niet meer uitkwam, alleen was voor mij de drempel te groot om telkens docenten te mailen. Juist nu in tijden van een pandemie kan de overstap naar het hoger onderwijs nog groter aanvoelen voor de studenten. De inzet van alumni kan die overstap, naar mijn mening, enorm verkleinen door hen op een laagdrempelige manier bij te staan.” Yoeri – Alumni Social Work en tutor

Lees verder

Nieuwe lector Technologie voor Gezondheidszorg: “Er is e...

Kunstmatige intelligentie, robotica of sensortechnologie. Opkomende technologieën bieden immense mogelijkheden om de zorg te verbeteren en mensen in hun dagelijks leven te ondersteunen. Toch sluit moderne techniek vaak onvoldoende aan bij de praktijk. “Er is een duidelijke mismatch.”

Lees verder

“Ik wil minister-president worden”

Derdejaarsstudent Bestuurskunde Maxence Vrede was donderdagmiddag als finalist aanwezig bij de uitreiking van de prestigieuze ECHO Award. Een onderscheiding vanwege haar prestaties op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. “Ik wil minister-president worden.”

Lees verder

Ontdek de Learning Community Haagse Labs

Onderzoek

Je bent enthousiast over het lab dat je in gedachten hebt of waaraan je misschien al meewerkt. Het lab is voor jou de vrije ruimte die je altijd al hebt gezocht om je studenten innovatief onderwijs te geven. Om samen met studenten en externe partijen praktijkgericht onderzoek te doen. Om al lerend en experimenterend daarmee verder te komen. Je hebt het idee dat je nog lang niet uitgekeken bent op de mogelijkheden van dat lab en je wilt jouw ervaringen graag delen. Maak dan zeker kennis met de Learning Community Haagse Labs.

Lees verder

Nieuwe lector Relationele Zorg: “Op weg naar persoonsger...

Onderzoek

Bij goede zorg staat de patiënt centraal. Toch gaat er in de onderlinge afstemming tussen zorgprofessional en patiënt nog veel mis. Yvonne van Zaalen verricht sinds 1 december als lector Relationele Zorg bij het kenniscentrum Health Innovation onderzoek naar het verbeteren van relaties in de zorg.

Lees verder

Nascholing preventie overgewicht bij kinderen

Onderzoek

In sommige Haagse wijken wonen relatief veel kinderen en jongeren met overgewicht. Tot nu toe slagen professionals er maar gedeeltelijk in deze doelgroep goed te helpen. De Haagse Hogeschool, LUMC-Campus Den Haag en ROC Mondriaan bundelen hun krachten en gaan samen met GGD Haaglanden, Stichting Lijn 1 Den Haag, ZWconnect en Xtra Welzijn aan de slag met het ontwikkelen van een unieke, domein overstijgende nascholing om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Lees verder

Sleutelen aan het ontwerp om op nul euro uit te komen

Je kent ze natuurlijk, bouwprojecten als de Rotterdamsebaan of de Haagse tramtunnel. Simon Rodriguez, student Civiele Techniek, vroeg zich al een tijdje af hoe de begroting van zulke grote projecten tot stand komt. Hij gebruikte de keuzeruimte van zijn studie om antwoord op die vraag te krijgen. Net als Alischa Krösing, die Bouwkunde studeert en projectontwikkelaar wil worden, volgde hij de minor Cost Engineering. In groepjes werkten ze een plan uit voor een stuk polder naast de A13. Dat moest niet alleen een mooi gebied opleveren maar ook kostenneutraal uitpakken.

Lees verder

Pabo en Halo starten gezamenlijke opleidingsvariant

Een nieuwe opleidingsvariant die in een grote behoefte voorziet, zeker in Den Haag en omstreken. Een geïntegreerd dubbel programma voor ambitieuze studenten die de uitdaging aangaan in maximaal vijf jaar twee hbo-diploma’s te behalen. De opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo) en de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding (Halo) van De Haagse Hogeschool slaan de handen ineen.

Lees verder

Oefenen met crisissituaties

Opleidingen

Een concert bijwonen van Lil’ Kleine of Famke Louise. Hoe tof is dat! Maar wat als er noodweer uitbreekt of paniek, omdat iemand begint te schieten? Eerstejaarsstudenten Integrale Veiligheidskunde duaal buigen zich over de plattegrond van een festivalterrein en spelen diverse crisissituaties na.

Lees verder

Onderzoek: buurtsportcoaches zorgen voor meer sociale bi...

Onderzoek

Voldoende en regelmatig bewegen is goed voor de gezondheid. Samen sporten zorgt ook voor verbinding tussen bewoners in een wijk of buurt. In veel gemeenten werken daarom buurtsportcoaches: professionals die als overkoepelend doel hebben de sportparticipatie van bewoners te verhogen.

Lees verder

Opening Mobilitheek in Den Haag

Onderzoek

Maandag 17 januari openden de wethouders van Sport en Zorg Hilbert Bredemeijer en Kavita Pharbudayal samen met Charles Crown, een gebruiker, de Mobilitheek in het Zuiderpark. De Mobilitheek leent sporthulpmiddelen uit. Iedereen uit de regio die fysiek beperkt is en wil (blijven) sporten, kan hier terecht. De Mobilitheek is gehuisvest in de Sportcampus.

Lees verder

De German Desk: studenten actief voor het mkb in Den Haa...

Stel je voor: je raakt in gesprek met iemand. Die persoon vraagt wat je doet. “Ik ben student.” “O, dus je zit de hele dag in de schoolbanken?” Jij: “Nee, ik zit nu bij een bedrijf en zorg ervoor dat dit bedrijf zo veel mogelijk kansen pakt op de Duitse afzetmarkt.” Wauw! Hoor je de verbaasde stilte vallen? Maar dát is precies wat je doet wanneer je als student deel uitmaakt van de German Desk. Een geanimeerd gesprek met studenten die genieten van de dynamiek van innovatief onderwijs.

Lees verder

Aangepast mondkapjesbeleid

Sinds 15 januari is het voor iedereen verplicht om binnen de gebouwen van onderwijsinstellingen te allen tijde een mondkapje te dragen. Deze uitbreiding van de mondkapjesmaatregel binnen het hoger onderwijs is de voorwaarde die hoort bij de versoepeling van de lockdown voor het hoger onderwijs, zoals door de regering bekend gemaakt op 14 januari. Waar het dragen van een mondkapje voordien alleen verplicht was in de algemene ruimtes van de hogeschool, en dan vooral bij het verplaatsen, geldt er vanaf zaterdag 15 januari voor studenten en medewerkers binnen álle ruimtes van De Haagse Hogeschool, inclusief de klaslokalen, een verplichting tot het dragen van een (bij voorkeur medisch) mondkapje.

Lees verder

Lantaarnpaal reageert op bluetooth-signaal

Camiel houdt ervan om zijn agenda gevuld te houden. Anders gaat hij maar onzinnige dingen zitten doen waar hij achteraf spijt van heeft. Deze student Elektrotechniek stapte over van de TU naar De Haagse Hogeschool en is nu hard op weg om zijn studie in drieënhalf jaar af te ronden. Aangezien het puzzelen tijdens een programmeerpracticum hem telkens weer enthousiast maakte, zocht hij een stage waarbij hij zich op software kon richten. Dat is gelukt. Camiel maakt nu een programma voor een microcontroller in een lantaarnpaal.

Lees verder

Onderzoek: Buitenspelen: wie, waar en wat?

Onderzoek

In zowel onderzoek als beleid komt er gelukkig steeds meer aandacht voor een speelvriendelijke openbare ruimte. Toch is er vaak nog weinig inzicht in hele basale vragen. Spelen jongens bijvoorbeeld meer buiten dan meisjes? Waar spelen kinderen vooral buiten? En wat doen ze daar?

Lees verder

5 Tips voor Blue Monday

Onderzoek

Maandag 17 januari 2022 is het Blue Monday. De kerstballen zijn opgeruimd, de goede voornemens van de baan en de sleur hakt er in. Volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall is Blue Monday wereldwijd de meest depressieve dag van het jaar. Wetenschappelijk bewezen of een marketingstunt om de verkoop van vakanties te stimuleren? Feit blijft dat er genoeg mensen zijn die in deze tijd van het jaar last hebben van sombere gevoelens. Het kenniscentrum Health Innovation geeft je 5 tips om somberheid te lijf te gaan. Met een bonustip waar je het hele jaar plezier van zult hebben.

