Vier innovatieprojecten, uitgevoerd in vier totaal verschillende omgevingen. Ze laten zien dat onderwijsinnovatie steeds weer vraagt om een andere aanpak. We geven vier heel korte impressies van onderzoek en gaan daarbij in vogelvlucht langs co-creatieteams die samenwerking willen bevorderen, langs de opleiding Voeding en Diëtetiek, het honoursprogramma van De Haagse Hogeschool en het onderzoeksproject Happy U over wereldburgerschap en duurzaam geluk.

Innovatie door co-creatie

Innovatie door co-creatie. Onder die noemer ontwikkelt het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling een gevalideerde vragenlijst die co-creatieteams kunnen gebruiken om hun samenwerkingsproces verder te optimaliseren. Die co-creatie is waardevol wanneer professionals, docenten en studenten samen praktijkgericht onderzoek willen uitvoeren.

Onderzoeksintensieve bachelor

De opleiding Voeding en Diëtetiek heeft middelen gekregen om een onderzoeksintensieve bacheloropleiding te worden. Voor deze opleiding hebben we een verkennend onderzoek gedaan. Ook zijn vier pilots uitgezet om de integratie van onderzoek en onderwijs te verstevigen.

Honoursprogramma: uitdagend en leerzaam?

Het honoursprogramma van De Haagse Hogeschool – het extra studieprogramma boven op het reguliere programma van een bacheloropleiding – kent een innovatieve didactiek. Studenten en docenten geven het programma interdisciplinair vorm in een learning community, waarin co-creatie een belangrijke rol speelt. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt de verschillen in perceptie tussen docenten en studenten op de vraag hoe uitdagend en leerzaam zij deze interessante vorm van onderwijs vinden.

Happy U

In het project Happy U geven we studenten vanaf 2020 de kans om Zen-meditatie te leren, om vervolgens mee te doen aan career writing en om ten slotte actief bezig te gaan met thema’s rond diversiteit. We onderzoeken in hoeverre deze drieledige interventie hun persoonlijke ontwikkeling bevordert. Het idee achter het onderzoek is, dat zo’n persoonlijk reflectieproces de basis legt voor betrokken wereldburgerschap.

Contactpersonen

Miranda de Hei, Janine Haenen, Tonnie van Genugten en Reineke Lengelle