Fase analyse

Onderzoekscyclus fase analyse

Experimenteren, meten, data verzamelen.

Wanneer je data verzamelt, is het noodzakelijk om met een datamanagementplan te werken. Voor het gebruik van vragenlijsten, zijn er twee tools die binnen De Haagse Hogeschool gratis gebruikt kunnen worden: Questback en MSforms.

Delen protocollen/ notebooks.

dit onderdeel wordt t.z.t. voorzien van een toelichting.

Analyseren.

Voor het analyseren van kwalitatieve onderzoekdata, kan ATLAS.ti gebruikt worden. Voor het analyseren van kwantitatieve onderzoekdata zijn Microsoft Excel en SPSS beschikbaar.