Lees verder

Update n.a.v. persconferentie 14 januari

Tijdens de persconferentie van 14 januari heeft de regering laten weten verschillende maatregelen te versoepelen. Zo mogen universiteiten, hogescholen en mbo’s vanaf maandag onder voorwaarden weer onderwijs op locatie gaan verzorgen.

Lees verder

Food Boost Challenge vraagt studenten om gezonde ideeën

Onderzoek

Een challenge die studenten uitdaagt om groenten en fruit (producten) populairder te maken onder jongeren is vandaag geopend. Op initiatief van Medical Delta Living Lab VIT for Life, HortiHeroes en Foodvalley NL, en met het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving als onderzoekspartner, staat de Food Boost Challenge in het teken van de zoektocht naar baanbrekende ideeën. Er ligt een prijs van € 5.000,- klaar voor hét idee dat afrekent met het probleem dat jongeren structureel te weinig groenten en fruit eten. Tot 19 februari kunnen deelnemers plannen indienen.

Lees verder

Tussen Brussel en het stadhuis: podcast serie over Europ...

Onderzoek

Op 16 maart 2022 zijn er in heel Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De strijd om de raadszetels staat, logischerwijs, in het teken van lokale thema’s. Maar wat kunnen lokale bestuurders waarmaken binnen de Europese Unie (EU) en welke invloed heeft ‘Brussel’ op de lokale hete hangijzers?

Lees verder

Update n.a.v. persconferentie 3 januari

Op 3 januari 2022 heeft het kabinet het huidige coronabeleid opnieuw gewogen. Voor het hoger onderwijs geldt een ongewijzigd beleid. Dit betekent concreet dat al het hoger onderwijs in Nederland tot tenminste 14 januari online verzorgd wordt. De bestaande uitzondering voor praktijkonderwijs, onderwijs aan kwetsbare studenten en toetsing blijven van kracht. Op 14 januari volgt een nieuw weegmoment en worden de maatregelen voor het hoger onderwijs opnieuw bekeken.

Lees verder

Hoe seniorvriendelijk zijn onze steden?

Onderzoek

De wereldwijde vergrijzing van de stedelijke bevolking vraagt om meer leeftijdsvriendelijke steden: afgestemd op de wensen en behoeften van senioren en die hen volop kans bieden om mee te doen met de maatschappij. Het lectoraat Urban Ageing gaat samen met nationale en Europese partners de seniorvriendelijkheid van 4 Europese steden onderzoeken tijdens het driejarige project City & Co.

Lees verder

Afscheidsreceptie voor lector UN studies Alanna O’Malley

Onderzoek

Op 13 december was er een kleine afscheidsreceptie voor lector UN studies Alanna O’Malley, met gasten van de HHs, de universiteit Leiden en de gemeente Den Haag. Alanna vertrekt bij de HHs per 31 december om zich te wijden aan haar European Research Council subsidieproject, dat ze met een team onderzoekers uitvoert bij het instituut voor Geschiedenis van de universiteit Leiden.

Lees verder

Update n.a.v. persconferentie 18-12 

Vanavond, op zaterdag 18 december, heeft minister-president Rutte weer een lockdown aangekondigd die vanaf morgenochtend 05.00 uur zal gelden. Tot 14 januari 2022 gaat Nederland, met slechts enkele uitzonderingen zoals voor essentiële winkels, weer op slot. Ook het (hoger) onderwijs sluit tenminste tot en met 9 januari de deuren. Wel wordt daarbij weer een uitzondering gemaakt voor toetsing, praktijkonderwijs en onderwijs aan kwetsbare studenten. De overheid roept op om de eerste week na de vakantie alleen online onderwijs te geven. Uiterlijk 3 januari neemt het kabinet een besluit over het vervolg van de lockdown voor het onderwijs na 9 januari.  

Lees verder

Paarse Vrijdag bij De Haagse

Onderzoek

Op 10 december 2021 was het Paarse Vrijdag, een dag waarop iedereen solidariteit kan tonen met LHBTIQ+ ’ers, simpelweg door het dragen van een paars kledingstuk. Dit initiatief is komen overwaaien vanuit de Verenigde Staten en Canada waar Spirit Day voor het eerst plaatsvond, als middel om het pesten van LHBTIQ+-jongeren tegen te gaan. Ook De Haagse sloot zich aan bij dit initiatief, en riep al haar studenten en medewerkers die de queer-community een warm hart toedragen ook paars te dragen op 10 december.

Lees verder

Survey Wereldburgerschap en Internationalisering: doe je...

Onderzoek

Moet je in het buitenland gestudeerd of stagegelopen hebben om jezelf een wereldburger te noemen? Hoe leid jij jouw studenten op tot wereldburgers en welke rol speelt internationalisering daarbij. Het kenniscentrum Global & Inclusive Learning is benieuwd naar jouw mening en ervaring. Werk je mee aan de survey ‘Wereldburgerschap en Internationalisering’?

Lees verder

Internationale samenwerking onderzoek: duurzame en socia...

De National Natural Science Foundation of China (NSFC) en NWO hebben binnen het Merian Fund de financiering van 2 projectvoorstellen van het lectoraat Data Science gehonoreerd. De onderzoeksprojecten zijn onderdeel van een samenwerkingsprogramma tussen Nederland en China en geven het lectoraat de kans om verbinding te maken en samen te werken met vooraanstaande Chinese en Nederlandse universiteiten. De projecten zullen bijdragen aan duurzame en sociale lokale energiesystemen.

Lees verder

Update n.a.v. persconferentie 14-12: Geen aanvullende ma...

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december aangegeven dat de huidige coronamaatregelen verlengd worden. Er worden geen extra maatregelen ingevoerd voor het hoger onderwijs. Voor De Haagse verandert er dus vooralsnog niets. We mogen fysiek onderwijs blijven geven, ook in de avonduren.

Lees verder

Blog Elisabeth Minnemann - Jezelf zijn

Vorig jaar bezocht ik op Paarse Vrijdag een sessie van onze minor Diversiteit en seksualiteit. De (inmiddels gepensioneerde) docent achter die minor, begroette mij met de vriendelijke vraag: “Jij bent waarschijnlijk cisgender?” En ik moet eerlijk bekennen: ondanks dat we al weken aan het praten waren over regenboogvlaggen en activiteiten rond identiteit voor deze vrijdag, wist ik even niet wat hij bedoelde. Kennelijk had ik toch nog wat bij te spijkeren aan mijn kennis rond seksuele en genderdiversiteit.

Lees verder

Rosa’s exoskelet maakt mensen mobiel

De prothese van haar opa, daar is het allemaal mee begonnen. Rosa Barg is derdejaarsstudent Mechatronica aan De Haagse. Ze zit in de elfde week van haar eerste stage en werkt bij Allied Motion aan een aandrijving voor een kniegewricht van een exoskelet. Zo’n uitwendig skelet biedt uitkomst als het lichaam zelf bepaalde bewegingen niet kan maken of als er extra kracht nodig is. Wie Rosa een jaar geleden ingefluisterd had dat ze dit nu zou kunnen, had op een schaterlach kunnen rekenen.

Lees verder

Promovendus Arie Taal ontwikkelt manier om verborgen ene...

‘Met deze methode kunnen we een gezond binnenklimaat handhaven’ De discussie over hernieuwbare of duurzame energie is levendig. Moeten we alle daken vol zonnepanelen leggen? Hele weilanden daarmee bedekken? Of kiezen we voor megawindturbines? Maar ja, wie wil zo’n ding – net zo hoog of hoger zelfs dan de Domtoren – zien verrijzen naast zijn woonwijk?! Hoe dichter de discussie raakt aan de eigen woonbeleving hoe feller zij wordt gevoerd. Daarbij vergeet men vaak één aspect: we winnen al veel energie door minder te verspillen. Op dinsdag 23 november promoveerde docent-onderzoeker Arie Taal op een methode waarmee hij verborgen energieverspilling kan opsporen en verhelpen.

Lees verder

Onderzoeker en docent Joris Hoeboer schrijft praktisch b...

Onderzoek

Een leven lang bewegen betekent een leven lang fitter, gezonder en minder kans op overgewicht. En dat begint bij het aanleren van goede motoriek bij kinderen. In het boek ‘Leer bewegen!’ geven onderzoeker Joris Hoeboer en hoogleraar Geert Savelsbergh nieuwe inzichten, praktische tips en handvatten voor de motorische ontwikkeling. “Je kunt beter met veel variatie oefenen, dan 1000 keer dezelfde beweging herhalen.”

Lees verder

International Public Management studenten doen met succe...

