Masterclass Cross Cultural Coaching (PE punten)

Opbouw van Masterclass Cross Cultural Coaching (PE punten)

Iedere coach komt per definitie in aanraking met verschillende werkelijkheden en perspectieven van coaches. Sterker nog, dat is in een bepaald opzicht de kern van coaching. De diversiteit in sociaal-culturele achtergronden, opleiding, leeftijd en politieke overtuigingen neemt sterk toe. Dat vraagt van een coach een begeleidingsrepertoire op het gebied van cross cultural coaching. In deze tweedaagse module leer je effectiever omgaan met eigen percepties en die van je coaches en breid je je begeleidingsrepertoire als coach op dit vlak verder uit.

Het team

De mensen achter de kennis

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over deze tweedaagse verdiepingsmodule Cross Cultural Coaching of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). 
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Masterclass Cross Cultural Coaching (PE punten)?

Meld u dan nu aan