Academieraad

De academieraad vergadert 7 keer per jaar met de academiedirecteur over bijvoorbeeld de begroting van de academie en het jaarplan.

Leden

De academieraad heeft 6 zetels, 3 studentzetels en 3 personeelszetels. De leden worden uit de academie gekozen. Per 1 september 2018 zijn 3 personeelszetels en 1 studentzetel vervuld.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de academieraad bestaat uit 3 leden: de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris. De huidige academieraad heeft gekozen om het dagelijks bestuur uit 2 leden te laten bestaan. De functies van vicevoorzitter en secretaris wordt door dezelfde persoon vervuld. Het dagelijks bestuur bespreekt alle actualiteiten die binnen de academie spelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de academiedirecteur tussen de overlegvergaderingen.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de academieraad via academieraad-mpc@hhs.nl.