Op maandag 4 oktober 2021 werd in het Vredespaleis in Den Haag de Internationale Dag van Geweldloosheid gevierd. Twee tweedejaars International Public Management studenten, Kevin Eustatia - Palm en Rianne Jenner woonden de viering bij omdat zij deelnamen aan de Ghandi Essay Competition. Het essay van Rianne werd uiteindelijk gekozen als het winnende essay.

Lees verder

Unieke master van De Haagse Hogeschool overtreft verwach...

“De opleiding overtreft mijn verwachtingen. Een breed scala aan cybersecurity-onderwerpen komt aan bod en we gaan ook de diepte in.” Student Mitchell Pompe vertelt enthousiast over de master Cyber Security Engineering, waaraan hij in februari is begonnen. Ook student Peter Konings – hij heeft zijn Master of Science bijna binnen – is enthousiast. Dat verbaast lector Marcel Spruit niet. Hij stond aan de wieg van de master die heel dicht bij de praktijk staat en die werkgevers als een pre beschouwen. Beiden studenten volgen de master naast hun baan. Wat zij leren, kunnen ze onmiddellijk in praktijk brengen.

Lees verder

Een leven lang bewegen begint bij goede motoriek

Onderzoek

Een leven lang bewegen betekent een leven lang fitter, gezonder en minder kans op overgewicht. En dat begint bij het aanleren van goede motoriek bij kinderen. In het boek ‘Leer bewegen!’ geven onderzoeker Joris Hoeboer en hoogleraar Geert Savelsbergh nieuwe inzichten, praktische tips en handvatten voor de motorische ontwikkeling. “Je kunt beter met veel variatie oefenen, dan 1000 keer dezelfde beweging herhalen.”

Lees verder

Oud-student PABO wint scriptieprijs

'Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar' dat is de rode draad van de leerlijn digitale geletterdheid waarmee oud-student Kim Pauw-Noordam de scriptieprijs van de PABO aan De Haagse Hogeschool heeft gewonnen. Midden in de 'week van de mediawijsheid' gaf Pauw-Noordam een boeiende les uit de leerlijn aan leerlingen uit groep zes van OBS Prins Willem Alexander in het Haagse Laakkwartier.

Lees verder

Zoetermeer en De Haagse Hogeschool zetten in op cybervee...

Onderzoek

Cybercriminaliteit is een acuut en toenemend probleem. Voor de bestrijding hiervan is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek. Daarom hebben de gemeente Zoetermeer en het lectoraat Cyber Security in het mkb van De Haagse Hogeschool hun samenwerking met nog eens vier jaar verlengd.

Lees verder

Vier tips uit onderzoek over kleuters en bewegen

Onderzoek

Veel kleuters vinden gym het leukste ‘vak’ op school. Toch bewegen kinderen al jaren steeds minder – en minder goed. Hoe is het tij te keren en kun je zorgen dat jonge kinderen met plezier goed leren bewegen? Pim Koolwijk, docent en onderzoeker aan De Haagse Hogeschool, geeft vier tips en adviezen uit onderzoek.

Lees verder

THiNK FeST afgesloten met prachtige Prijzenparade

Aan het einde van de dag vol workshops en verrassende ontmoetingen verzamelen alle THiNK FeST-gangers zich op donderdagmiddag 4 november in de aula voor de Prijzenparade. Daar reikt CvB-lid Rajash Rawal aan zeven afgestudeerden, vier promovendi een team van docenten en een team van onderzoekers mooie prijzen uit. Wie zijn in het zonnetje gezet en wat hebben zij gepresteerd? Een fotopresentatie.

Lees verder

Update n.a.v. persconferentie 12 november 2021

Vanwege de nog steeds oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames heeft de regering tijdens de persconferentie van 12 november aanvullende maatregelen aangekondigd. We brengen je graag op de hoogte wat dit betekent voor onze hogeschool. De aangekondigde maatregelen, die per zaterdag 13 november 18.00 uur in zullen gaan, hebben gelukkig slechts een beperkte impact op ons onderwijs. Fysiek onderwijs op onze campus kan verder gewoon doorgang vinden.

Lees verder

Behoefte van de cliënt centraal zetten

Opleidingen

Juristen weten alles over wet- en regelgeving en zijn goed in het bedenken van juridische oplossingen. ‘Logisch’, zegt Caroline van Kordelaar, docent HBO-rechten, ‘maar in de praktijk spelen meer factoren een rol. Bij HBO-rechten duaal leren studenten klantgerichter te kijken en te handelen en dat toe te passen bij de organisatie waar zij werken.’

Lees verder

Docent- en columnist Jennifer Kilgus Smits deelt haar ve...

Onderzoek

Jarenlang werkte Jennifer Smits-Kilgus in Washington DC, oftewel ‘The Hill’. Het is een plek waar een werkweek van 70 uur normaal is en waar je elk jaar van functietitel kan veranderen. Zo had Jennifer in tien jaar tijd elf(!) verschillende functies in Washington. In een nieuwe aflevering van de podcast Global Gossip vertelt ze over een voor haar “verslavende werkomgeving” waar elke minuut iets spannends gebeurt.

Lees verder

Jongeren met impact

Onderzoek

Laurence Guérin en Carien Verhoeff stellen dat het niet vanzelfsprekend is dat jongeren op basis van gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid participeren in besluitvorming over complexe maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatbeleid.

Lees verder

Een stad voor iedereen: samen werken aan een inclusieve ...

Onderzoek

Samenvatting intreerede lector Katja Rusinovic

Nog nooit eerder woonden er meer mensen in de stad dan daarbuiten. Dat maakt een stad niet alleen een plek van verwachting, innovatie en werkgelegenheid, maar ook van armoede, onveiligheid en sociale uitsluiting. Doordat woningen onbetaalbaar worden, verdwijnt de middenklasse uit de stad en komen steeds grotere groepen in een precaire sociale positie terecht. Dat maakt ‘een inclusief progressief urbanisme’ (Richard Florida) meer dan ooit nodig. Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions levert met praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan een inclusieve stad. Het onderzoek van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen wil Katja Rusinovic toespitsen op 3 thema’s.

Lees verder

Promotiebeurzen van NWO voor leraren toegekend aan docen...

Onderzoek

De Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO) heeft twee promotiebeurzen voor leraren toegekend aan docentonderzoekers Ohad Ben Shimon en Stefania Marassi. Zij gaan bij Kenniscentrum Digital Operations & Finance onderzoek doen. Met de beurs van NWO hebben Ohad en Stefania de komende vijf jaar ruimte om promotieonderzoek te doen, terwijl zij ook les kunnen blijven geven.

Lees verder

5 tips over mediawijsheid

De digitale samenleving biedt veel mogelijkheden. Je kunt snel en makkelijk contact houden met vrienden aan de andere kant van de wereld, je hoeft je huis niet meer uit voor de boodschappen, je werk of je studie. Om echt mee te doen met de digitale samenleving, moet je wel weten hoe je het beste kunt omgaan met media. Kortom: je moet mediawijs zijn.

Lees verder

Caspers converter verbindt stroomnetten

Tijdens de Prijzenparade van De Haagse werden die studenten in het zonnetje gezet die tijdens hun afstuderen een buitengewone prestatie hebben geleverd. Zij wonnen de Afstudeerprijs 2021. Namens techniekfaculteit TIS stond Casper Grootes op het podium. Inmiddels is hij klaar met zijn studie, maar hij deed Elektrotechniek en ontwikkelde een converter die gelijkstroom om kan zetten in wisselstroom én andersom. Dat is handig als we straks naast het bestaande AC-net een DC-net willen aanleggen.

Lees verder

‘Heb plezier in je werk, dit straal je uit!’

Patrick Dekker werkt bij Orthototaal als Orthese Specialist. Deze tak binnen Medux bezoekt klanten om daar ortheses op te meten en te maken. Patrick zijn tip aan iedereen is: ‘Heb plezier in je werk, dit straal je uit!’ Na zijn studie bewegingstechnologie in Den Haag is Patrick terecht gekomen bij Medux. “Ik ben samen met collega’s van rolstoel leverancier ‘Van Breugel’ naar MHG, onderdeel van Medux, gegaan. Hier heb ik enkele jaren rolstoel advies gegeven binnen de WLZ en WMO. Later heb ik intern de overstap gemaakt naar Orthototaal. Ik zocht naar meer verdieping in mijn werk en wilde graag meer de samenwerking met de adviseurs opzoeken. Er werd gevraagd of deze functie wat voor mij was. Ik heb toen een dagje meegelopen en nu zit ik al 4 jaar op deze functie. Oud collega’s van MHG zie ik nu heel vaak, omdat ik daar veel mee samenwerk. Ik ben voornamelijk actief in Brabant, Rotterdam en Zeeland. Daarnaast ondersteun ik HartingBank in de regio Den Haag.’

