Functionaris Gegevensbescherming

Studielast

Een investering in uzelf

De opleiding bestaat uit zelfstudie, praktijkoefeningen en drie seminars. Er zijn in totaal 3 periodes van 28 uur zelfstudie als voorbereiding voor de seminars. Iedere periode wordt gevolgd door een groepsbijeenkomst voor het presenteren van de resultaten. Er zijn drie seminars van elk 2 dagen. De seminars worden gevolgd door een praktijkproef gevolgd door een groepsbijeenkomst om de resultaten te bespreken en te presenteren. Daarna moet er een werkstuk worden gemaakt gevolgd door het presenteren van het resultaat in een groepsbijeenkomst De totale opleiding heeft een studiebelasting van 288 uur, waarvan 101 contacturen.

Opbouw van Functionaris Gegevensbescherming

De opleiding is opgebouwd rond de praktijk van een Functionaris Gegevensbescherming in een organisatie. Dat houdt in dat er zowel kennis wordt opgedaan als wordt geoefend in de praktijk en er een duidelijk verband wordt gelegd tussen de dagelijkse praktijk en de benodigde kennis. De onderdelen zijn zelfstudie gevolgd door een presentatie in groepsbijeenkomsten, drie seminars, een praktijkoefening in de eigen organisatie en het maken van een eindwerkstuk over de eigen organisatie. Bovendien wordt er tijdens de seminars gewerkt met een draaiboek om de praktijksituatie te oefenen. 

De zelfstudie bestaat uit drie periodes van 28 uur, een periode als voorbereiding voor het eerste seminar door het lezen van literatuur en het volgen van webinars en twee periodes van het verzamelen en interpreteren van de gegevens in de eigen organisatie. Aan het einde van iedere periode wordt een presentatie gegeven over de resultaten. Hiervoor is er een groepsbijeenkomst voorafgaande aan het seminar. Dit houdt in dat de deelnemers op woensdag komen om 12.30 uur en zowel de woensdagmiddag als de woensdagavond gebruiken voor de presentaties. Er zijn drie seminars, bestaande uit donderdag gehele dag inclusief de avond (11 uur) en vrijdag (7 uur). Na de seminars zijn er twee aparte onderdelen, een praktijkproef en het maken van een werkstuk dat wordt beoordeeld door een van de docenten plus een examinator. 

Modules

 1. Voorbereiding door de deelnemer (28 uur studie van literatuur en webinars en opzet eigen organisatie)
 2. Presentatie resultaten in groepsbijeenkomst (7,5 contacturen)
 3. Deelname aan seminar 1 (18 uur samen werken en leren, 18 contacturen)
 4. Verzamelen extra gegevens over de eigen organisatie en voorbereiding tweede seminar (28 uur zelfstudie)
 5. Presentatie resultaten in groepsbijeenkomst (7,5 contacturen)
 6. Deelname aan seminar 2 (18 uur samen werken en leren, 18 contact uren)
 7. Verzamelen extra gegevens over de IT systemen in de eigen organisatie en voorbereiding derde seminar (28 uur zelfstudie)
 8. Presentatie resultaten in groepsbijeenkomst (7,5 contacturen)
 9. Deelname aan seminar 3 (18 uur samen werken en leren, 18 contact uren)
 10.  Praktijkproef door middel van het uitvoeren van een Privacy Impact Analysis bij een van de deelnemende organisaties (48 uur)
 11.  Presentatie resultaten in groepsbijeenkomst (7,5 contacturen)
 12.  Maken van werkstuk (48 uur).
 13.  Groepsbijeenkomst voor bespreking werkstukken en inschrijving in register (18 contact uren)

Het team

De mensen achter de kennis


S.A.F. Daniels LL.M.
, kerndocent van de opleiding en docent juridische aspecten privacy. Sebas Daniels heeft zijn juridische opleiding met specialisatie Informatierecht genoten aan de Universiteit van Leiden, Heidelberg en heeft een post-doctorale bedrijfsjuridische opleiding (NGB) gevolgd. Sebas heeft jarenlange ervaring op het gebied van privacy (ISO 270xx serie), strategische inkoop, Europese aanbesteding en outsourcing van ICT innovatie projecten.

Mr. Mark van Koppen MA, docent juridische aspecten privacy. Mark van Koppen is jurist, en als docent werkzaam bij het ministerie van Justitie & Veiligheid. Hij heeft een grondige kennis van privacywetgeving. Mark is betrokken geweest bij projecten met betrekking tot de inzet van nieuwe technologie in het OOV domein, waarbij privacy een belangrijke plaats inneemt.

Prof. dr. S.C.A. Peters, docent organisatorische en technologische aspecten privacy. Steef Peters heeft jarenlange ervaring met de inrichting van bedrijfsprocessen en ICT en de invoering van complexe beheersystemen zoals het elektronisch betalingsverkeer en kunstmatige intelligentie bij goedkeuringsprocessen.  Steef is mede aan het programma verbonden vanuit zijn rol als aanjager van het kennisplatform ‘privacy en gegevensverwerking’.

H. Fernald, docent praktische invoering privacy management. Henk Fernald heeft als FG veel ervaring opgedaan met de inrichting van privacy systemen in organisaties. Hij heeft dit vertaald naar een digitaal ‘missieboek’ dat gebruikt kan worden als uitgangspunt (PIA) om de transitie in te zetten, die noodzakelijk is om te voldoen aan de privacy wetgeving.

O.H Noteboom, docent organisatorische aspecten privacy. Hij houdt zich bezig met het ontwerpen (Privacy by Design) en ontwikkelen (Privacy by Default) van high performance organisaties en de bijbehorende primaire processen en rollen van medewerkers. Dit doet hij op basis van een continue afweging tussen technologische- en sociale innovatie. Onno-Hans is organisatieadviseur op het gebied van ‘running the business, verbeteren, veranderen en vernieuwen van organisaties, hierbij zijn actuele thema’s business transformation and digital transformation en nieuwe business- en verdienmodellen.

Daarnaast wordt er in het programma gebruik gemaakt van gastsprekers/praktijkdocenten die veel praktijkervaring bezitten ten aanzien van ‘privacy en gegevensverwerking’. Zij zijn actief in diverse branches en sectoren en zijn op de hoogte van de laatste actuele ontwikkelingen op het gebied van ‘Privacy en Gegevensverwerking’.

Zowel Sebas Daniels als Henk Fernald staan beiden geregistreerd als FG (functionaris gegevensverwerking) bij de AP (autoriteit persoonsgegevens).

Contact met de opleiding

Meer weten over de post-hbo-opleiding Functionaris Gegevensbescherming of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Functionaris Gegevensbescherming?

Meld u dan nu aan