Voor welke grote veranderingen staat de retail in Nederland? Welke nieuwe vaardigheden zijn daarvoor nodig? Hoe kunnen ondernemers en medewerkers in deze sector zich daar het beste in oefenen? Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling heeft met het project Future Proof Retail nationaal impact gemaakt. In elf regionale retaillabs, verspreid over heel Nederland, heeft het projectteam ondernemers en medewerkers in de retail bereikt en hen in beweging gezet.

Doorbraak in ondernemerschapsleren

Het survey-onderzoek van Rainer Hensel, uitgevoerd met Tom Ouwerkerk, heeft de relatie aangetoond tussen enerzijds effectief ondernemerschap en anderzijds creativiteit, analytisch vermogen en cross-over netwerken. De resultaten van dit onderzoek zijn direct bruikbaar in de retailpraktijk.

Het functioneren van de medewerker

Silvan Smulders doet in het kader van dit project een ander onderzoek. Hij kijkt specifiek naar de medewerkers in de retail. Welke waarde hebben creativiteit, analytisch vermogen en een cross-over netwerk voor hun functioneren in de sector? In zijn onderzoek neemt Smulders ook achterliggende dimensies mee zoals persoonlijkheid, waarden, zelfbeeld en motivatie.

Contactpersonen

Silvan Smulders en Rainer HenselĀ