Lees verder

Co-creatie in de gymles

Gymdocenten staan bekend om hun vindingrijkheid en zijn kampioen oplossingsgericht denken. Ze geven les aan steeds wisselende groepen leerlingen met verschillende niveaus en behoeften én moeten werken met de (on)mogelijkheden van de lesomgeving en beschikbaar materiaal. Ze hoeven dat niet alleen te doen: leerlingen kunnen meedenken en zelf aantrekkelijke en vernieuwende sport- en spelactiviteiten ontwerpen. Maar hoe doe je dat?

Lees verder

Sterk dalend vertrouwen in de overheid: de laag-vertrouw...

Onderzoek

Nederland heeft in september 2021 het karakter van een laag-vertrouwensamenleving. Er is sprake van een sterke afname van het vertrouwen in de overheid in het afgelopen anderhalf jaar: van bijna 70 procent in april 2020 naar minder dan 30 procent in september 2021. Daarnaast is sprake van een lichte afname in het onderling vertrouwen tussen mensen. Mensen vertrouwen vooral verwanten (familie en vrienden) en personen waarmee men een persoonlijke relatie kan onderhouden, zoals de huisarts. Wantrouwen ten opzichte van de overheid is een belangrijk motief van ongevaccineerden om zich niet te laten vaccineren. Daarnaast bestaat er een samenhang tussen het gebruik van sociale media als primaire informatiebron en een gering vertrouwen in de overheid en een geringe vaccinatiebereidheid.

Lees verder

Evidence based werken is een must

Onderzoek

Werkt een cyberproject wel of werkt een cyberproject niet, that is the question! Dat weet je pas als je het cyberproject zowel aan het begin als aan het einde van de looptijd onderzoekt op effectiviteit. De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime heeft bij een aantal van haar projecten hier onderzoekers bij gezet om dat te onderzoeken.

Lees verder

Klimaatcrisis roept op tot radicale verandering

Onderzoek

De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties en probeert namens deze jongeren het klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. De beweging voert campagnes en gaat gesprekken aan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven.

Lees verder

Wat is de effectiviteit van een breed motorische beweegi...

Onderzoek

Hoe kunnen beweegprofessionals, zoals buurtsportcoaches, de beweegvaardigheid en het plezier in bewegen bij kleuters vergroten? Deze vraag staat centraal in het onderzoek Start(V)aardig. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit en het gebruik van interventies om kleuters beter en plezieriger te laten bewegen, is eind oktober 2021 een beweegprogramma van 18 weken gestart. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende omgeving werkt mee aan dit onderzoek.

Lees verder

CMD-student ontwerpt design ADO-bus

De spelersbus van ADO Den Haag springt er behoorlijk uit. Het indrukwekkende design is ontworpen door student Communication and Multimedia Design Cidalia Madeira. Naast haar studie werkt Cidalia bij Eye-c Multimedia, een online marketingbureau. Het bureau heeft business seats bij ADO en veel medewerkers zijn supporter van de club. “Toen deze vraag voorbij kwam wist ik meteen dat ik deze opdracht heel graag wilde doen,” vertelt Madeira. De eigenaar van Eye-c, zelf ook fanatiek ADO-supporter, gaf haar daar de kans voor.

Lees verder

Start onderzoek: sneller herstel mensen met darmkanker

Onderzoek

Gezond leven ter voorbereiding op een operatie kan ervoor zorgen dat er minder complicaties optreden en mensen sneller herstellen. Het Medical Delta Living Lab Better In Better Out richt zich op het onderzoeken en ontwikkelen van e-health toepassingen en technologieën die de fitheid van mensen met kanker verbeteren. Ook onderzoekt het lab hoe de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en patiënten verloopt ná een operatie. Het lectoraat Oncologische Zorg werkt mee aan dit onderzoek.

Lees verder

Recht en onrecht levensgroot in beeld

Levensgroot hangt het kunstwerk ‘Hoge Raad’ van Helen Verhoeven bij de Hoge Raad. HBO-Rechten is sinds 14 oktober de trotse eigenaar van een reproductie. Hans Storm, griffier van de Hoge Raad, zei bij de onthulling: ‘Het schilderij brengt recht en onrecht in beeld. Het is goed om met studenten het gesprek te voeren over de grens tussen goed en kwaad.’

Lees verder

Online toolbox met praktische tips voor inclusief bewege...

Onderzoek

​ Inclusief bewegen in de gymles is belangrijk. Er zijn steeds meer kinderen op de basisschool met een fysieke en/of sensorische beperking, gedragsproblemen, overgewicht of een motorische achterstand. De diversiteit in de gymzaal is toegenomen en het is van vitaal belang dat leerkrachten en kinderen individuele verschillen erkennen en begrijpen. Een online toolbox met 7 modules helpt iedereen die inclusief bewegingsonderwijs vorm wil geven met praktisch tips en handvatten.

Lees verder

Revalidatie en technologie: samen beter!

Onderzoek

Met een wearable je beweeggedrag meten, via een app 24/7 ondersteuning krijgen bij fysieke oefeningen en Big Data inzetten om de zorg te verbeteren. E-health en zorgtechnologie bieden oplossingen voor een toenemende en steeds complexere zorgvraag. Sinds 1 jaar verricht lector Revalidatie en Technologie Jorit Meesters onderzoek hoe technologie kan bijdragen aan een efficiënte en toekomstbestendige revalidatiezorg. Op 28 oktober hield hij zijn online intreerede. Je kunt de intreerede terugkijken via deze link: https://vimeo.com/615894243/ca90518e73

Lees verder

Nieuwe post-hbo-opleiding: BIM Professional

Wat BIM is? “BIM staat voor Bouw Informatie Management, en dat is veel meer dan 3D-modellen alleen. Het gaat over een slimme manier van informatie structureren, organiseren en delen. Over efficiënter samenwerken dus”, aldus Stephan van Berkel. Net als Anouska Hameetman is hij docent bij de opleidingen van Built Environment binnen De Haagse Hogeschool. Samen geven ze binnenkort ook les bij de post-hbo-opleiding BIM Professional (online). Die valt onder The Hague Graduate School en wordt vanaf eind oktober voor het eerst gegeven.

Lees verder

Terugblik onderzoekslunch: Verwarmen met waterstof

Onderzoek

Het kabinet heeft als doelstelling gesteld dat Nederland in 2050 van (aard)gas los moet zijn. Elektrisch verwarmen als alternatief is helaas niet volhoudbaar. Het elektriciteitsnet wordt hierdoor te hoog belast en brengt de nodige hoge kosten met zich mee. Een ander obstakel is de energieopslag. Denk aan het energieaanbod van zonnepanelen in de zomer en de energievraag voor verwarmen in de wintermaanden.

Lees verder

Digiwerkplaats jaar na lancering groot succes

De MKB Digiwerkplaats, een loket waar studenten ondernemers ondersteunen in en adviseren over de digitalisering van hun bedrijf, is een jaar na de start een groot succes. Ondanks corona zijn er meer projecten van de grond gekomen dan de toch al hoge ambitie. Afgelopen vrijdag 24 september was de Celebration van het 1-jarige jubileum. “En gelukkig niet meer online.”

Lees verder

Mediawijsheid kun je leren

Onderzoek

Recent internationaal onderzoek concludeert dat aandacht voor mediawijsheid in bestaande lessen op school kan helpen om jongeren mediawijzer te maken. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling werkt mee aan dit onderzoek dat jongeren helpt nepnieuws te herkennen.

Lees verder

Promovenda Laura Stevens inspireert graag haar studenten

Onderzoek

Haar studenten lopen met haar weg. Ze raken door haar geïnspireerd om mooie dingen te ontwerpen, gebaseerd op de natuur. Laura Stevens – in haar jeugd een camp fire girl en natuuractiviste – onderzoekt hoe we de natuur kunnen nabootsen in onze ontwerpen. Biomimicry heet dat. Vandaag, 8 oktober, promoveert zij aan de TU Delft op het proefschrift Analogical Reasoning in Biomimicry Design Education. Studenten spelen voor haar een belangrijke rol. In haar werk én voor haar PhD.

Lees verder

Verkleinen van gezondheidsverschillen: werk in uitvoerin...

Onderzoek

Een gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid. Opvallend daarbij is dat iemands gezondheid voor een groot deel samenhangt met zijn of haar opleidingsniveau, inkomensniveau en/of beroepsstatus. Zo leven mensen met een lage opleiding gemiddeld vijf jaar korter en ongeveer veertien jaar in minder goede gezondheid. Deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen blijken een hardnekkig fenomeen te zijn, want ondanks de groeiende welvaart in Nederland en de toegenomen sociale mobiliteit nemen de verschillen niet af.

Lees verder

Sportieve teamprestatie van IVK

Een team studenten en docenten van Integrale Veiligheidskunde (IVK) stond op 1 oktober jl. aan de start van de Paleizen-Estafetteloop in Apeldoorn. Een groot sportevenement van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), waaraan 30 teams deelnamen. ‘We hebben een fantastische prestatie neergezet’, aldus docent Renate Hoogduin.

Lees verder

Sportlab zet de deuren open tijdens Week van de Toeganke...

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Maar wat als je een fysieke beperking hebt? Het Sportlab in Sportcampus Zuiderpark doet heel veel om sporten en bewegen ook voor deze mensen mogelijk te maken. Door te verwijzen en te adviseren bij het Beweegloket, door tijdelijk hulpmiddelen aan te reiken in de Mobilitheek en door praktijkgericht onderzoek te doen onder meer met de innovatieve rolstoelergometer. Onderzoeker Melle van Dilgt en beweegconsulente Simone Hoek vertellen hier graag over.

Lees verder

Ouderen brengen woonwensen in beeld met eigen documentai...

Hoe willen ouderen in de Delftse wijk Tanthof wonen? Welke drempels ervaren zij bij het realiseren van hun wensen en welke mogelijkheden zien zij? In de documentaire ‘Van deur tot deur’ brengen ouderen zelf verhalen in beeld over het wonen op oudere leeftijd. Het resultaat: een inspirerende en informatieve film over wensen, belemmeringen en mogelijkheden. Onderzoekers van het lectoraat Urban Ageing ondersteunden de ouderen in het proces. De ouderen ontwikkelden zich tijdens het maken van de film niet alleen tot filmmakers: het bracht mensen samen en ze werden ook film’makkers’.

Lees verder

Sociaal, lokaal en samen: Lectoraat Impact of Sport werk...

Onderzoek

Hoe kun je mensen letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen en daarmee de sociale binding in een wijk versterken? Twee onderzoekers van het lectoraat Impact of Sport werken mee aan een living lab in een buurthuis in de Haagse wijk Bouwlust. Afgelopen woensdag 22 september was de feestelijke heropening van het nieuwe wijkcentrum. “Sociaal, lokaal en samen, dat is ons credo.”

Lees verder

Vier jaar lang zwemmen, studeren en slapen

Thomas Jansen (20) is vierdejaars student Bouwkunde aan De Haagse. Sinds kort woont hij tegenover het zwembad in Eindhoven. Wel zo praktisch, aangezien hij bij het Nederlandse zwemteam hoort en 27 uur per week traint. Thomas mikt op de Spelen van 2024 en doet er alles aan om zo snel mogelijk af te studeren. Dat betekent: iedere avond, ieder weekend en meestal ook in de vakantie bezig zijn met zijn studie. Corona was voor hem net iets minder vervelend dan voor veel andere studenten. Eindelijk kon hij alle lessen volgen en tentamens inhalen. Nu ligt hij helemaal op schema, op alle vlakken.

Lees verder

Good practices van circulaire koplopers in de maakindust...

Onderzoek

Circulair produceren? Gewoon beginnen. En doe het niet alleen, maar ga in gesprek met klanten en partners in de keten. Dat is wat circulaire ondernemers andere ondernemers willen meegeven. Deze en andere resultaten komen voort uit SMITZH, dé smart manufacturing hub in Zuid-Holland. In deze samenwerking laat De Haagse Hogeschool het Zuid-Hollandse bedrijfsleven zien hoe alles wat hoort bij trends als Industry 4.0 en Smart Industry kan worden vertaald naar concrete resultaten op de werkvloer.

Lees verder

Studenten zetten zich in voor inclusie en diversiteit

Samen met studenten bouwt De Haagse aan een inclusieve campus waar plek is voor alle studenten en iedereen recht heeft op gelijke kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling. In de Taskforce Diversiteit en Inclusie werken medewerkers, maar ook studenten aan een zo prettig mogelijk schoolklimaat. “Het is onze taak om de stemmen die niet worden gehoord door te laten klinken.”

Lees verder

Praten over de toekomst van de EU

Hoe ziet de Nederlandse burger de toekomst van Europa? Of in dit geval: Hoe zien studenten die toekomst? In aanloop naar de Europese ‘Conferentie over de Toekomst van Europa’ in het voorjaar van 2022, is het ministerie van Buitenlandse Zaken zoveel mogelijk Nederlandse burgers al aan het vragen hoe zij tegen Europa aankijken. Met een landelijke online campagne ‘Kijk op Europa’, maar ook door op verschillende plekken het gesprek aan te gaan, verzamelen zij input voor en maken zij mensen bewust van die Europese conferentie. Zo ook op maandag 27 september op De Haagse Hogeschool. Wepke Kingma, speciaal gezant voor de Conferentie over de toekomst van Europa, en Leah Corsmit en Leverne Nijman, beiden jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken, gingen in gesprek met 30 studenten van De Haagse Hogeschool.

Lees verder

Wethouder Hilbert Bredemeijer bezoekt De Haagse Hogescho...

Het lerarentekort blijft een enorme zorg. Landelijk, maar zeker ook in Den Haag. Gemiddeld is dat tekort in de stad opgelopen tot 15 procent. In stadsdeel Laak zelfs tot 22 procent. Alle reden voor wethouder Hilbert Bredemeijer om een bezoek te brengen aan de PABO van De Haagse Hogeschool. Om van elkaar te leren, elkaar te informeren en mogelijkheden uit te wisselen. De opleiding doet er alles aan om – in samenwerking met de Opleidingsschool – zoveel mogelijk gekwalificeerde professionals aan het Haagse onderwijsveld te leveren.

Lees verder

Weet jij hoe Belangrijk het Thema EU is Tijdens de Gemee...

Op 16 maart 2022 zijn er in heel Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. In de campagnes gaat het, logischerwijs, om lokale thema’s. Maar welke invloed heeft ‘Brussel’ op de lokale politieke onderwerpen? En wat kunnen lokale bestuurders waarmaken binnen de Europese Unie? Het lectoraat Changing Role of Europe gaat de komende maanden aan de slag om het thema ‘Europa’ zichtbaar te maken in de context van de lokale politiek.

Lees verder

Integrale Veiligheidskunde studenten leren over publieke...

Opleidingen

Sanne, 23 jaar, tweedejaars student van de opleiding Integrale Veiligheidskunde heeft voor de introductieweek van de opleiding voor de nieuwe eerstejaars studenten een bezoek aan voetbalclub ADO Den Haag gepland. Hier hebben de nieuwe studenten kennisgemaakt met het maken van een integrale veiligheidsopdracht (IVO). Heel bijzonder om aan het begin van je studie gelijk de praktijk in te gaan. Sanne vertelt er meer over:

Lees verder

Mission Impact, Ready for Re-Launch

Think for a moment what the future of higher education could look like? Where do we find meaning in learning? What leads to collective learning and how can we nurture it more holistically as higher education evolves? These were some questions our small team of student and teacher-researchers set off to ask ourselves as we delved into the redesign and co-creation of new learning pathways for the second iteration of Mission Impact (MI) at The Hague University of Applied Sciences. At a time when the current trends and trajectories are depleting global resources and the fragility of our world’s systems are being exposed, this minor aims to explore the future of higher education as a catalyst of hope and co-creator for more regenerative futures.

Lees verder

Met zorgmodules inspelen op nieuwe opleidingsvraag

Opleidingen

Regio Midden-Holland kampt met een tekort aan geschikt en duurzaam inzetbaar zorgpersoneel. Het aanbod van (flexibel) hoger onderwijs blijkt vaak onvoldoende afgestemd op de specifieke behoeften van deze doelgroep, het werkveld en de toekomstige arbeidsmarkt. Daarom kunnen vanaf dit najaar zorgmedewerkers met een mbo-4-diploma flexibele onderwijsmodules volgen die door De Haagse Hogeschool worden aangeboden. Met het modulaire onderwijs van de opleiding HBO-Verpleegkunde levert De Haagse zo een bijdrage aan het verkleinen van het tekort aan geschikt en duurzaam inzetbaar personeel.

Lees verder

Anders denken, anders doen: 10 jaar onderzoek naar duurz...

Onderzoek

De wereld waarin we leven verandert razendsnel, en daarmee ook de manier waarop we samen werken en leven. Dat vraagt om innovatieve leer- en werkomgevingen waarin individueel talent centraal staat. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling bestaat 10 jaar en viert donderdag 30 september zijn jubileum getiteld ‘10 jaar op ontdekkingstocht’.

Lees verder

Update persconferentie dinsdag 14 september 2021

Op dinsdag 14 september kondigde het kabinet verdere versoepelingen aan, ook voor het onderwijs. Vanaf zaterdag 25 september vervallen zowel de mondkapjesplicht voor het onderwijs, als de maximale groepsgrootte van 75 personen in één onderwijsruimte.

Lees verder

Fake of nepnieuws? Zie jij het verschil?

Onderzoek

Heb je wel eens een nieuwsbericht gelezen dat achteraf niet waar bleek te zijn? Niet vreemd, want fake news ofwel nepnieuws is soms bijna niet te onderscheiden van echt nieuws. En je ziet het steeds vaker op je tijdlijn voorbijkomen, want het neemt een steeds grotere plek in op sociale media.

Lees verder

Student Marlène van Gansewinkel wint 3 olympische medail...

‘Na mijn eerste gouden plak was ik volledig flabbergasted’ Ze denkt zeker dat haar studie ‘Bewegingstechnologie – Mens en Techniek’ een toegevoegde waarde heeft gehad op haar prestaties in Tokio. Marlène van Gansewinkel behaalde tijdens de net afgesloten Paralympics 2 gouden medailles en 1 bronzen. “Nee, dat had ik van tevoren niet kunnen denken.”

Lees verder

Grote periscoop wijst voorbijgangers op data

De meeste mensen op de boulevard hebben helemaal niet door dat ze over het testgebied van Living Lab Scheveningen lopen. Om daar verandering in te brengen, werden studenten Industrial Design Engineering van De Haagse gevraagd met een slim ontwerp te komen. Het werden twee teams met ieder een interactief ontwerp. En wat bleek? "Mensen blijken bereid om in hun vrije tijd naar saaie data te kijken als je daar iets interactiefs bij bedenkt.”

Lees verder

Nut en noodzaak van bewegen

Onderzoek

Voor een goede motorische ontwikkeling is het van groot belang dat kinderen voldoende, maar vooral ook gevarieerd bewegen, trainen én spelen. Goed ontwikkelde basisvaardigheden zoals balans, rennen, springen, gooien, vangen, slaan en het schoppen van een bal vormen bovendien weer een belangrijke voorwaarde om verdere sport specifieke vaardigheden effectief aan te leren.

Lees verder

Healthy@HHs, leefstijlonderzoek op De Haagse Hogeschool

Onderzoek

Healthy@HHs? Het kan zomaar zijn dat je daar als student of medewerker nog nooit van hebt gehoord. De eerste jaars van de HALO wel. Ze deden in een pilot mee aan fitheidstesten, lieten zich wegen en meten en vulden vragenlijsten in. Het resultaat? Studenten gingen nadenken over hun leefstijl.

Lees verder

RAAK-mkb financiering toegekend aan het lectoraat Smart ...

Onderzoek

Het project MRI Proof Sensors suitable for Catheterization van lectoraat Smart Sensor Systems heeft onlangs financiering uit het programma RAAK-mkb van SIA toegekend gekregen. In een RAAK-mkb onderzoek staat een vraag uit het mkb centraal, in dit geval wordt er onderzoek gedaan naar sensoren voor hartkatheterisatie.

Lees verder

RAAK-mkb financiering toegekend aan het lectoraat Change...

Onderzoek

Het project SUSTainable Artistic INnovation (SUSTAIN) van lectoraat Change Management heeft onlangs financiering uit het programma RAAK-mkb van SIA toegekend gekregen. In een RAAK-mkb onderzoek staat een vraag uit het mkb centraal. Hogescholen en andere kennisinstellingen en minimaal 6 mkb’ers doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat.

Lees verder

Nieuwe lector betekenismarketing gaat starten

Wij zijn blij met de benoeming van Dr. Hongli Joosten-Ma als lector voor het nieuwe lectoraat Betekenismarketing binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance (DOF). We kennen Hongli als Hoofddocent bij de faculteit BFM. Ook was zij betrokken bij het kenniscentrum Mission Zero.

Lees verder

Nieuw lab doet innovatief onderzoek naar cybergedrag van...

Onderzoek

Hackersgroepen weten bedrijfsprocessen steeds vaker te verstoren. Wat doe je daartegen? Cybersecurity draait om technologie, processen en mensen. Hackers weten dat zij zich moeten richten op de factor mens als de technologie op orde is. Het menselijk gedrag is vaak de zwakke schakel in cyberveiligheid. Om daar onderzoek naar te doen, heeft het Centre of Expertise Cyber Security op 1 september het Human factors in cybersecurity lab geopend in de Dutch Innovation Factory.

Lees verder

Geen plek voor ongewenst gedrag

Pesten, discriminatie, uitsluiting, seksuele intimidatie of agressie en geweld. Daarvoor is geen plek binnen De Haagse. Advocaat Dilek Akdemir is sinds maart de nieuwe voorzitter van de klachtencommissie Ongewenst Gedrag. “Inclusiviteit is een belangrijke waarde bij De Haagse. Iedereen moet gehoord kunnen worden.”

Lees verder

Studenten Civiele Techniek herontwerpen Kijkduins plein

Den Haag neemt het plein bij Kijkduin onder handen. In de zomer staan daar overal fietsen en houden inparkerende auto’s het verkeer op. De nieuwe appartementen en winkels hebben al iets met het gebied gedaan. Nu wacht het nog de laatste aanpassingen én een nieuwe look. Groepjes eerstejaarsstudenten Civiele Techniek gingen tijdens hun vierde project als heuse adviesbureaus aan het werk. Ze dachten na over de entree van de nieuwe parkeergarage en over de fietsenstalling die onder het plein komt. Eén plan blonk uit in creativiteit. Mohamed Taouil en Tim Treur vertellen over het ontwerp dat zij met medestudenten Lars, Sabriye en Sewar maakten.

Lees verder

Gelijke mogelijkheden vragen om een pluriforme benaderin...

Gelijke mogelijkheden voor iedereen in het hoger onderwijs. Wie kan daar nu op tegen zijn?! En toch: is dat doel wel echt haalbaar? Dat is op donderdag 26 augustus onderwerp van gesprek in de Aula van De Haagse Hogeschool. Het gesprek tijdens bij de opening van het hogeschooljaar 2021-2022 is ook een eerste aftrap van het proces naar een nieuwe onderwijsstrategie. De Amerikaanse hoogleraar dr. Joseph Fishkin is keynotespreker op deze donderdagmiddag. Hij staat een andere benadering voor als het gaat om gelijke mogelijkheden voor iedereen.

Lees verder

Podcast 'Gezond (online) weer aan de slag'

Onderzoek

Hoe blijf je gezond en in verbinding met je collega's als je (deels) online werkt? Lectoren Sanne de Vries en Frank van Eekeren geven je tips in de eerste podcast van het kenniscentrum Health Innovation.

Lees verder

Helpt onderzoek Team NL aan paralympisch goud?

De 16e editie van de Paralympische Spelen ging 24 augustus 2021 in Tokio van start. Ruim 4000 sporters uit 164 landen strijden tot en met 5 september in 22 disciplines om een van de 537 medailles. Onder leiding van chef de mission Esther Vergeer komen er op deze spelen meer dan 150 sporters in actie om medailles te halen voor Nederland. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport van het kenniscentrum Health Innovation hielp onder andere het Nederlandse damesteam rolstoelbasketbal met de voorbereidingen op dit belangrijke sportevenement. Veel studenten van Mens en Techniek |Bewegingstechnologie speelden de afgelopen jaren een rol in het onderzoek van het lectoraat.

Lees verder

Afscheid lector Erwin de Vlugt

Zes jaar was Erwin de Vlugt lector binnen het Lectoraat Technology for Health. Per 1 september neemt hij afscheid. In een interview blikt Erwin terug op zijn lectoraatsperiode bij De Haagse.

Lees verder

Van klein eilandje naar groot Nederland

Ze wonen in Nederland, maar wel 8.000 kilometer ver. Sneeuw zien ze vaak voor het eerst en Nederland voelt heel anders aan dan hun vertrouwde eiland. Veel Caribische studenten lopen aan tegen cultuur- en taalproblemen. De Care-community op De Haagse Hogeschool biedt deze studenten een steuntje in de rug. Rishainy Bomberg is onderdeel van de community en rondde onlangs haar studie zeer succesvol af.

Lees verder

The LINK

De Haagse werkt onder andere samen met de Student Branch om de diversiteit en inclusiviteit van studenten, docenten en medewerkers te omarmen. Als onderdeel van deze doelstelling is er op De Haagse een fysieke meeting point gecreëerd, The LINK.

Lees verder

Praktijkvoorbeeld van de implementatie van een living la...

Onderzoek

Sinds februari 2021 heeft de opleiding Facility Management (FM) aan De Haagse Hogeschool een volledig operationeel living lab. Dit artikel gaat in op de vraag wat een living lab precies inhoudt, hoe deze tot stand is gekomen binnen De Haagse Hogeschool en wat een living lab betekent voor onderzoek en onderwijs.

Lees verder

Aandacht voor rebelse initiatieven in ouderenhuisvesting

Onderzoek

Op 8 juli 2021 nam Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, het pamflet ‘Rebelse initiatieven in ouderenhuisvesting’ in ontvangst. Het pamflet biedt praktische handvatten voor bestuurders en beleidsmakers die zoeken naar vernieuwing in wonen en zorg voor ouderen. Het pamflet werd overhandigd door Marianne van Bochove (onderzoeker), Joost van Hoof (lector Urban Ageing) en Katja Rusinovic (lector Grootstedelijke Ontwikkelingen) van De Haagse Hogeschool.

Lees verder

Deel van gebouwdeel Strip van hoofdvestiging De Haagse t...

Op zaterdagavond 10 juli is er, door wat nu een technische storing in een apparaat lijkt, een kleine brand ontstaan in een van de kantoren in gebouwdeel Strip op de 1e verdieping. Het brandblussysteem schakelde direct in en ook de brandweer was snel ter plaatse, waardoor de brand beperkt bleef. Wel ontstond hierbij aanzienlijke waterschade.

Lees verder

Food Boost Challenge lanceert website met gezonde ambiti...

Foodvalley NL, HortiHeroes en Medical Delta Living Lab VIT for Life slaan de handen ineen voor een knetter gezonde ambitie: jongeren tussen 12 en 20 jaar verleiden tot het eten van meer groente en fruit. Donderdag 8 juli lanceerden ze tijdens het HeroFestival de website van de Food Boost Challenge met 15 vooruitstrevende partners waaronder De Haagse Hogeschool als onderzoekspartner.

Lees verder

Ian ontwierp de perfecte mengmachine

Opleidingen

Ian de Boom, derdejaars Werktuigbouwkunde, doorliep zijn stage bij een bedrijf dat producten voor biologische gewasbescherming levert. Een fles met zeventigduizend levende mijten bijvoorbeeld. Ian ontwierp een machine die swirski-mijten mengt met de juiste hoeveelheid toevoegmateriaal, dat ook in de fles zit. De verspreidingstoren bleek perfect te werken.

Lees verder

Pilot Research Drive verlengd

Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek binnen De HHs professionaliseert steeds verder. Nu het aantal lectoraten flink is toegenomen en er strengere (wettelijke) eisen gelden voor het delen en opslaan van data is het belangrijk dat hier een veilige tool voor beschikbaar komt. “Onderzoekers slaan nu regelmatig nog data op usb-sticks en harde schijven op. Dat is niet modern en onveilig.”

Lees verder

Swipen voor een bruisend studentenleven

Opleidingen

Studeren is meer dan in de boeken zitten. Gelukkig heeft Den Haag als studentenstad veel te bieden. Een gezellige studentenkroeg, een prachtig museum of toch liever een interessante debatavond. Twee studenten aan De Haagse bedachten een app om het sociale studentenleven in Den Haag te vergroten.

Lees verder

Wat windmolens met explosieven te maken hebben

Opleidingen

Enig idee wat UXO is? De afkorting staat voor unexploded ordnance, oftewel niet-ontplofte munitie. De stage van Joe Meliëzer heeft er alles mee te maken. Als tweedejaars Civiele Techniek is Joe betrokken bij de ontwerpfase van het windmolenproject Hollandse Kust Noord. Voordat die zeventig windturbines gebouwd kunnen worden, zoekt het bedrijf zorgvuldig uit of er op de zeebodem explosieven uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven zijn. Je kunt niet zomaar gaan heien of graven.

Lees verder

Masteropleiding Cyber Security Engineering geaccrediteer...

Het Nationaal Cyber Security Centrum stuurde felicitaties. Defensie zond meteen een aantal medewerkers als student voor de eerste lichting. Je kunt dus met recht zeggen dat de NVAO-accreditatie van de masteropleiding Cyber Security Engineering ook buiten De Haagse Hogeschool de aandacht trok. Met deze master of science onderscheidt de hogeschool zich in meerdere opzichten. Een gesprek met Marcel Spruit, lector Cyber Security and Safety. Samen met zijn kenniskring ontwikkelde hij de masteropleiding.

Lees verder

New Academy for Global Governance Innovators is looking ...

Onderzoek

Exploring new ways to have your say in climate policy? Yes, you can! Have your say and join our upcoming project at the Academy for Global Governance Innovators! The Academy for Global Governance Innovators is calling all interested THUAS students from all faculty backgrounds to join its new project focusing on Youth participation in climate policy. This 10 weeks long student-led project starting in mid-September will connect you to leading experts in the various fields of climate mitigation and adaptation and allow for a truly multidisciplinary, creative and innovative cooperation.

Lees verder

Het ontwerp waar ze nog niets over mag zeggen

Opleidingen

Misschien komt je kaasschaaf of pizzaplank er wel vandaan. Domino Bosland, derdejaarsstudent Industrieel Product Ontwerpen (IPO) loopt stage bij Boska. Het bedrijf is 125 jaar geleden begonnen om allerlei producten voor kaas te ontwerpen en produceren. Nu richt het zich ook op chocola, pizza en meat & veggie. Domino zet alles op alles om te zorgen dat haar ontwerp voor weer een andere ‘foodgroup’ na de zomer in productie genomen kan worden. Waar ze precies aan werkt, dát kan ze nog niet zeggen.

Lees verder

Resultaten Nationale Studenten Enquête bekend

Opleidingen

Deze week zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021 (NSE) gepubliceerd op de website van keuzegids123. De NSE is een jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek naar studenttevredenheid in het hoger onderwijs. De Haagse Hogeschool scoort in de NSE op twee derde van de onderwerpen sterk. Op vragen over ‘studiefaciliteiten’, ‘gevoel van veiligheid en betrokkenheid contact’ geven studenten aan het meest tevreden te zijn. Daar zijn wij trots op, omdat deze waarden tijdens een pandemie extra onder druk staan.

Lees verder

Toolkit: hoe zet je zorgtechnologie slim in?

Een slimme rollator, een pleister die het suikergehalte monitort, computergames als onderdeel van een revalidatie? Ook in de zorg is technologie niet meer weg te denken. Zorgtechnologie – of eHealth – heeft veel voordelen: het helpt patiënten actief mee te werken aan hun herstel, het zorgt voor betere informatie-uitwisseling, het is kostenbesparend en maakt de zorg toegankelijker. Maar hoe vind je als zorgprofessional de juiste tool voor jouw patiënten? En welke tools zijn er beschikbaar? Een toolkit met 3 lesopzetten wijst docenten en studenten van zorgopleidingen de weg.

Lees verder

Sportkunde-student Diane van Es rent zichzelf naar de Ol...

Opleidingen

Diane van Es (22), vierdejaarsstudent Sportkunde, liep eind mei de olympische limiet op de 5000 meter. Ze kwam tot een tijd van 15.07.52, ruim onder de limiet van Tokio van 15.10.00. Dat betekent dat Diane deze zomer deel mag nemen aan de Olympische Spelen. In dit artikel vertelt Diane over haar succes, haar aankomende uitdagingen en hoe ze topsport combineert met studeren.

Lees verder

“De Haagse Hogeschool investeert met Training of Greatne...

Sushy Mangat, teamleider Commerciële Economie aan De Haagse Hogeschool, heeft in het rare coronajaar intensief contact gehouden met haar studenten om de best mogelijke ondersteuning aan te bieden. “Tijdens het afgelopen jaar is de mentale weerbaarheid van onze studenten flink onder druk gezet,” vertelt Mangat. Vanuit De Haagse Hogeschool is daarom besloten om extra te investeren in het 4 weeks to Greatness programma van Training of Greatness om eerstejaars studenten te helpen met persoonlijk leiderschap en een toekomstvisie.

Lees verder

Symposium: ‘Van het gas los, maar hoe dan?”

Onderzoek

In de energietransitie val het op dat iedereen op elkaar wacht. Op welke wijze kunnen we vooruitgang boeken en dienen ingenieurs hierin het voortouw te nemen? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft afgelopen 1 juni het online symposium* “Van het gas los, maar hoe dan?” plaatsgevonden.

Lees verder

Marjet van Zuijlen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht D...

Per 1 augustus 2021 mag De Haagse Hogeschool een nieuwe voorzitter van haar Raad van Toezicht verwelkomen: Marjet van Zuijlen, politicoloog, historicus, voormalig lid van de Tweede Kamer en oud-partner van Deloitte. Van Zuijlen is een ervaren bestuurder en toezichthouder met een sterke focus op het publiek-private. Zij heeft nevenfuncties bekleed bij een scala aan organisaties in o.a. het bedrijfsleven, de cultuursector, het onderwijs en de gezondheidszorg. Zij woont in Den Haag.

Lees verder

Studenten bedenken sensorapparaat voor anderhalve meter ...

Opleidingen

Hoe goed wordt die anderhalvemetermaatregel nou echt nageleefd? Dat was een vraag die Niels van den Nieuwendijk en Timo Duindam bezighield. Op het hoogtepunt van de coronapandemie volgden de twee studenten Technische Natuurkunde een minor sensortechnologie. Ze ontwikkelden een systeem dat registreert hoe goed mensen de gewenste afstand aanhouden op drukke plekken als een winkelstraat of een café.

Lees verder

Update 8-6-2021 – perspectief voor het nieuwe studiejaar...

Niet alleen het zonnetje dat zich vaker en vaker laat zien, ook de ontwikkelingen rond de pandemie geven aanleiding voor een voorzichtig positieve stemming. In de aanloop naar de zomervakantie krijgen meer en meer medewerkers hun vaccinaties, en ook alle studenten kunnen zich binnenkort aanmelden om gevaccineerd te worden. Nu al loopt het aantal besmettingen en de Covid-gerelateerde ziekenhuisopnames terug, de stijgende vaccinatiegraad zal dat alleen maar versterken. Dit geeft de overheid de ruimte om steeds meer maatregelen los te laten.

Lees verder

‘Door deze robot koos ik voor Mechatronica’

Opleidingen

Een robot die voorleest en daarna vragen stelt aan de leerlingen in de klas. Het is maar een voorbeeld, want de robot kan veel meer. Luka van Gemert koos voor de opleiding Mechatronica omdat ze als kind zo onder de indruk was van een sociale robot die op haar pad kwam. Het was die van de foto, een NAO. Extra leuk dus dat ze nu stage loopt bij een bedrijf dat een softwareplatform voor dit soort robots in het onderwijs heeft opgezet. Leerkrachten gebruiken het platform om een app te maken waarmee ze zonder veel kennis van techniek de robot iets kunnen laten doen wat aansluit op de leerdoelen.

Lees verder

Lectoraat Wereldburgerschap werkt mee aan beroepscode hu...

Onderzoek

De Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NHV) nam eind mei een nieuwe beroepscode aan. Natasha Labohm, docent Huidtherapie én onderzoeker bij het lectoraat Wereldburgerschap, werkte als projectleider met de beroepsvereniging aan de nieuwe beroepscode: “Het is een mooie start om het ethisch handelen van de huidtherapeut te vergroten en om met de studenten Huidtherapie hierover in gesprek te gaan.”

Lees verder

Koeltorens en afvalwater

Opleidingen

Schoon, daar draait het eigenlijk om bij Ecolab/Nalco Water. Het bedrijf ontwikkelt allerlei producten en diensten voor hygiëne en water. Het zeeppompje in de wc van je favoriete restaurant bijvoorbeeld. Maar ook allerlei innovatieve oplossingen op watergebied. Water besparen bij de bierproductie. Roestvorming in koeltorens onderdrukken. Zorgen dat hergebruik van water mogelijk is door verfresten eruit te filteren. Er wordt veel getest bij het bedrijf en daar weten Yajing Wang en Curtis Duinkerk alles van. Ze hebben allebei Process & Food Technology gestudeerd en zijn nu collega’s.

Lees verder

Call for volunteers – take part in our new citizen scien...

Onderzoek

In our citizen science platform for the Trust MEdiators project, we are asking lay people such as students and the general public to share their stories of trust building in dispute resolution, from the perspective of their respective cultures. Those stories will contribute to our World Mediation Map that will be accessible to the public, hopefully helping students, lecturers, professional mediators, and everyone else who is interested in human interactions and cultural diversity to learn more about how to build trust across different cultures.

Lees verder

Koffie proeven als werk

Opleidingen

Wist je dat er in ons land elke dag twintig miljoen kopjes koffie worden gedronken? Wie zou het niet leuk vinden om zo’n populair product te helpen ontwikkelen? Priska Astasari & Nienke Boon zijn allebei in 2018 afgestudeerd bij de opleiding Process & Food Technology (PFT) aan De Haagse. Tijdens hun studie al besloten ze iets in de voedselindustrie te gaan doen. Nu werken ze bij Jacobs Douwe Egberts. Naast de bekende rode pakken filterkoffie produceert en ontwikkelt het bedrijf heel wat andere koffievarianten. Koffie proeven staat elke werkdag op het takenlijstje van Priska en Nienke.

Lees verder

Een solidaire stad: Den Haag in coronatijd

Onderzoek

Op vrijdag 21 mei heeft wethouder Balster het onderzoeksrapport "De Solidaire Stad: maatschappelijke initiatieven in coronatijd" ontvangen. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door Katja Rusinovic van De Haagse Hogeschool, blijkt dat maatschappelijke initiatieven in coronatijd van groot belang zijn, vooral voor kwetsbare groepen.

Lees verder

De Haagse viert de Unesco-dag voor culturele diversiteit

Wereldburgerschap

Het lijkt vandaag een vrijdag als alle andere. Maar 21 mei 2021 staat bij De Haagse in het teken van culturele diversiteit voor dialoog en ontwikkeling. Niet alleen wij zetten vandaag dit thema centraal. Wereldwijd doen heel veel mensen op verschillende plekken dat, in navolging van de Unesco die sinds 2002 deze dag bestempeld heeft als de World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development.

Lees verder

‘Met CarE willen we onze Caribisch-Nederlandse studenten...

Onderzoek

Inclusief onderwijs. We hebben er de mond vol van. Want we willen alle studenten gelijke kansen op studiesucces bieden. Maar één groep studenten staat wat dat betreft al jarenlang met 0-1 achter zodra ze op school komen. De Caribisch-Nederlandse studenten. Niet alleen op De Haagse, het is een landelijk aandachtspunt. Cateleine de Jong, lid van de kenniskring van het lectoraat Inclusive Education en hogeschooldocent bij de opleiding Facility Management, trekt zich het lot van deze studenten aan. Ze heeft samen met docenten Karym Leito en Nadège Heyligar het project CarE gelanceerd.

Lees verder

Data zijn handig maar op de werkvloer moet je zijn

Je staat er misschien niet altijd bij stil als je een maaltijdsalade verorbert. Dat daar een hele productielijn achter zit en dat zo’n proces weleens hapert. Arjan Moerkerk is derdejaars Technische Bedrijfskunde. Op zijn stageplek optimaliseert hij een van de vele – bijna volledig geautomatiseerde - productielijnen. Door te analyseren waardoor de prestaties soms tegenvallen en daar iets op te verzinnen. Zo bespaart het bedrijf loonkosten en grondstoffen, en zo blijven medewerkers plezier in hun werk houden.

Lees verder

Eerste afgestudeerden flexibele opleiding Social Work

Het beroepenveld in Nederland verandert in een hoog tempo. Bijscholing of omscholing vraagt om flexibel deeltijdonderwijs. De opleiding Social Work van De Haagse speelt hierop in met de in 2017 gestarte pilot Flexibilisering voor werkenden. De eerste lichting studenten is dit voorjaar afgestudeerd. “De praktijk is het vertrekpunt.”

Lees verder

Eerste lichting afgestudeerden flexibele Pabo-opleiding

Opleidingen

Het beroepenveld in Nederland verandert in een hoog tempo. Bijscholing of omscholing vraagt om flexibel deeltijdonderwijs. De Pabo van De Haagse speelt hierop in met de in 2017 gestarte pilot Flexibilisering voor werkenden. De eerste lichting studenten is dit voorjaar afgestudeerd. “De praktijk is het vertrekpunt.”

Lees verder

Zelf nepnieuws maken

Onderzoek

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Het internet is vooral voor jongeren de voornaamste informatiebron. Tegelijkertijd is er een sterke toename van online nepnieuws. Onderzoekers van het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling deden samen met studenten van de Pabo onderzoek naar een effectieve methode om jonge kinderen mediawijzer te maken.

Lees verder